Die neue Edition der Samstagskurse für Kinder auch bei uns im DFK Rzendowitz

In diesem Jahr wird in unserer Begegnungsstätte der Samstagskurs für Kinder zum ersten Mal angeboten.

Er bietet vor allem für die Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren die Gelegenheit jeden Samstag die deutsche Sprache zu lernen und zu gebrauchen. Dies geschieht nicht durch einfaches Einprägen von grammatischen Regeln, sondern auf spielerische Weise.

Im Fokus steht der Spaß beim Gebrauch und Erlernen neuer deutscher Wörter.

Die Herbst Edition dauert insgesamt 10 Wochen – drei Unterrichtsstunden je Samstag zwischen 10.00 und 13.00 Uhr für max. 15 Kinder in einer Gruppe.

Die Kinder haben keinen normalen Unterricht, sondern lernen vor allem praktisch. Das Hauptziel ist die Gestaltung einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Atmosphäre, einer vielseitigen und lockeren Form. Dazu benötigt man vor allem verschiedene didaktische Methoden, die der Lehrerin an zusätzlichen Weiterbildungen näher gebracht wurden.

Die Treffen beziehen sich u.a. auf Traditionen und Kultur. Im Kurs werden u.a. solche Themen, wie der Herbst, der Sankt Martinstag, Weihnachten durchgenommen.

Den teilnehmenden Kindern werden Bastelarbeiten, neue Spiele und Lieder angeboten. Zudem werden auch kleine Ausflüge bzw. Spiele im Freien vor Ort ermöglicht. Dabei wird die Möglichkeit geben die deutsche Sprache zu benutzen.

Als eine Art Resümee des Projektes wird von der führenden Lehrerin eine deutschsprachige Postkarte Rzendowitz angefertigt und dem VDG Oppeln überreicht.

Das Projekt wird von den Mitteln des Bundesministeriums des Inneren der BRD finanziert und ab diesem Semester (Herbst- und Frühlingssemester) auch von den Mitteln des polnischen Innenministeriums.

Die Zahl der Samstagsschulen in der Oppelner Wojewodschaft beläuft sich auf 70 Gruppen.

Mittels dieses Sprachprojektes soll bei den Kleinsten die Freude und das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache erweckt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kurses ist aber auch die indirekte Förderung der schulischen Lernmotivation.


19 .11. 2011- 25 par bawiło się na zabawie tanecznej w Rzędowicach. Było głośno i wesoło dzięki zespołowi Koders, który przygrywał nam do późnych godzin nocnych.

A w skrócie oddając atmosferę to było tak: – mnóstwo dobrej muzyki – ludzi radosne okrzyki – miłe rozmowy w znajomym gronie – i tęsknota…. Więcej


Zbiórka złomu w dniu 29.10.2011r na terenie sołectwa Rzędowice dzięki Wam mieszkańcy zakończyła się wielkim sukcesem. Powrzucaliście na nasze przyczepy 6.825 tony złomu. Dwie rodziny oprócz tego przekazały nam po 50zl. Pieniądze, które pozyskaliśmy coraz bardziej przybliżają nas do spełnienia naszego marzenia, czyli własnego sztandaru dla jednostki. Dziękujemy Wam za hojność i obiecujemy, że nie zmarnujemy ani jednej złotówki. Prosimy także o dalsze zbieranie złomu. Na przyszły rok znów do Was przyjedziemy

Druhowie z Rzędowic.
.

Zdjecia ze zbiórki


Drodzy mieszkańcy sołectwa Rzędowice. 05. maja 2012 roku czeka nas w Rzędowicach piękna uroczystość nadanie sztandaru naszej jednostce OSP. Będzie to wielkie wydarzenie dla całej wioski, które na pewno pozostanie w naszych sercach na zawsze i pięknie wpisze sie w karty historii Rzędowic.

Specjalnie dla Was tworzymy nową zakładkę na naszej stronie internetowej pt. SZTANDAR, abyście na bieżąco mogli śledzić co już zrobiliśmy i co będziemy robić.


W sobotę 29.10.2011 roku od godz. 9.30 będziemy zbierali złom na terenie sołectwa Rzędowice.

Pieniądze, które pozyskamy będą przeznaczone na zakup sztandaru i uroczystość z tym związaną. Prosimy naszykujcie dla nas wszystko co jest Wam niepotrzebne. Nas ucieszy każda złotówka, którą pozyskamy.

STRAŻACY Z RZĘDOWIC


Informujemy, że nowym prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej jest EDYTA WONSIK. 04.10.2011r. Sąd w Opolu dokonał zmian w KRS -ie.
Cieszymy się, że zdecydowała się stanąć na czele od kilku lat prężnie działającej naszej organizacji.
Liczymy, że wniesie świeży powiew i mnóstwo innych pomysłów do tego co już na stałe wpisało się w działalność Stowarzyszenia.

Życzymy nowej Pani Prezes wytrwałości i dobrej współpracy ze wszystkimi członkami oraz całym zarządem.

19listopada 2011 roku (sobota) organizowana jest w Rzędowicach zabawa taneczna

Koszt 40 zł od paryKonsumpcja – każdy we własnym zakresieBawić nas będzie zespół KODERSZapisy do 31.10.2011 u sołtysa. Ilość par ograniczona Zachęcamy do wspólnej zabawy !!!


02 pażdziernika obchodziliśmy w Rzędowicach odpust ku czci Matki Boskiej Różańcowej. W tym roku
przypadła okrągła 60-ta rocznica naszego odpustu.

Kaplica nasza została postawiona w 1913 roku, miała ona drewnianą wieżę, która chyliła się ku upadkowi.
Nasi mieszkańcy p. Marta Dylka, Richard Zajontz oraz zmarły już Paweł Niesłony postanowili wybudować wieżę murowaną. Murowali ją Piotr Zajontz i Paweł Przywara. Po zakończeniu budowy z inicjatywy Agnieszki Dykta
i Piotra Zacha pośpiesznie uszyto sztandar i w 1-szą niedzielę pażdziernika 1951 roku odprawiono 1-szą Mszę Świętą Odpustową w naszej kaplicy.

I tak już nieprzerwanie od 60 lat czcimy naszą Matkę Bożą Różańcową <font”>

Więcej


W czerwcu odbyło się spotkanie z rzeczoznawcą w sprawie dachu na naszej starej stodole. Po oględzinach rzeczoznawca stwierdził, że nie ma konieczności całkowitej wymiany dachu, ponieważ nigdzie nie przecieka,
do wymiany są tylko wszystkie rynny i niewielka część dachówek, dlatego też na początku września na naszej starej stodole zostały wymienione rynny i powymieniane stare czerwone dachówki na czarne. Zostały też z przodu poprzycinane gałęzie, które zwisały nad dachem i go uszkadzały.

Całość materiał i robociznę wykonawcy zapłacił Urząd Gminy.


13.09.2011 roku o godz. 16.00 odbyło się w Rzędowicach zebranie wiejskie. W zebraniu uczestniczyła pani burmistrz Róża Kożlik i 30 mieszkańców.

Tematy zebrania:

1.Szkody łowieckie – przedstawiciel Koła Łoś Bytom p. Jerzy Wróbel stwierdził, że z tutejszymi rolnikami jest dobra współpraca i problemy są na bieżąco rozwiązywane. Mieszkańcy zgłosili tylko, żeby coś zrobić z nadmierną ilością lisów, które podchodzą pod same domy.
2. Elektrownia wiatrowa – przedstawiciel firmy Windprojekt przyjechał z 2 nowymi mapami, zresztą bardzo nieczytelnymi, gdzie mają stanąć 2 wiatraki. Z dwóch pozostałych chcą się wycofać. Sprawa elektrowni nadal jest rozwojowa.
3. Statut wsi – wszyscy uczestnicy zebrania pozytywnie głosowali za statutem wsi Rzędowice. Statut to tzw. Regulamin praw i obowiązków mieszkańców, sołtysa, rady sołeckiej itp.

Fundusz sołecki – na 2012r. mamy do zagospodarowania kwotę
15 036 zł 53 gr.

Propozycje sołtysa i Rady sołeckiej po wcześniejszym wysłuchaniu mieszkańców ze wszystkich części wsi to:

- remont sali po prawej stronie w budynku przy Dobrodzieńskiej 10 – gdzie odbywają się zabawy taneczne;
- zakup farb na pomalowanie płotu ogradzającego budynki przy Dobrodzieńskiej 8 i plac zabaw – około 80 przęseł;
- wybrukowanie kostką przystanku i obejścia wokół przystanku na Pustkowiu przy ul. Mostowej;

Mieszkańcy pozytywnie zagłosowali za wykonaniem tych zadań. Głosowało 27 osób – 26 głosów za 1 głos – wstrzymujący się. Do końca września propozycje te zostaną złożone w Urzędzie Gminy.

4. Sprawy różne – mieszkańcy zadawali p. burmistrz różne pytania min. oświetlenie na ul. Dobrodzieńskiej na Pustkowiu i Bzionkowie, przycięcie drzew przy bloku na ul. Dobrodzieńskiej, dowóz dzieci do szkoły – zgłoszono, że i szkoła podstawowa i gimnazjum wracają zbyt późno do domu, zbyt długo muszą oczekiwać na świetlicach. Pytaliśmy, czy w przyszłym roku zostanie zrobiony ostatni odcinek drogi powiatowej od Kapliczki do p. Wonsika. Pani Burmistrz odpowiedziała na pytania, ale nie obiecała, że da się wszystko w najbliższym czasie wykonać. Obiecała też przyjrzeć się dowozowi naszych dzieci do domu.

Zebranie zakończyło się około 18.00


Dwóch naszych mieszkańców pięknie odnowiło nasz stary kamień upamiętniający pobyt króla saskiego Fryderyka Augusta III na naszej ziemi.
Pani Ela Sacha z córką Kingą wyszorowała go ze mchu i innych zanieczyszczeń, zaś Pan Eugeniusz Sklorz złotą farbą odrestaurował napis który tam był wyryty, jednak od paru lat był nie do przeczytania.
Kamień nabrał świeżego wyglądu i dumnie prezentuje się w rzędowickim lesie.