W dniu 14 maja 2013 r. została podpisana umowa z P.H.U „LARIX” sp. z o.o z siedzibą w Lublińcu ul. Klonowa 11 na zamówienie tj. budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzędowice na kwotę brutto 678.306,73zł.

Prace już się rozpoczęły na początku czerwca i potrwają ok. dwa miesiące, będą obejmować wykonanie następujących robót drogowych na odcinku o łącznej długości 1773 mb:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na gr. 35 cm i szer. 4,00 mb do 3,50 mb,

- wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni tłuczniowej i szerokości 4,00 mb do 3,50 mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej gr. 15 cm i górnej 12 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltobetonu) AC8S 50/70 warstwa ścieralna o gr. 4 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltobetonu) AC16W 50/70 warstwa wiążąca o gr. 4 cm,

- wykonanie ścieku drogowego z korytek betonowych na ławie betonowej o łącznej długości 430 mb,

- wykonanie studni chłonnej wraz z wpustem ulicznym (1 szt.),

- wykonanie 26 szt. zjazdów z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego,

- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. od 10 cm do 30 cm po 0,50 mb obustronnie,

- wycinka krzaków o gęstości średniej wraz z uprzątnięciem pozostałości po wycince


Comments are closed