W poniedziałek 07.09.2015 r. o godz. 16.00 odbyło się zebranie wiejskie naszego sołectwa z udziałem władz Gminy. Pierwszym punktem zebrania była prezentacja wykonanych zadań z funduszu sołeckiego w 2014 r. we wszystkich sołectwach, dalej prezentacja inwestycji gminnych zrealizowanych w ostatnim czasie i tych, które są realizowane obecnie.

 Punkt drugi to gospodarka śmieciowa, tutaj dowiedzieliśmy się ,że wzrasta stawka  za wywóz śmieci i teraz wynosić będzie 9 zł od osoby za miesiąc.

Najważniejszym punktem zebrania był fundusz sołecki i  uchwalenie zadań do realizacji w 2016 r. Kwota , która mieliśmy do rozdysponowania to 19 790.72. A co zdecydowaliśmy ?

Otóż całą kwotę przekazujemy na wykonanie oświetlenia ulicznego części ulicy Bzionkowskiej oraz na Bielowiec- tak w rozpiętości to od Państwa Drozda w stronę boiska ,aż do bloku kończąc na posesji Państwa Grohs. Koszt wykonania całej „ nitki oświetleniowej” kosztować będzie około   50 000 zł. Jest to niewątpliwie sukces Rady Sołeckiej . Została dla nas wykonana całkowicie nowa wycena, podjęliśmy trudne rozmowy z Panią Burmistrz o wsparciu- no i udało się.  A szczerze nie do końca w to wierzyliśmy ,że uda nam się rozświetlić w ciągu jednego roku prawie kilometr drogi.

Na zebraniu było 39 mieszkańców . A tak głosowaliśmy: 37 osób – za , 1 – głos wstrzymujący się, 1 osoba przed głosowaniem opuściła salę.

Na koniec sprawy różne. Mieszkańcy dowiedzieli się o zysku z festynu, wskazane zostały rodziny do ugoszczenia księży na odpuście i kolędzie. Opowiedziałam o zrealizowanym ostatnio projekcie unijnym , o dożynkach, a raczej o naszej nieobecności na nich , o sprzątaniu kaplicy. Mieszkańcy także pytali Panią Burmistrz o drogę Mostową i Długą, poruszyli także sprawę tzw „ łącznika” który jest w bardzo złym stanie i utrudnia zwłaszcza rolnikom dojazd do swych pól. Dowiedzieliśmy się także ,że są prowadzone prace geodezyjne nad uporządkowaniem własności gruntów na ulicy Mostowej.

Zebranie zakończyło się o godz. 18.00

Sołtys wraz z Radą Sołecką dziękuje mieszkańcom za liczne przybycie , zaufanie nam i pozytywne przegłosowanie zadania , które przedstawiliśmy do realizacji na przyszły rok oraz za bardzo miły odbiór całego zebrania. My ze swej strony obiecujemy ,że na tym odcinku oświetlenia nie poprzestaniemy i zgodnie ze złożoną obietnicą na przyszły rok zabieramy się po pierwsze za  Pustkowie , dalej za ulicę Dobrodzieńską.


Comments are closed