STYCZEŃ  

Do kasy straży wpływa kwota 722 zł za rozprowadzone kalendarze 2015 -ogółem nazbierano 1062 zł

Zebranie sprawozdawcze OSP

Zakupiono do kaplicy 5 szt świec ołtarzowych, obrus i bieliznę kielichową za 746,18

LUTY 

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zebranie sprawozdawczo -wyborcze Mniejszości Niemieckiej – Koło Rzędowice- wybrano nowy Zarząd

Wybór sołtysa i Rady sołeckiej na 4-letnią kadencję

MARZEC  

Postawiono tablicę z mapą sołecką oraz witacz

Walne zebranie naszego LGD

Biorę udział w 2-dniowym szkoleniu w Górkach Wielkich

Wykonano nową pieczątkę OSP

Zakupiono ubrania strażackie dla MDP

Stowarzyszenie składa w UM wniosek o płatność do projektu ” Poznać i zapamiętać”

Stowarzyszenie składa w Urzędzie Skarbowym  dokumenty dotyczące działalności za 2014r.

KWIECIEŃ

Strażacy po raz VI zbierają złom na terenie sołectwa- zebrano 4 500 kg

Wokół kaplicy i witacza sadzimy nowe roślinki

Na ulicę na Bielowiec trafia 5 transportów kamienia- zadanie z Funduszu za 6421,58

MAJ  

Pielgrzymka strażaków na Górę Św. Anny

Wielkie mycie naszych 2 namiotów

Stowarzyszenie składa 1-sze i jedyne poprawki do wniosku o płatność

CZERWIEC   

Na konto Stowarzyszenie wpływa kwota 9274,40 – za rozliczony projekt

Nasza MDP zajmuje II miejsce na zawodach- sikawki ręczne w Szemrowicach

Proboszcz obchodzi 50-lecie Kapłaństwa- Msza św. i podziękowania w kaplicy

LIPIEC  

Została zorganizowana 3-cia wycieczka sołecka w Beskidy – 53 uczestników

SIERPIEŃ

Naprawiamy sufit w kaplicy

Bawiliśmy się na festynie „Wszystko swojskie”

Zawisły nowe tablice MN i Stowarzyszenia na budynku domu spotkań

WRZESIEŃ 

Na zebraniu wiejskim uchwalamy zadania z funduszu sołeckiego do wykonania w 2016 roku

Wyremontowano 800 m asfaltu ul. Dobrodzieńskiej

Spotykamy się  z Panią Ann E Michel – rozmowa o planach zagospodarowania w przyszłości Bzionkowa

PAŹDZIERNIK

Obchodzimy odpust w Kaplicy

Zbieramy dary dla Seminarium w Opolu

Zakupione zostaje 6 szt kasków strażackich oraz mundur damski

Zostają wykonane z funduszu sołeckiego bramy i furtki w stodole przy Dobrodzieńskiej 8

LISTOPAD 

—————————————————————

GRUDZIEŃ

Mikołajki – paczki dla dzieci z Mniejszości Niemieckiej i Stowarzyszenia

Spotkanie opłatkowe dla członków MN i Stowarzyszenia – dzieci przedstawiają Jasełka

Biorę udział w walnym zebraniu LGD- mamy nowa strategię działania na lata 2014-2020

Strażacy rozprowadzają kalendarze na 2016 rok

 

 W 2015 roku urodziło się 5 dzieci , zmarło 3 mieszkańców

O wszystkich napisanych tu pozycjach można szczegółowo przeczytać na naszej stronie.

Szanowni mieszkańcy- mamy już za sobą  2015 rok. Był to dobry czas ,wiele zrobiliśmy,ominęły nas kataklizmy pogodowe- myślę ,że nie możemy narzekać.

Oby i ten rok nie był gorszy od poprzedniego czego i sobie i Wam wszystkim życzę.

 


Comments are closed