W poniedziałek 25.09.2017 r. o godz. 16:00 w sali spotkań w Rzędowicach odbędzie się zebranie sołeckie.

W programie :

- głosowanie nad zadaniami do wykonania z funduszu sołeckiego na 2018 r.

- zaprezentowanie działań inwestycyjnych Gminy Dobrodzień

- sprawy różne

Sołectwo nasze ma do wydania na rok 2018 kwotę 24 641,75 .

 


Comments are closed