Od czterech pokoleń wprawiają w ruch zegary i dzwony

Władysław, Waldemar i Wojciech to przedstawiciele trzech pokoleń tworzących Zakład elektromechaniczny W. Łania w Gniewczynie Trynieckiej. Istniejąca od prawie 50 lat firma jest pierwszą w Polsce i prawdopodobnie na świecie, która zapoczątkowała stosowanie silników liniowych do dzwonów. Nowatorska praca ma swoje korzenie jeszcze w czwartym pokoleniu i została zapoczątkowana przez wielki talent Franciszka Łani.
 

 

Zakład założony w 1967 r. obecnie pod nazwą EL-Mech Dorota i Waldemar Łania działa w całej Polsce jak i za granicą oferując profesjonalne usługi w dziedzinie dzwonów i zegarów.Firma stosuje nowoczesne, bezawaryjne mechanizmy od 47 lat które stanowi alternatywę dla dawniej stosowanych rozwiązań.

…dlaczego o tej firmie piszę…

Więcej


 

zyczenia-wielkanocne-dla-mieszkancow-gminy-i-miasta-checiny-zyczenia_burmistrz_—_kopiaWielkanoc jest jak ludzka droga …

Nikogo nie omijają :  Wielkie Piątki smutku … Wielkie Soboty nadziei … Wielkie Niedziele radości …

Wielkanoc jest jak nasze życie … Niekiedy pełne bólu … czasem zwątpienia …
lecz jakże często  niewypowiedzianego szczęścia …

Wielkanoc jest pochwałą życia …Tego rodzącego się do trwania …wybaczania …
spełniania marzeń i do miłości …

Wszystkim mieszkańcom zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt życzy SOŁTYS


 

W poniedziałek 19.03.2018 o godz. 17:00  na zaproszenie marszałka województwa wzięłam udział  razem z mężem w pięknej uroczystości -Opolskim Dniu Sołtysa w filharmonii opolskiej. Z gminy Dobrodzień zaproszenie otrzymało 5 sołtysów, jednak z zaproszenia skorzystało 4. Oprócz mnie była jeszcze : Dorota Maleska , Ryszard Krzyśko i Norbert Przybyła oczywiście także z współmałżonkami. Zabrakło Pani Stefanii Jainta.

Na uroczystości oprócz sołtysów z całego województwa opolskiego udział wzięli także włodarze miast i gmin  Nasza Pani Burmistrz Róża Koźlik  też była z nami. Galę organizował Urząd Marszałkowski , więc nie mogło oczywiście zabraknąć ważnych gości i gospodarzy uroczystości. a oto i Oni :

 Andrzej Buła – marszałek województwa 

 Antoni Konopka -członek zarządu województwa opolskiego

Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku województwa opolskiego

Ryszard Galla -poseł mniejszości niemieckiej 

Ryszard Wilczyński -poseł na sejm i inicjator Odnowy Wsi

oraz  prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski

Były przemówienia, nagrody, medale dla sołtysów z najdłuższym stażem. Potem przebojowy koncert  młodzieżowej orkiestry dętej z Leśnicy i na koniec poczęstunek.

Cieszę się i bardzo doceniam, że mogłam wziąć  udział w tej  uroczystości z tyloma gospodarzami opolskich wsi. 

29250999_1900215193381763_2044506396_o 29243074_1900215176715098_1733163524_o 482A9795-Medium


 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie oraz Burmistrz Dobrodzienia zapraszają w dniu  22 marca 2018r.  od godz. 9.00 – 14.30 do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu – sala konferencyjna (I piętro, pokój nr 109,) osoby chcące złożyć zeznanie podatkowe za 2017 rok. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnie sprawdzą je rachunkowo, pomogą Państwu wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, wydadzą potwierdzenie odbioru.

Osoby chcące skorzystać z tej możliwości powinny posiadać informacje PIT-11 za 2017 r., kwotę przychodu (ogółem) wykazaną w zeznaniu za 2016 rok (najlepiej zabrać ze sobą kopię rozliczenia podatkowego za 2016 rok).

 


 

W tym roku w sołectwie zostaną wykonane takie 2 duże inwestycje:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 1100 mb. – dotyczy ulicy Mostowej. Jest już ogłoszony przetarg. Wstępny koszt to około 500 000 zł. Remont powinien rozpocząć się w czerwcu.

 2. Wykonanie oświetlenia – 3 szt lamp z tego 2 szt na ul. Dobrodzieńskiej i 1 szt na ul.Górnej. Koszt to około 35 000 zł z tego 24 641,75 przekazaliśmy z funduszu sołeckiego , resztę pokryje Urząd Gminy.

Dodatkowo jeszcze rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej na trasie Bzionków – Dobrodzień.

O przetargach i szczegółach inwestycji można poczytać na stronie www.dobrodzien.pl  w BIP

 


 

Szanowni mieszkańcy !!!

W najbliższych dniach istnieje możliwośc złożenia wniosku o dotacje do zakupu urządzeń grzewczych .
W skrócie przybliżę na co można starać się o częściowy zwrot kosztów , dokładne wszystkie dane znajdziecie w załączniku – regulaminie poniżej . Tam też znajduje się wniosek .
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ogólna pula do rozdania to 60 000 zł  czyli około 24 wnioski.

Dotacją objęte zostają inwestycje polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z nowoczesnych wymienionych poniżej:
1) kotły na paliwo stałe, (opalane biomasą, ekogroszkiem) spełniające wymagania obowiązującego
rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
2) kocioł opalany olejem opałowym (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym);
3) kocioł gazowy;
4) kocioł elektryczny;
5) pompa ciepła

Więcej


 

W dniu 13.03.2018 r. wzięłam udział w zebraniu sołtysów w Urzędzie Gminy. Przybliżę Wam ważniejsze sprawy, które były poruszane na spotkaniu.

1.Powszechna samoobrona ludności

2.Zasady organizacji zadań w zakresie akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych

W tych tematach było przypomnienie o największych zagrożeniach, które mogą nas dotknąć każdego dnia. Przypomniano o niebezpiecznym afrykańskim pomorze świń, o przestrzeganiu higieny przy przygotowaniu żywności , o kontaktach z dziką zwierzyną , o przenoszonych chorobach zwierzęcych. Podobno do najbliższego wydania Echa Dobrodzienia Urząd postara się, by była dołączona mała ciekawa kilkustronicowa broszurka – książeczka , gdzie bardzo ciekawie opisane są między innymi te wszystkie zagrożenia. Oglądałam ją , mam ją u siebie i na pewno warto by była w każdym domu. Są tam zagadnienia bardzo oczywiste ,które można sobie przypomnieć , ale także wiele ciekawostek związanych z  innymi zagrożeniami.

 
3.Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r.
W tym punkcie zostały przedstawione zadania, które poszczególne sołectwa będą realizowały w tym roku. Dla przypomnienia – Rzędowice całą kwotę przeznaczyły na wykonanie 3 lamp ( 2 na ul. Dobrodzieńskiej, 1 na ul. Górnej )

Więcej


 

Od 02-11.03.2018 r. trzech druhów z naszej OSP w składzie : Piotr Gryga, Andrzej Macioł i Mateusz Wildau brali udział w kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, złożyli egzamin przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł RATOWNIKA. Są to pierwsi przeszkoleni ratownicy w naszej OSP.

Był to to 66 godzinny kurs , który przeprowadziło Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa z Dąbrowy Górniczej.Uczestniczyło w nim około 25 druhów z Gminy Dobrodzień i Zębowice. Celem kursu było przygotowanie druhów do udzielenia pomocy medycznej oraz ewakuacji w czasie akcji ratowniczych, osób poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia odbywały się w formie wykładów, pokazu w czasie rzeczywistym, zajęć praktycznych oraz symulacji, z użyciem fantomów oraz innego sprzętu szkoleniowego. Za pozytywne zaliczenie egzaminu uczestnicy otrzymali tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy potwierdzony zaświadczeniem zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenie jest ważne 3 lata od momentu wydania, po tym czasie muszą znowu przystąpić do egzaminu. 

Więcej