Realizacje

SPOŁECZNO-EDUKACYJNY PROJEKT „WSZECHNICA WIEJSKA W RZĘDOWICACH”

REALIZOWANY PRZY WSPARCIU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • Patronat honorowy: mgr Róża Koźlik – Burmistrz Dobrodzienia
 • Patronat naukowy: dr Krzysztof Badora – pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego
 • Współpraca: Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice, Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Kalendarium zrealizowanych działań – Rzędowice, 1.04.2009-16.10.2009
  • 3 lutego 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej… w składzie: Krystyna Hermainska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej, członkowie Stowarzyszenia: Ewa Wildau, Mariola Gros i Grażyna Dylka oraz Małgorzata Ochman-Lizurek – Radna Dobrodzienia i Paweł Mrozek – Prezes Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice. Podczas zebrania przeanalizowano propozycję przystąpienia do konkursu na realizację zadania publicznego wspierającego edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej zgłoszoną przez Samorząd Województwa Opolskiego.
 • 8 lutego 2009 r. w Sali Spotkań w Rzędowicach odbyło się zebranie, podczas którego podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu ofert. Dokonano podziału zadań pomiędzy uczestników spotkania. W zebraniu uczestniczyli: Krystyna Hermainska, Józef Hermainski, Krzysztof Badora, Małgorzata Sacha-Dykta, Małgorzata Ochman-Lizurek, Grażyna Dylka, Mariola Gros, Klaudia Krafczyk, Artur Woźnik, Eryk Zając i Piotr Maroń.
 • 10 lutego 2009 r. w domu Sołtysa Rzędowic – Józefa Hermainskiego odbyło się kolejne spotkanie osób zainteresowanych realizacją Projektu, w którym uczestniczyli: Krystyna Hermainska, Józef Hermainski, Ewa Wildau, Artur Woźnik i Grażyna Dylka. Zebrano przygotowane propozycje, ustalono kosztorys przedsięwzięcia i nakreślono harmonogram działań.
 • 11-12 lutego 2009 r. zebrano pozostałe materiały oraz oświadczenia uczestników Projektu. Opracowano ostateczną wersję Projektu.
 • 13 lutego 2009 r. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej Krystyna Hermainska osobiście doręczyła Społeczno-Edukacyjny Projekt „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach” do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
 • 29 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu oferty mieszkańców Rzędowic w kwocie 12 150 zł.
 • 20 maja – 6 czerwca 2009 r.s realizowano pierwsze zadanie; przeprowadzono remont Sali Spotkań w Rzędowicach. Przed pomalowaniem część ścian skuto do samej cegły z powodu wilgoci i odpadającego tynku. Następnie ściany zostały zaimpregnowane środkiem przeciw wilgoci, na nowo zagipsowane i pomalowane. Wymieniono również starą zniszczoną wykładzinę podłogową na nową. Zakupiono także nowe obrusy. Pracowali: 20 maja po 3 godz. – Norbert Wildau i Martin Wildau, 21 maja po 2 godz. – Norbert Wildau, Martin Wildau i Józef Hermainski, 26 maja po 2,5 godz. – Norbert Wildau, Martin Wildau i Józef Hermainski, 27 maja po 3 godz. – Norbert Wildau i Martin Wildau, 5 czerwca po 2 godz. – Artur Woźnik i Arkadiusz Woźnik, 6 czerwca po 3 godz. – Artur Woźnik i Arkadiusz Woźnik. Efektem prac jest pięknie odnowiona sala, w której realizowane będą kolejne zadania z projektu.

 • 11 czerwca 2009 r. w dniu Bożego Ciała o godz. 15 mieszkańcy Rzędowic całymi rodzinami (ok. 70 osób) zebrali się przed Salą Spotkań, skąd wyruszyli na wycieczkę rowerową pt. „Mamo, tato, pokażcie mi piękno Rzędowic”. Wycieczkę zorganizowano z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka. Uczestnicy wycieczki zatrzymywali się w ważnych dla mieszkańców wsi historycznych miejscach – przed krzyżem obok stawu, przed kamieniem upamiętniającym króla saksońskiego – właściciela tych ziem, na rzędowickim „statku”, przed 350-letnim dębem, w stanicy myśliwskiej „Hubertus” i przed kapliczką św. Jana. Młodzież gimnazjalna prezentowała historię danego miejsca lub zabytku. W połowie drogi, w myśliwskiej stanicy w otoczeniu bajecznie szumiących drzew uczestników poczęstowano ciastem, kawą i soczkami. Po powrocie do Sali Spotkań dzieci wystąpiły z programem pt. „Moi najlepsi przyjaciele – Rodzice”. Wiersze i piosenki opracowała Ewa Wildau. Ona też przez cztery dni przygotowywała najmłodszych mieszkańców Rzędowic do występu. Półtoragodzinne zajęcia odbywały się 29 maja, 5 i 6 czerwca oraz 10 czerwca. Dzieci z wielką radością uczyły się swoich ról. W przedstawieniu brały udział : Jessica Wildau, Weronika i Miriam Smolarek, Jessica i Patryk Sacha, Agata Maroń, Felicja i Mateusz Świerczok, Martin Krafczyk, Wiktoria Dylka i Marta Wodarz. Dla wszystkich uczestników spotkania tatusiowie przygotowali smacznego grilla. Dzieci otrzymały prezenty. – „Wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi, że udało się tak rodzinnie spędzić to świąteczne popołudnie”.

 • 17 czerwca 2009 r. o godz. 16 w Sali Spotkań odbyło się zebranie wiejskie połączone z uroczystym otwarciem Społeczno-Edukacyjnego Projektu „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach”. W spotkaniu uczestniczyły władze Miasta i Gminy: Burmistrz Dobrodzienia – Róża Koźlik, Zastępca Burmistrza Dobrodzienia – Marek Witek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Damian Karpinski, pracownik Urzędu Miejskiego – Dariusz Dykta. Licznie zebranych mieszkańców Rzędowic zapoznano z podjętymi zadaniami w ramach Projektu. Dzielnicowy – starszy sierżant Wojciech Wichary przeprowadził pogadankę nt. „Mądrzy rodzice wyprzedzają czas – Twoje dziecko a narkotyki i alkohol” oraz ” Współpraca z policją jako warunek do poprawy stanu bezpieczeństwa”. Przedyskutowano też kilka ważnych problemów nurtujących mieszkańców, m.in. sprawy umów na wywóz nieczystości stałych, przebudowy dróg czy oświetlenia ulic. Spotkanie trwało trzy godziny. Wszystkich poczęstowano ciastem i kawą. Zebranie zorganizowała Rada Sołecka Wsi Rzędowice i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej.
 • 4 lipca 2009 r. z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji w Domu Spotkań w Rzędowicach zorganizowano dyskotekę dla dzieci. Bawiło się 18-ro dzieci (14 uczniów szkoły podstawowej i 4 przedszkolaków) w godz. 14-20. Dzieci bawiły się w rytm najnowszych przebojów, przeważnie wspólnie tworząc „pociąg” czy tańcząc w kole. W trakcie dyskoteki wszyscy uczestnicy otrzymali soczki i batoniki. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały Ewa Wildau i Krystyna Hermainska (po 5 godz.).
 • 15 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie w ramach Projektu „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach” z Prezesem Izb Rolniczyczych w Opolu Herbertem Czają oraz przedstawicielką Banku Spółdzielczego w Dobrodzieniu Elżbietą Dudrak. Omówiono następujące tematy:
 • aktualne prace Izb Rolniczych w województwie,
 • identyfikacja i rejestracja zwierząt,
 • ewidencja zabiegów agrotechnicznych,
 • ochrona środowiska,
 • ubezpieczenie plonów,
 • kredyty preferencyjne „młody rolnik” i inne,
 • renty strukturalne.
 • Spotkanie było bardzo owocne. Pytań nie brakowało, na wszystkie uzyskano odpowiedź. Rolnicy chętnie przychodzą na takie spotkania, ponieważ wciąż przybywa wymogów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Uczestnicy zebrania miło spędzili czas – zaczerpnęli wiedzę oraz zostali poczęstowani kawą i śląskim kołaczem. W spotkaniu wzięło udział 31 osób.
 • 23 lipca 2009 r. o godz. 17.30 do Sali Spotkań w Rzędowicach zaproszono Panie Alicję Pietruszka i Marię Eichhorn, aby przekazały mieszkańcom stare tradycje, które kultywują do dnia dzisiejszego. Tematem przewodnim spotkania był „Swojski chleb na haftowanej serwecie”. Wszystkich uczestników przywitała p. Ewa Wildau – przedstawiła obie panie- prelegentki i podziękowała za przyjęcie zaproszenia. P. Alicja Pietruszka w domu upiekła bochen chleba, który przyniosła na spotkanie. Zabrała z sobą także w pojemniczkach wszystkie składniki, z których ten chleb upiekła, czyli mąkę, wodę i zaczyn. Opowiadała o tym, jak piecze się chleb, na jakim drewnie najlepiej i ile dni wcześniej trzeba zrobić zaczyn. Mówiła też o przesądach związanych z pieczeniem chleba. P. Maria Eichhorn natomiast przywiozła z sobą z Dobrodzienia serwety, obrusy i kamizelki, które haftuje i wyszywa. Opowiadała o swoich zdobytych nagrodach, o tym, że kiedyś pracowała dla Cepelii, że zawsze jej prace były doceniane w różnych konkursach. Opowiadała o hafcie angielskim, richelieu, o tym, ile czasu zajmuje wykonanie obrusu lub serwety, jak własne wzory przenosi po kawałeczku na papier i składając przez kilka dni w jedną całość odbija je na tkaninie i mozolnie wyszywa. Rzędowice zostały także obdarowane przez p. Marię ręcznie wyszytą serwetą, specjalnie na to spotkanie. Na tej serwecie położono chleb upieczony przez p. Alicję. Atmosfera spotkania była bardzo serdeczna. W pokazie uczestniczyły 33 osoby, w większości mieszkańcy Rzędowic, ale były też panie z Dobrodzienia oraz 4-osobowa rodzina z zagranicy. Organizatorów zaskoczyła duża frekwencja, co świadczy o tym, że takie pogadanki są potrzebne, gdyż w spotkaniu brały udział dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Najpierw zebranych poczęstowano kawą i ciastem, a dzieci soczkami; potem była uczta ze swojskim chlebem ze smalcem i świeżymi kwaszonymi ogórkami. To było udane popołudnie!
 • 28 lipca 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Projektu „Wszechnica Wiejska”. Tym razem wspominano udane zeszłoroczne gminne dożynki. Zebranie odbyło się pt. „Ukryty skarb – ziemia i praca rąk ludzkich”. Uczestnicy spotkania oglądali zdjęcia z dożynek, podziwiali przystrojone posesje i cały kolorowy korowód. Wszyscy stwierdzili, że przygotowanie tak dużej imprezy wymagało wiele ciężkiej pracy, ale finał, tzn. 2 dni zabawy były warte tego poświęcenia. Ustalono także plan tegorocznego festynu, który odbędzie się 23 sierpnia pn. „Wszystko swojskie”. Przyjęto zadania do realizacji. Wyrażono nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku ludzie na festynie dopiszą, pogoda będzie sprzyjać i zabawa będzie tak samo dobra, a może i lepsza, niż podczas zeszłorocznych dożynek.
 • 7 sierpnia 2009 r. zgodnie z harmonogramem projektu odbyło się spotkanie dzieci z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Łoś” w Bytomiu – Aleksandrem Steinhoffem. O godz. 9.30 wszyscy wyruszyli z placu zabaw spacerkiem do lasu, gdzie obok starego kamienia upamiętniającego pobyt na polowaniach w rzędowickich lasach króla saksońskiego Fryderyka Augusta dzieci usiadły i z zaciekawieniem wsłuchiwały się w słowa leśniczego. Mottem spotkania było powiedzenie „BYŁ LAS NIE BYŁO NAS, NIE BĘDZIE NAS BĘDZIE LAS”. Leśniczy opowiadał dzieciom o wszystkich dobrodziejstwach, jakie daje nam las, jak go trzeba chronić. Mówił o zwierzętach i o utrzymaniu równowagi w przyrodzie, nad czym czuwają myśliwi. Dzieci były zachwycone, prześcigały się w zgadywaniu zagadek, same zadawały mnóstwo pytań. Wzbogaceni wiedzą w radosnym nastroju śpiewając po drodze wszyscy wrócili na plac zabaw. Tam dzieci podziękowały p. Steinhoffowi za ciekawy wykład i miłą atmosferę. Wszystkich uczestników było 31. Na koniec maluchy poczęstowano lodami, miały okazję jeszcze wspólnie się pobawić oraz otrzymały zadanie domowe. Musiały wykonać rysunek nt. „Najczystsza fabryka – LAS – co robić, żeby ją chronić”. Prace będą eksponowane w namiocie festynowym podczas tegorocznego festynu „Wszystko swojskie”.
 • 23 sierpnia 2009 r. w niedzielę przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się w Rzędowicach festyn pt. „WSZYSTKO SWOJSKIE” – cykliczna impreza organizowana w drugiej połowie sierpnia. O godz. 14 w kaplicy odprawiona została Msza Św. w intencji mieszkańców, członków Koła Łowieckiego „Łoś” z Bytomia i wszystkich gości. Po nabożeństwie uczestnicy festynu udali się na plac festynowy, gdzie rozpoczęły się występy artystyczne. Po oficjalnym powitaniu przez gospodarzy władz Gminy Dobrodzień, a także wszystkich gości jako pierwsi w śląskiej biesiadzie wystąpili Kornelia i Leszek Filec. Bawili oni ludzi rytmicznymi piosenkami przez półtorej godziny. Potem na deski sceny wkroczył teatr „Mimowolni”, prezentując wiersze i opowiadania, niektóre napisane przez samych młodych aktorów. Następnie wystąpił „Kabaret Kaktusik” ze Spóroka – grupa osób, która parodiuje i tańczy w rytm znanych przebojów. W pierwszej części faceci w czarnych ubraniach z perukami na głowie wykonali przeboje „Budki Suflera”, zaś w drugiej poubierani w piękne czerwone sukienki odtańczyli kankana. W przerwie przedstawienia kabaretowego wystąpiły dzieci – uczestnicy bajania w Izbicku, laureaci konkursu w Gminie Dobrodzień. Daria Kowolik zaprezentowała wiersz „Legenda o rzece Myślince”, Damian Chyla przedstawił „Dzień z życia wiejskiej kobiety”, a Jessica Wildau – wiersz „Mało, ale ocho”. Występy dzieci bardzo się wszystkim podobały. Na koniec cała trójka otrzymała od organizatorów małe upominki. Kolejną wielką atrakcją festynu był występ artystyczny Darii Jędrzej, która przez godzinę na Fletni Pana wykonywała najbardziej znane i lubiane przeboje. Ta młodziutka artystka przyciągnęła do Rzędowic mnóstwo ludzi. Potem przez parę minut Antoni Wylezka opowiadał, jak wygląda wabienie byka jelenia. Festyn zakończyla zabawa z zespołem „Koders”. Jak zwykle Rzędowice bawiły się „na całego” do późnych godzin nocnych. Każdy z gości imprezy zachwycał się miłą atmosferą, pysznym swojskim ciastem pieczonym przez rzędowickie gospodynie, słynną w okolicy kiełbasą z dzika, i coraz wartościowszymi nagrodami do zdobycia. „Pamiętajcie, za rok też gramy!”
 • 29 sierpnia 2009 r. (w sobotę) w Rzędowicach w ramach projektu „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach”odbyły się zawody „Nordic Walking” pt. „Spacery nordyckie” zamiast punktu w programie „Biegać każdy może”. Organizatorzy postanowili dokonać zmiany ze względu na to, że w naszej okolicy dużą popularnością cieszą się spacery z kijkami. Tym razem o godz. 17 wystartowało 24 uczestników, by pokonać trasę wzdłuż wsi i lasu na długości 5 km. Pięć minut później wystartowało 5 dzieci. Dziewczynki szły na dystansie 2 km. Po 37 minutach pierwsi zawodnicy byli już na mecie, gdzie na wszystkich czekała pyszna kiełbasa z grilla. Na koniec uczestnicy zostali poczęstowani kawą i słodkościami oraz zostały rozdane nagrody.
 • Wyniki dzieci – 2km: 1. Wiktoria Dylka, 19:11; 2. Agata Maroń, 19:12; 3. Jessica Wildau, 19:13; 4. Marta Wodarz, 19:41; 5. Monika Wodarz, 19:42.
 • Wyniki mężczyzn – 5 km: 1. Arkadiusz Woźnik, 37:14; 2. Norbert Wildau, 37:28; 3. Jerzy Lempa, 40:01; 4. Stanisław Górski, 42:17; 5. Gerard Korn, 43:57.
 • Wyniki kobiet – 5 km: 1. Janina Musiał, 39:27; 2. Beata Koprek, 41:19; 3. Bernadeta Wąsik, 41:54; 4. Katarzyna Skorupa, 42:32; 5. Beata Kapica, 43:01; 6. Gabriela Jainta, 44:17; 7. Krystyna Hermainska, 44:39; 8. Lidia Gregotowicz, 45:32; 9. Ruta Kardas, 47:02; 10. Mariola Grohs, 49:21; 11. Grażyna Dylka, 49:22; 12. Urszula Seget, 49:39; 13. Renata Koprek, 49:41; 14. Lidia Kontny, 49:43; 15. Renata Woźnik, 51:16; 16. Urszula Adamska, 55:05; 17. Gertruda Dylka, 57:30; 18. Aniela Dylka, 57:31; 19. Lidia Grohs, 57:32.
 • Organizatorzy cieszą się, że przyszły osoby starsze, przede wszystkim z Rzędowic, których naprawdę się nie spodziewali. Podziękowali też za udział mieszkańcom Dobrodzienia i okolicznych wiosek. Swoją obecnością zaszczyciła organizatorów imprezy P. Lidia Kontny – była burmistrz Dobrodzienia, a obecnie radna powiatu oleskiego oraz dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu – P. Stanisław Górski. Najstarszą uczestniczką była 70-letnia P. Gertruda Dylka z Rzędowic. Zawody pomógł zorganizować i sprawnie je przeprowadził P. Janusz Małek – aktywny biegacz, uczestnik kilku polskich maratonów i wspaniały organizator. Uczestnicy, choć zmęczeni w rozmowie podkreślali miłą atmosferę na trasie i dobre przygotowanie imprezy. Organizatorzy mają nadzieję, że nie były to pierwsze i ostatnie „Spacery nordyckie w Rzędowicach”. Relację z imprezy znaleźć można również na stronach internetowych Nowej Trybuny Opolskiej z dnia 31 sierpnia.
 • 1 września 2009 r. o godz. 16 dzieci zebrały się na placu zabaw, żeby razem pobawić się i powspominać wakacje, które się skończyły. Na początku w sali każde dziecko opowiadało, gdzie było i jaką pamiątkę sobie przywiozło z wypoczynku. Jak się okazało, nie było dziecka, które spędzilo cały wakacyjny czas w domu. Potem dzieci grały w różne gry, a po dwóch godzinach przeniosły się na plac zabaw, gdzie brały udział w konkursach. Były drobne niespodzianki dla zwycięzców oraz słodycze i soczki dla wszystkich. Na koniec większość dzieci stwierdziła, że już tęskni za szkołą i kolegami. Tak w Rzędowicach dzieci pożegnały wakacje.

 • 15 września 2009 r. o godz. 17 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach zaprasza” z p. Emanuelem Schaffarzykiem nt. „Życie miodem słodzone. Jeden ul może odebrać pracę 10 lekarzom”. Znany lider dobrodzieńskiego pszczelarstwa przywiózł ze sobą do pokazania mnóstwo przedmiotów związanych z pszczelarstwem. Były to książki, czasopisma, miseczki matecznikowe, ramki koreczkowe do wosku, żywe pszczoły razem z matką , figurki woskowe itp. Każdą rzecz pokazywał, omawiał i tłumaczył do czego służy. Mówił o miodzie, jak się go uzyskuje, jakie są rodzaje miodu i ile leczniczych właściwości ma w sobie nawet jedna łyżeczka miodu. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani chlebem i herbatą, oczywiście z miodem. Na koniec była możliwość zakupu miodu i figurek woskowych – wszystko produkcji naszego gościa. Było to kolejne miłe i doświadczające spotkanie.

 • 25 września 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie w Domu Spotkań w Rzędowicach. Tym razem uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z policjantem – dzielnicowym st. sierżantem Wojciechem Wichary nt. „Bezpieczna droga do szkoły i obcy – niebezpieczny”. Policjant podał dzieciom informacje, jak należy zachowywać się w drodze do szkoły, na przystanku, czego nie wolno robić, po której strony ulicy należy chodzić, jak powinien być prawidłowo wyposażony rower. W drugiej części spotkania uczniowie wysłuchali porad, jak ustrzec się przed obcym, który je zaczepia lub chce dowiedzieć się czegoś o rodzinie lub sąsiadach. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, że nie wolno przekazywać informacji obcemu, nie wolno wsiadać do obcego samochodu ani otwierać nieznajomemu drzwi. W końcu dzielnicowy przepytał dzieci z wiadomości, które im przekazał oraz zaprosił je do znakowania rowerów. Uczniowie żartowali, że teraz ich rowery mają niewidoczne, lecz bezpieczne tablice rejestracyjne. Było to ciekawe i z pewnością bardzo potrzebne spotkanie z policjantem.

 • 6 października 2009 r. w Domu Spotkań w Rzędowicach odbyło się spotkanie pt. „Przeszłość i teraźniejszość”. Dzieci i młodzież spotkali się z osobami starszymi, które przekazały młodemu pokoleniu prawdy, jak żyło się dawniej, co było lepsze kiedyś, a co dzisiaj. Babcie opowiadały o chłopskich strojach, pieczeniu kołacza na wesela, skubaniu pierza. Przypomniano stare opowieści weselne m.in. o „kuraminie”, która do łez rozbawiła liczną grupę dzieci i młodzieży. Jak na stare dzieje i tradycję przystało, wszystkie tematy były omawiane w śląskiej gwarze. Rekwizytami były zdjęcia pradziadków E. Sacha, w tym zdjęcie komunijne w chłopskim stroju z ok. 1910 roku. Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez dzieci upominków wszystkim babciom.

 • 14 października 2009 r. o godz. 15 odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu „Wszechnica Wiejska w Rzędowicach zaprasza” nt. „Zarys historii Rzędowic w kontekście wielokulturowości Ziemi Dobrodzieńskiej”. Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przygotował i pięknie poprowadził Paweł Mrozek – prezes Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień-Zębowice. Słuchacze poznali historię naszej ziemi od prehistorii do naszych czasów. Z zainteresowaniem oglądali nieznaną ikonografię. Ludzie obecni na spotkaniu z wypiekami na twarzy podnosili głowy, kiedy słyszeli swoje nazwiska, które przez wieki przewijały się w historii Rzędowic. Mieszkańcy przekazali także prelegentowi zdjęcia ze swoich domowych zbiorów, aby wszyscy mogli je zobaczyć, więc XX-wieczne dzieje Rzędowic wspólnie wszyscy omawiali. Starsze osoby przypominały sobie fakty, które im rodzice przekazywali, a także te, których sami byli świadkami. Lekcja historii w Rzędowicach trwała aż cztery godziny. Było to miłe i niezwykle profesjonalnie poprowadzone spotkanie.

 • 16 października 2009 r. o godz. 10.30 odbył się wykład dr Krzysztofa Badory z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego pt. „Blaski i cienie energetyki wiatrowej”. Wykład ten zaciekawił mieszkańców Rzędowic, ponieważ mają tu powstać takie wiatraki. Dr Krzysztof Badora przybliżył słuchaczom zasady funkcjonowania tych urządzeń, a oni chętnie zadawali pytania, aby rozwiać swoje wątpliwości. Dodatkowymi tematami tego spotkania były „Wymogi wzajemnej zgodności – crof-compliance” oraz pozyskiwanie środków unijnych. W tej części szkolenie prowadziła Maria Balmas z ODR Łosiów. Wymogi unijne to temat bardzo ważny dla rolników, ponieważ muszą oni dostosować swoje gospodarstwa do tych wymogów. Najwięcej pytań zadawano w związku z rentami strukturalnymi oraz programem „Młody Rolnik”.

 • 18 października 2009 r. mieszkańcy Rzędowic po raz ostatni spotkali się w ramach cyklu „Wszechnica Wiejska”, aby podsumować kończący się projekt, rozliczyć się z faktur i powspominać zrealizowane przedsięwzięcia. Na początku jeszcze raz wszystkim uczestnikom zebrania zostały przedstawione sprzęt nagłaśniający, komputerowy i multimedialny i kwoty wydatkowane na jego zakup, zarówno z puli środków Urzędu Marszałkowskiego oraz własnych. Następnie rozliczono projekt z wkładu własnej robocizny, tzn. malowania sali, położenia wykładziny, sprzątania sali oraz opieki nad dziećmi w trakcie spotkań i korzystania z internetu. Na końcu po kolei odczytano sprawozdania z wszystkich spotkań i przeglądano zdjęcia. Spotkania były bardzo różnorodne. Były wykłady policjantów, przedstawicieli gminy, Izby Rolniczej i banku oraz leśnika. Pozyskano wiedzę w zakresie historii Rzędowic, pszczelarstwa i dawnych kultywowanych tradycji. Odbyła się wycieczka rowerowa, spacery nordyckie i dyskoteki. W spotkaniach uczestniczyło mnóstwo mieszkańców, często całej gminy. Program był tak napisany, aby zainteresował wszystkich, począwszy od dzieci poprzez młodzież, rolników, a na najstarszych osobach kończąc. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było ten projekt pisać. Przede wszystkim wieś ożyła dzięki ilości spotkań, które należało zorganizować. Wiele osób było zaangażowanych w przygotowywaniu czy to spotkań, czy zakupu sprzętu, czy w pracach społecznych. Realizację projektu zakończono, ale sprzęt pozostał. Będzie on służył przez wiele lat wszystkim mieszkańcom. Będzie to pierwsza zima, gdzie pomalowana i odświeżona sala będzie tętniła życiem, gdzie codziennie będą spotykały się dzieci i młodzież, aby korzystać z internetu lub bawić się przy muzyce.