Parę lat temu z niewiadomych przyczyn uległa zniszczeniu okrągła pieczęć , którą posługiwała się nasza OSP. Pieczątka się zachowała, jednak znak graficzny czyli ta cała guma uległa tak jakby stopieniu. W ostatnich tygodniach Zarząd OSP postanowił wykonać nową pieczęć na wzór tej starej z niewielkimi zmianami . Wzorowaliśmy się na odcisku pieczęci ze starych dokumentów strażackich , bo z tej  zniszczonej  niewiele można było odczytać

Poprosiliśmy o pomoc Pana Pawła Mrozka , który wykonał dla nas nowy projekt , zasugerowaliśmy także ,żeby na pieczęci znalazła się data powstania jednostki 1930 rok, a średnica pieczęci według pomiarów starej powinna mieć około 35-36 mm.

Więcej


 

W dniach 20-21.03.2015 uczestniczyłam wspólnie z  grupą liderów odnowy wsi w szkoleniu w Górkach Wielkich niedaleko Skoczowa. Temat szkolenia to” LIDER POSZUKUJĄCY PRODUKT LOKALNY I JEGO ZNACZENIE W ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ”

Niesamowite spotkanie 50 osób z 7 gmin woj. opolskiego -wszyscy zrzeszeni pod LGD „Kraina Dinozaurów”. Zdecydowaną większością uczestników byli sołtysi, bo lider i sołtys w większości sołectwach to ta sama osoba, ale byli także przedstawiciele Stowarzyszeń, jednak tych ,którzy ściśle realizują program Odnowy Wsi.

Więcej


 

W dniu 16.03.2015 r o godz 16.00 wzięłam udział w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku reprezentując nasze Stowarzyszenie.

Parę lat temu zostałam wybrana do reprezentowania nas na takich spotkaniach , więc  staram się w nich  zawsze uczestniczyć ze względu na to,że posiadam prawo głosu.

Każde takie zebranie na początku roku to oczywiście sprawozdanie z działalności Zarządu LGD, różnego rodzaju głosowania oraz dla nas najważniejszy plan działań na najbliższy rok. Tu zawsze dowiaduję się o terminach naboru do  składania nowych wniosków, o szkoleniach itp.

Odbyliśmy także dyskusję nad rozszerzeniem nazwy LGD w nowym okresie programowania oraz omówiliśmy prace przygotowawcze do przyszłej strategii.

Nasze Stowarzyszenie ściśle współpracuje z LGD ” Kraina Dinozaurów” – tak prostym językiem mówiąc- jest ono naszym  pośrednikiem przed Urzędem Marszałkowskim w Opolu. Jeśli składamy nowy projekt, to najpierw opiniuje go i klasyfikuje LGD, a potem dopiero UM. To LGD na bieżąco uczy nas nowych praktyk, organizuje ciekawe szkolenia dla liderów, oraz wyjazdy studyjne, byśmy mogli swoje doświadczenia wymieniać z innymi uczestnikami i nawzajem od siebie się uczyć.

Najbliższe  szkolenie tym razem dla liderów odnowy wsi , w którym będę brała udział odbędzie się 20-21.03 w Górkach Wielkich na Ziemi Cieszyńskiej.

„Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych.”  

a to oznacza ,że mamy już w centrum wsi mapę, naszą mapę sołectwa Rzędowice.

Duża, kolorowa, z nazwami ulic, przysiółków, ciekawych miejsc do zobaczenia. Z aktualnymi danymi o obszarze naszego sołectwa, z krótką historią, z zaznaczonymi obszarami leśnymi. Jest na niej wszystko co być powinno,  Wykonawcą mapy  jest Pan Paweł Mrozek,który wiele czasu poświęcił by wszystkie informacje na niej zawarte były jak najbardziej aktualne,dlatego współpracował ściśle z  Nadleśnictwem Lubliniec,z Kołem Łowickim „ŁOŚ” Bytom, z Urzędem Gminy i z naszymi mieszkańcami.Przypominam , że jest to już ostatnia tablica z projektu Stowarzyszenia pn.” Poznać i zapamiętać”.

W tym miejscu składam wielkie podziękowania:

-Pracowni Plastycznej Paweł Mrozek z Dobrodzienia za opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wykonanie 6 szt tablic – kwota usługi – 4920 zł

- Firmie TOK-FREZ Martin Wildau z Olesna za bardzo estetyczne i staranne wykonanie wszystkich stelaży do 6 tablic  – koszt usługi -1894,20

- Krystianowi Kompała za transporty do Olesna i Dobrodzienia po największy stelaż i tablicę

-Marianowi Sacha ,Norbertowi Wildau, Karolowi Zając i Rajnoldowi Zacha za pomoc przy stawianiu tej największej tablicy

Teraz  czekamy  już tylko na witacz. Prace nad nim trwają i za kilkanaście dni będziemy go ustawiać na boisku.

DSC05752 DSC05753 DSC05754 DSC05756 DSC05757 DSC05758 DSC05759


 

W dniu 24.02.2015 o godz 18.15 w II terminie odbyło się zebranie naszego Stowarzyszenia.

Podjęta została uchwała nr 1/2015 - oto treść uchwały

1. Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2014

2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2014

3. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Zarządowi

5. Zatwierdzić wysokość składki członkowskiej na rok 2015 w kwocie 20,00

6. Zatwierdzić termin wpłaty składki członkowskiej przez członków każdego roku do dnia 30.04.

7. Brak wpłaty 2 kolejnych składek członkowskich w ustalonym terminie skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

Przypominam składkę można opłacić każdego roku do 15.03  razem z podatkiem u sołtysa lub u  skarbnika Stowarzyszenia  Grażyny  Dylka do 30.04.

 


 

W dniu 20.02.2015 r. odbyło się zebranie wyborcze  Sołtysa i Rady Sołeckiej  sołectwa Rzędowice. W zebraniu wzięło udział 51 osób. A  oto kogo wybraliśmy:

Sołtys  - EWA WILDAU

Rada Sołecka : MARIA KOMPAŁA,  ŁUCJA KURC,  MARIAN SACHA,  NORBERT WONSIK

Dziękuję za zaufanie dla mnie i powierzenie mi sołectwa na kolejną kadencję – jednak przypominam ,że będzie to moja druga i zarazem ostatnia kadencja sołtysa . Dziękuję także nowej Radzie za zgodę na  taką oficjalną pracę dla wszystkich mieszkańców. Wierzę,że razem także z naszymi organizacjami uda nam się utrzymać sołectwo na wysokim poziomie.

Na zebraniu także podsumowałam moją  poprzednią kadencję. Było tego dużo , ale tyle się u nas działo przez te 4 lata. Ja rozliczałam się przed  Wami , wiec powinnam rozliczyć się  skrupulatnie i tak też to przedstawiłam , a że starałam się być wszędzie, to też przedstawiłam wszystko: poprzez projekty, nasze organizacje ,fundusze, kaplicę -bo to przecież wszystko nasze sołectwo . Uważałam także, że było wiele zbiórek przeprowadzonych przeze mnie lub np. strażaków: pieniędzy, złomu i mieliście prawo dokładnie wiedzieć na co poszły dane kwoty, ponieważ mieszkańcy nie biorą udziału w zebraniach rozliczeniowych straży, oraz bardzo nielicznie w zebraniach MN i Stowarzyszenia . Poprzedni sołtysi każdego roku zdawali relację ze swojej  pracy za dany rok . Teraz sołtysi robią to raz na 4 lata więc musiało być długo.

Całe podsumowanie można przeczytać w temacie : Podsumowanie kadencji sołtysa za lata 2011-2015 (trzeba kliknąć i poczekać ok. 10 sekund, zanim otworzą się wszystkie strony skanu).

Szanowni mieszkańcy !!! Was na tę nową kadencję proszę o wyrozumiałość i dalszą pomoc. Ja obiecuję robić to co robiłam do tej pory; czyli utrzymać sołectwo na wysokim poziomie, zawsze rzetelnie rozliczać się z wykonanych zadań i kwot, które ewentualnie będziemy zbierać, ściśle współpracować z naszymi organizacjami oraz pomóc każdemu z  Was, jeśli nastąpi taka konieczność.

 … reszta , nie zależy już tylko ode mnie…. proszę postarajmy się wszyscy , bo kiedyś to piękne , nasze sołectwo przegra… a to wierzcie mi dotknie każdego z nas . Jeszcze raz powtórzę, to co powiedziałam na zebraniu- My jesteśmy oceniani jako sołectwo bardzo wysoko już od dobrych kilku lat. Proszę nie niszczmy tego .

 

 

 

 

 

 

  

Szanowni mieszkańcy !

Nadszedł czas na wybory sołtysa, a to oznacza ,że dobiega do końca moja czteroletnia już ponad kadencja sołtysa. Cztery lata przeleciały jak z bicza strzelił. Dla mnie to czas nauki pracy z ludźmi i dla ludzi, to czas pracy dla miejsca z którym przeznaczenie, a właściwie miłość związała mnie od grudnia 1995 r.

To cztery lata doświadczeń, mnóstwa pięknych chwil, radości z udanych inicjatyw oraz życzliwości mieszkańców.

To także cztery lata, gdy nie zawsze świeciło słońce, gdzie ranili ludzie, gdzie było trudno…

To wszystko można przeżyć zostając SOŁTYSEM .

Ja ten czas wspominać będę dobrze , bo wiele, bardzo wiele mnie nauczył. Znam granice swoich możliwości, wiem ,że jestem silną osobą, którą na pewno nie złamie nadmiar pracy czy słowa nieżyczliwych ludzi.  Potrafię wychodzić z pomysłami i słuchać pomysłów ludzi , nauczyłam się tupnąć nóżką oraz bronić swojego zdania , potrafiłam współpracować z każdym, kto tylko chciał współpracować, zawsze z największa starannością dbałam o każdy szczegół , który mógł wzbogacić nasze sołectwo.

Słowa, które były takimi moimi wyznacznikami to :

z PRZECIWNOŚCI  rodzi się CIERPLIWOŚĆ,  z  CIERPLIWOŚCI - WYTRWAŁOŚĆ

z WYTRWAŁOŚCI kształtuje się CHARAKTER, dzięki któremu pojawia się NADZIEJA

NADZIEJA daje SIŁĘ, a SIŁA jest niezbędna DO  OSIĄGANIA CELÓW

Wszystkim , na których zawsze mogłam liczyć, którzy nigdy mnie nie oceniali , ale doceniali  dobrym słowem, podpowiadali , radzili, – z całego serca DZIĘKUJĘ.

To były nie moje, a  nasze  wspólne cztery lata sukcesów . Ja byłam tylko Waszym  sołtysem !!!

 


 

W niedzielę 01.02.2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Mniejszości Niemieckiej -Koło Rzędowice. A oto zarząd, który członkowie wybrali na kolejne 4 lata.

Elżbieta Sacha       – przewodnicząca

Klaudia Krafczyk    – zastępca przewodniczącego

Eugeniusz Sklorz    – skarbnik

Kornelia Zając       – sekretarz

Komisja rewizyjna :Piotr Maroń -przewodniczący oraz członkowie : Aniela Dylka i Mariola Grohs

Nowym władzom życzymy wytrwałości , nowych pomysłów oraz przede wszystkim dziękujemy ,że wyrazili zgodę na zarządzanie tą organizacją.