Sztandar

 

Drodzy mieszkańcy sołectwa Rzędowice. 05. maja 2012 roku czeka nas w Rzędowicach piękna uroczystość nadanie sztandaru naszej jednostce OSP. Będzie to wielkie wydarzenie dla całej wioski, które na pewno pozostanie w naszych sercach na zawsze i pięknie wpisze sie w karty historii Rzędowic. Sztandar jednostce nadawany jest tylko raz, dlatego tak bardzo ważne jest ustalenie wszystkich szczegółów z najmniejszymi detalami, żeby nikt nie miał wątpliwości, że data powstania jednostki jest tą datą właściwą. Wszystkie starania do tej uroczystości będzie prowadziła nasza jednostka straży, ale pamiętajmy:

SZTANDAR JEST HOŁDEM I PODZIĘKOWANIEM NAS MIESZKAŃCÓW DLA POŚWIĘCENIA NASZYCH STRAŻAKÓW


Starania o sztandar rozpoczęły się już w marcu tego roku i dużo pracy papierkowej już zostało wykonanej, jednak to co najważniejsze i najbardziej czasochłonne dopiero przed nami. Drodzy mieszkańcy liczymy na Waszą pomoc i zainteresowanie. Będzie to duża uroczystość, która będzie wymagała od wszystkich naszych strażaków uczestnictwa podczas tej ceremonii oraz wielu prób przed, dlatego Was będziemy prosili o pomoc przy organizacji tej uroczystości, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. Specjalnie dla Was tworzymy nową zakładkę na naszej stronie internetowej pn. SZTANDAR, abyście na bieżąco mogli śledzić co już zrobiliśmy i co będziemy robić.

05.05.2012- Nadanie naszej jednostce OSP Rzędowice sztandaru.

W sobotę 5 maja 2012r. byliśmy świadkami pięknej historycznej uroczystości – nadania naszej jednostce OSP Rzędowice sztandaru.

A wszystko zaczęło się rok temu.

Starania o nadanie sztandaru rozpoczęły się w marcu 2011r. , zostały uchwalone uchwały, napisana historia straży, udokumentowano rok założenia jednostki i powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Wtedy też została przeprowadzona pierwsza zbiórka złomu. W listopadzie druhowie pojechali do Częstochowy wybrać wzór sztandaru i ustalili datę 05.05.2012 jako dzień uroczystości. Prawdziwy wyciąg z czasem rozpoczął się pod koniec kwietnia. Strażacy przeprowadzili trzecią zbiórkę złomu podczas, której wręczyli mieszkańcom zaproszenia na ceremonię nadania sztandaru. Przez druha Szklorza został pomalowany budynek straży, rozpoczęły się prace porządkowe, kompletowanie strojów i potrzebnych do uroczystości rzeczy takich jak : gwoździe na sztandar, kronika, maszt. Tydzień przed rozpoczęły się próby. Strażaków naszych przygotowywał kapitan Wojciech Wiecha z Komendy Straży w Oleśnie.

Nadeszła sobota 05.05.2012r. Od samego ranka pięknie grzało słonko, budził się piękny dzień. Ważny dzień dla naszych druhów i całego naszego sołectwa. Od wczesnych godzin strażacy i ich rodziny przygotowywali oprawę całej uroczystości.

Pół godziny przed mszą obok straży zaczęły ustawiać się wozy strażackie, zjeżdżały się poczty sztandarowe, zaproszone jednostki, goście oraz mieszkańcy.

O godz. 14.00 wszystkie pododdziały ( a było ich 11 ) z orkiestrą szemrowicką pod batutą pana Alfonsa Witka na czele udały się pochodem od straży do kaplicy, gdzie została za wstawiennictwem św. Floriana odprawiona Msza św. w intencji strażaków z Rzędowic i całej Gminy Dobrodzień. Mszę św. celebrował i słowo Boże wygłosił kapelan OSP województwa Opolskiego ksiądz profesor dr hab. Józef Urban . Uroczyste Te Deum było podziękowaniem Bogu za opiekę strażacką.

O godz. 15.15 rozpoczęła się ceremonia nadania naszej jednostce sztandaru zgodnie z procedurą strażacką. Przed trybuną w odległości 5m. ustawione były 2 stoliki przykryte suknem koloru zielonego. Na jednym stoliku położony był rozwinięty sztandar, na drugim leżała kronika. Uroczystość rozpoczęła się od raportu -dowódcą uroczystości był druh Jerzy Mruczek z OSP Jamy. Uroczysty meldunek odbierał Prezes Andrzej Borowski z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu. Prowadzącym z mównicy całą uroczystość był druh Ewald Zajonc, który zaraz po meldunku powitał zaproszonych gości :

– Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Osp RP w Opolu Andrzeja Borowskiego

– st. Bryg. w stanie spoczynku członka Prezydium zarządu Woj. W Opolu p. Zygmunta Zalewskiego

– burmistrz Dobrodzienia panią Różę Koźlik

– kapelana, księdza proboszcza, strażaków, poczty oraz mieszkańców i przybyłych gości

Następnie poczet flagowy w składzie: Martin Jośko, Martin Zając i Andrzej Macioł podeszli do masztu by podczas grania Mazurka Dąbrowskiego podnieść flagę na maszt. Potem druhna Sara Zacha odczytała historię powstania straży od roku 1930 do roku 2012. W trakcie czytania poprosiła o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych strażaków oraz został odegrany marsz żałobny. Odczytanie aktu fundacji jednostce OSP Rzędowice sztandaru oraz uroczyste wbijanie gwoździ to kolejny punkt uroczystości. Na naszym sztandarze znajduje się 11 gwoździ. Na dziewięciu są nazwiska osób z Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru, a na dwóch pozostałych wypisani są mieszkańcy sołectwa Rzędowice oraz prezes p. Andrzej Borowski .W imieniu mieszkańców gwóżdź wbił członek Rady Sołeckiej Bernard Sczygiol. Wszystkie wyróżnione osoby wpisały się także do kroniki OSP.

Następnie sztandar został poświecony przez kapelana, który był ubrany w mundur galowy z rogatywką oraz proboszcza naszej parafii. Po poświęceniu p. burmistrz wzięła sztandar ze stolika i przekazała go prezesowi Andrzejowi Borowskiemu mówiąc, żeby wręczył go jednostce OSP Rzędowice. Prezes wręcza go naczelnikowi OSP Klaudiuszowi Kandora mówiąc:

„W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wręczam OSP w Rzędowicach, sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie”.

Druh Kandora całuje sztandar i odpowiada ” Ku chwale Ojczyzny ”

Od tej chwili sztandar jest już oficjalnie własnością OSP Rzędowice.

Naczelnik Kandora odwraca się do swoich druhów z pocztu sztandarowego w składzie: Martin Wildau. Roman Zając i Piotr Gryga. Pochyla do przodu sztandaru, który zostaje ucałowany przez sztandarowego oraz mówi

– „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka.”
– „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy.”
– odpowiada sztandarowy Wildau

Następnie zostaje odczytana uchwała prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadająca złoty medal za zasługi dla pożarnictwa OSP w Rzędowicach. Uchwałę podpisał Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, po czym prezes Borowski odznacza sztandar złotym medalem. Padają Komendy Baczność, do prezentacji sztandaru i nasz poczet dumnie rusza do prezentacji swojej chorągwi. Potem do mównicy podchodzą zaproszeni goście i składają listy gratulacyjne dla jednostki na ręce prezesa Norberta Wildau.

Kolejnym ważnym punktem jest odznaczenie strażaków medalami.

Złotym medalem odznaczeni zostali: Richard Zajontz, Rudolf Ochman i Piotr Kazior

Srebrny medal otrzymali: Norbert Wildau, Norbert Kandora, Eryk Zając, Joachim Kompała Eugeniusz Sklorz i Rajnold Zając

Brązowy medal otrzymali: Klaudiusz Matziol, Rudolf Hyla, Norbert Miozga i Erwin Dziuba

Tytuł Wzorowego Strażaka dostał: Klaudiusza Kandora, Michała Kompała, Kamil Gaida i Roman Zając

Za 35 lat służby nagrodzeni zostali: Franciszek Macioł, Eugeniusz Sklorz,Norbert Kandora I Rudolf Ochman

Za 30 lat służby nagrodzeni zostali: Norbert Gryga i Eryk Zając

Za 25 lat służby otrzymali wyróżnienia : Norbert Wildau, Rajnold Zając i Joachim Kompała

Specjalny złoty medal za 50 lat na rzecz pożarnictwa otrzymał Richard Zajontz.

Na koniec do mównicy podchodzi sam prezes OSP Rzędowice Norbert Wildau i składa podziękowania dla poszczególnych osób. Oto treść przemówienia

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

To przepiękne motto wybraliśmy jako nasze hasło na nasz dziś poświęcony sztandar. To my strażaccy wybrańcy w dzień, a nieraz w nocy wybudzeni wyciem syren, często bez pożegnania z rodziną pędzimy tam gdzie zaczęło zamierać życie. Naszą ideą jest pomoc, wyrzeczenie, poświęcenie dla bliźniego, bez oczekiwania na słowo dziękuję.

Jednak dziś to my druhowie z Rzędowic chcemy to magiczne słowo powiedzieć Wam tu wszystkim zgromadzonym. Na samym początku zwracam się do Was drodzy mieszkańcy sołectwa Rzędowice. Dziś stoimy tu razem uczestnicząc w tak doniosłej uroczystości dzięki Wam. To dzięki Waszej hojności, dzięki 20 tonom złomu z 3 zbiórek spełniliśmy nasze wielkie głęboko ukryte w sercu marzenie – mogliśmy zakupić własny sztandar. Z tego miejsca obiecuję Wam, że zawsze z dumą i wielką radością będziemy godnie reprezentować naszą straż i nasze sołectwo trzymając chorągiew w dłoniach.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Fundacji naszego sztandaru za objęcie patronatem tego przedsięwzięcia, pani burmistrz Róży Koźlik za osobiste zaangażowanie i okazaną pomoc, urzędnikom Gminy Dobrodzień, Radzie Miejskiej

Dziękuję Przedstawicielom Zarządu Wojewódzkiego OSP w Opolu z prezesem Andrzejem Borowskim na czele za nadanie sztandaru i odznaczenie naszej jednostki złotym medalem ,Komendzie Powiatowej w Oleśnie, kapelanowi Straży Pożarnej – księdzu profesorowi Józefowi Urbanowi, naszym duszpasterzom parafialnym oraz zaproszonym gościom .Dziękuję orkiestrze, pocztom sztandarowym, wszystkim druhom i druhnom gminy Dobrodzień oraz sąsiednich Gmin : Zębowice i Olesno

Specjalne słowa życzliwości kieruję do kapitana Wojciecha Wiechy z PSP w Oleśnie za pomoc okazaną od pierwszego dnia, a było to w marcu 2011 r. Za kompletowanie i przygotowanie całej dokumentacji tego przedsięwzięcia oraz za przygotowanie druhów do dzisiejszej uroczystości.

Zwracam się teraz do Was moi druhowie i druhny z Rzędowic. Nasza straż istnieje już 82 lata – to kawał czasu. Dziś w tym uroczystym dniu dziękuję wszystkim moim poprzednikom-Prezesom, Naczelnikom za trud kierowania jednostką. Strażakom za zawsze pełną gotowość do niesienia pomocy.

Wielu naszych strażaków nie ma już wśród nas, ale my też dzisiaj o Was pamiętamy, bo ten sztandar jest uhonorowaniem naszego wspólnego dorobku przez te 82 lata.

Na koniec dziękuję za organizację ostatnich dni : druhowi Eugeniuszowi za pomalowanie straży, strażakom za różnego rodzaju prace porządkowe ,zaś naszym strażackim rodzinom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej pięknej uroczystości.

Dziękuje w imieniu swoim i całego Zarządu OSP Rzędowice

Po tym podziękowaniu jeszcze naczelnik Klaudiusz Kandora wręczył p. burmistrz i mieszkańcom sołectwa Rzędowice na ręce p. sołtys podziękowania za pomoc i zaangażowanie dla jednostki. Był to drewniany herb na którym widniał wycięty w drewnie dębowy dąb oraz tabliczki z dedykacjami. Oficjalne uroczystości zakończyła musztra paradna wszystkich formacji i pocztów sztandarowych do straży.

Po ceremonii strażacy, goście i mieszkańcy udali się na poczęstunek do namiotu. O godz. 17.00 odbył się godzinny koncert orkiestry dętej z Szemrowic, a o godz. 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Voyager, która trwała do 2.30 w nocy

07.11.2011- Wybór wzorów na sztandar.

zdjęcie nr. 107.11.2011 grupa strażaków w składzie: Norbert Wildau, Klaudiusz Kandora, Norbert Kandora, Rudolf Ochmann, Rajnold Zając, Zbigniew Jabcoń i Rajnold Zacha udali się do Częstochowy by dokonać wyboru wzorów na sztandar.

– Sztandar zostanie uszyty, a następnie wyhaftowany w zakładzie krawiecko – hafciarskim„WIARUS” pana Janusza Ślęzaka w Częstochowie.

– Jedna strona sztandaru – niebieskie tło na nim wyhaftowany św. Florian. W rogach z jednej strony herb Rzędowic, w drugim rogu herb strażacki kaski i toporki oraz napis OSP Rzędowice 1930 – 2012.

– Druga strona sztandaru – czerwone tło na nim wyhaftowany wzór dla Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis albo 'W służbie Ojczyny” albo „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” – Boki sztandaru obszyte złotymi frendzlami.

zdjęcie nr. 2– Wstępnie uzgodniono, że sztandar będzie wykonany w styczniu, gdyż potem musi jeszcze być zawieziony do Opola i sprawdzony czy wszystko zostało wykonane w odpowiednich proporcjach i kolorach.

– Do sztandaru będą dołączone 2 szarfy, pokrowiec i rękawiczki.

27.09.2011- Posiedzenie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP Rzędowice.

zdjęcie nr. 1Posiedzenie otworzył Prezes OSP Rzędowice Norbert Wildau witając wszystkich przedstawiceli Komitetu na czele z P. Burmistrz. Następnie głos zabrał druh Wojciech Wiecha, który przedstawił podstawowe warunki i wymagania związane z fundowaniem oraz przekazaniem sztandaru jednostce. Poinformował, że należy się udać do pracowni – najprawdopodobniej będzie to pracownia z Częstochowy i wybrać wzór, jaki ma się znajdować na jednej ze stron sztandaru. Wzory te są ściśle określone dla sztandarów OSP. Każdy elemeny na sztandarze musi mieć odpowiednie wymiary. Po zakończeniu szycia przez pracownię sztandar trafi w naszym przypadku do Opola i tam przez kolejne osoby będzie sprawdzany pod każdym względem. Wstępnie także ustalono, w którym miejscu po Mszy św. będą się odbywały całe uroczystości nadania jednostce sztandaru. Kilka dni przed uroczystością będą odbywały się próby naszych strażaków.


Zdecydowano, że gromadzenie pieniędzy na zakup sztandaru i spawy związane z wykonawcą będą realizowane przez OSP Rzędowice


zdjęcie nr. 3
Pomoc finansowa związana z organizacją uroczystości w dniu 05.05.2012 została zadeklarowana przez p. Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Wstępnie przewidujemy poczęstunek dla 250 strażaków z gminy i ościennych jednostek, poczęstunek ciastem i kawą dla mieszkańców oraz w podziękowaniu za pomoc przy wsparciu finansowym dla całego sołectwa zabawę taneczną z zespołem Voyager.

Historia OSP w Rzędowicach

Remiza strażacka w Rzędowicach wybudowana została w 1930 roku, co udokumentowane jest wpisem w księdze inwentarzowej OSP. Inicjatorem budowy był Alojzy Goj (1893-1960), który pochodził z Szemrowic, a po zaślubinach z p. Kasprzyk od roku 1924 roku mieszkał w Rzędowicach. W tym samym roku wybudowano także śluzę na stawie – odtąd pełnił on funkcję zbiornika przeciwpożarowego.

Budowniczymi remizy była brygada murarska w składzie:
1. Zajontz Franciszek – ojciec Ryszarda
2. Gryga Teodor – ojciec Józefa
3. Ochman Jan – zam. w Klekotnej – brat Józefa

Budynek strażnicy o wymiarach 5,5m x 7,5 m wyposażony był w 2 sikawki z których 6-cio osobowa była przenośna, a 8-osobowa była konna, łopaty, hełmy bojowe, bosaki, drabiny, młotki, węże, ręczną syrenę alarmową i beczkowóz konny 600 litrów, który w 1974 r. sprzedano na złom ze względu na zły stan techniczny.

W 1960 r. zaczęto prenumerować czasopismo „Strażak”. Straż nie otrzymywała żadnych dotacji. Cały inwentarz do końca lat 60-tych kupowany był z funduszy pozyskanych za prowadzenie bufetu na weselach lub organizowania zabaw tanecznych.

Zasługą straży było wspieranie życia kulturalnego. Dużym wydarzeniem był przywóz 14 XII 1964 r. telewizora do świetlicy. Z własnych środków zakupione radio „Preludium”, wraz z pozostałym wyposażeniem klubu. Straż była częściowym sponsorem wydatku na powstały z inicjatywy Janiny Regner teatru amatorskiego, który 7 XII 1964 r. zajał 1-sze miejsce w Lublińcu. W nagrodę otrzymano aparat fotograficzny „Zorka”.

18 maja 1968 r. z przydziału Powiatowej Straży Pożarnej otrzymano 11 ubrań bojowych. W związku z likwidacją Ochotniczej Straży Pożarnej w Warłowie 13 lutego 1974 r. dla jednostki w Rzędowicach przekazano 10 kombinezonów, 15 pasów bojowych, węże, pływaki, oraz wóz na gumowych kołach. Na zebraniu 13 lutego 1978 r. strażacy otrzymali 15 mundurów galowych oraz 12 czapek.

26.04.1971 druhowie otrzymali nowa syrenę ręczną i elektryczną z PZSP z Lublińca. 28 VIII 1981 r. Rozpoczęto budowę wieży na węże strażackie, którą ostatecznie przekazano do użytkowania 15 VIII 1984 r.

W 1984r. Straż Pożarna liczyła 20 członków z zarządem w składzie: Prezes – Niesłony Paweł,
Skarbnik- Ochman Józef,
Sekretarz- Ochman Rudolf,
Członek Zarządu – Macioł Ernest.

W 1986 r. nastapiła zmiana władzy OSP, której prezesem został Szklorz Eugeniusz.

Od 1990 r. święto strażackie druhowie obchodzą uczestnicząc we Mszy Św. przy wspomnieniu Św. Floriana. 17 V 1988 r. zorganizowano gminne obchody Dnia Strażaka w Rzędowicach.

Przez cały ten okres wykonywane były prace związane z utrzymaniem otoczenia strażnicy oraz zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w okolicy. Wielokrotnie czyszczono zbiornik przeciwpożarowy, oraz organizowano szereg prac ręcznych, ułożono płyty granitowe przy wjeździe do stawu. W latach 1949 – 1987 prowadzono coroczne kontrole przeciwpożarowe.

Na zebraniu 15.04.1984 r. podjęto uchwałę o odznaczenie „Za zasługi dla pożarnictwa”, następujących osób: Kusz Bernard, Gryga Józef i Niesłony Paweł.

Straż organizowała bufety, zabawy od 1957 r. Od 1949 do 1968 organizowano we wsi stałe drużyny przeciwpożarowe w zaadoptowanym do tego celu budynku, który najpierw był drewniany, a potem murowany. Stróżami nocnymi byli Bonk Piotr i Jan Dombek.

W latach siedziemdziesiatych ze względu na brak miejsca w remizie obie sikawki rozmontowano i oddano na złom. Wóz na gumowych kołach przekazano za zgodą wszystkich strażaków 21 VII 1994 r. Radzie Sołeckiej do przewozu baniek z mlekiem, gdzyż nasza jednostka otrzymała samochodów pożarniczy marki ŻUK.

Od 1990-2011 funkcję prezesa straży pełnił Eryk Zając.

Od stycznia 2011 prezesem jednostki OSP Rzędowice został mianowany Norbert Wildau.

W chwili obecnej jednostka posiada samochód GLBA 1/12 Mercedes L 608 przekazany od Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu (2007 r.). Druhowie czynnie uczestniczą w pracach społecznych, zawodach sportowo – pożarniczych w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy ratownicy ciągle podwyższają kwalifikacje i przyczyniają się do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie sołectwa i gminy Dobrodzień.

02.08.2011 – Wysłanie pism do Wojewódzkiej Komisji Historycznej w Opolu o potwierdzenie roku 1930 jako daty powstania jednostki OSP Rzędowice.

Prezes Norbert Wildau udaje sie do Olesna, by wspólnie z druhem Wojciechem Wiechą napisać historię Rzędowic i wysłać do Komisji Historycznej w Opolu wszystkie dokumenty, które udało się zebrać w celu poświadczenia przez nich roku 1930 jako daty powstania jednostki OSP w Rzędowicach . W tym miejscu podziękowania dla rodziny Sacha. To pani Ela przekazała nam najwięcej dokumentów na podstawie których powstała historia rzędowickiej straży.

30.06.2011r Uchwała nr 2/2011 Zarządu Oddziału Związku Miejsko-Gminnego OSP RP w Dobrodzieniu w sprawie zawiązania społecznego komitetu fundacji sztandaru dla OSP Rzędowice.

w skład którego wchodzą:
– Koźlik Róża – przewodnicząca
– Dziuba Erwin – wiceprzewodniczący
– Zajonc Ewald – wiceprzewodniczący
– Wildau Norbert – członek
– Kandora Klaudiusz – członek
– Sklorz Eugeniusz – członek
– Wildau Ewa – członek
– Zajontz Richard – członek
– Karpiński Damian – członek

Zadaniem Komitetu Fundacji będą poniższe zadania:
– gromadzenie funduszy na sztandar,
– wybór wykonawcy sztandaru,
– współuczestnictwo w zorganizowaniu uroczystości,
– rozliczenie uroczystości.

31.05.2011 – Uchwała nr 3/2011 Zarządu OSP Rzędowice w sprawie o nadanie sztandaru.

Na podstawie par 3 pkt 1, par 25 pkt 1 Statutu OSP Zarządu OSP w Rzędowicach postanawia :
– wystąpić z wnioskiem do Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu o nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowicach,
– powołać społeczny komitet fundacji sztandaru dla jednostki.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi OSP w Rzędowicach.

31.05.2011 – Zarząd OSP spotkał się z najstarszymi mieszkańcami wioski w celu ustalenia daty założenia miejscowej jednostki.

Strażakom naszym pomogli:
– Richard Zajontz –> ur. w 1930 r.
– Jadwiga Ochman –> ur. w 1926 r.
– Helena Macioł –> ur. w 1926 r.
– Agnieszka Kuś –> ur. w 1925 r.
– Marta Bryś –> ur. w 1922 r.
Mieszkańcy Ci urodzeni w Rzędowicach znaja historię z opowiadań swoich rodziców, a także mężów, którzy byli aktywnymi członkami OSP w Rzędowicach.


Wszyscy zgodnie potwierdzili, co zostało spisane w odrębnych oświadczeniach, że ROK 1930 – to data założenia jednostki OSP w Rzędowicach.

28.03.2011 – pierwsze spotkanie zarządu w domu prezesa OSP w sprawie zakupu dla jednostki sztandaru.

W posiedzeniu udział wzięli:
– Norbert Wildau – prezes OSP
– Klaudiusz Kandora – naczelnik
– Eugeniusz Sklorz – sekretarz
– Rudolf Ochmann – skarbnik
– Norbert Kandora – przew. Komisji Rewizyjnej
oraz zaproszeni goście
– Druh Wojciech Wiecha – zastępca Komendanta PSP Olesno
– Ewa Wildau – sołtys Rzędowic


Wyrażono i zaakceptowano jednogłośnie uchwałę nr 2/2011 o zakupie sztandaru dla OSP Rzędowice oraz wdrożeniu prac związanych z działalnością organizacyjno- programową z tego tytułu.

Druh Wojciech Wiecha jako doświadczona osoba postanowił na prośbę naszych strażaków poprowadzić ich poprzez wszystkie formalności aż do samej uroczystości.