Zarząd OSP i członkowie

Prezes: Norbert Wildau

Naczelnik: JOACHIM KOMPAŁA

Skarbnik: Rudolf Ochmann

Sekretarz: andrzej zacha

Gospodarz: Rainold Zając

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczacy: Klaudiusz Kandora
Sekretarz: Andrzej Maciol
Czlonek: Łukasz Gaida

CZŁONKOWIE OSP:

Norbert Wildau
Klaudiusz Kandora
Rudolf Ochmann
Rajnold Zając
Eugeniusz Sklorz
Norbert Kandora
Andrzej Macioł
Marcin Ryszka
Rajnold Zacha
Eryk Zając
Martin Zając
Franciszek Macioł
Piotr Gryga
Damian Kompała
Joachim Kompała

Andrzej Zacha

Sara Zacha

Dawid Lizurek

Rafał Brzezina

Martin Krafczyk

Mateusz Wildau

Karol Zając