Sołectwo

 

 

 
  SOŁTYS  – TOMASZ  WONSIK – OD 20. 02.2019

 

RADA SOŁECKA 
 JOLANTA  KRAFCZYK
  JOANNA  MALESKA
  ANDRZEJ MACIOŁ
  GRZEGORZ SACHA