Sołectwo

 

Sołtys

 
Ewa Wildau (od 2011 r.)

Rada Sołecka:

 
Maria Kompała
 
Marian Sacha
Norbert Wąsik

 

Zadania do wykonania na rok 2013 w ramach funduszu sołeckiego:

  1. Wykonanie oświetlenia w Bzionkowie – usługa – 10 000 zł
  2. Zakup kamienia na utwardzenie dróg  na Pustkowiu – 3500 zł
  3. Wykonanie 2 szt. Drzwi wewnętrznych do sal przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – usługa – 1800 zł
  4. Zakup lodówko –  zamrażarki do budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – 1185,37

 

Razem – 16 485,37

 

 
Zadania do wykonania na rok 2012 w ramach funduszu sołeckiego:
1. Remont Sali przy ulicy Dobrodzieńskiej 10 – usługa – 10,036,53 zł
2. Zakup materiałów na pomalowanie płotu przy placu zabaw – 1000 zł
3. Wybrukowanie kostką przystanku i obejścia wokół przystanku na Pustkowiu przy ulicy Mostowej – usługa – 4000 zł

 

 

Nasza Kwota to 15.036,53 zł

 

 

 

 

 

 


Powierzchnia sołectwa Rzędowice- Bzionków – 1270,1004 ha
Liczba mieszkańców – 482

 

Mapa sytuacyjna położenia sołectwa

CAM00064

Warto zobaczyć:
Zespół dworsko-parkowy w Bzionkowie, Kamień upamiętniający pobyt króla saksońskiego Fryderyka Augusta III; Wąwóz na Kwieruciach, tzw. Szwajcaria Rzędowicka; Kaplica Matki Boskiej Różańcowej z 1913r.; budynek szkoły z zabudowaniami gospodarczymi z 1908r.; budynek dawnej karczmy 1827r.; stodoła drewniana z początku XXw.; kapliczka przydrożna św. Jana; budynek strazy z 1930r.; krzyż przy straży – wg. legendy z czasów najazdu szwedzkiego

Ulice w sołectwie

Bzionków – ul. Oleska – droga wojewódzka
Rzędowice – ul.Bzionkowska, ul. Dobrodzieńska – droga powiatowa
– ul.Długa, ul. Górna, ul. Kwiatowa,ul.Leśna, ul. Wolna – droga gminna
– ul.Dąbrowa, ul.Dolna, ul.Łąkowa, ul. Mostowa, ul. Słoneczna – droga wewnętrzna

Za stan dróg odpowiadają

- droga wojewódzka – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
– droga powiatowa – Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
– droga gminna – Urząd Miejski w Dobrodzieniu
– droga wewnętrzna – właściciel lub zarządca terenu

 

Szkody/zniszczenia pól

Na terenie sołectwa Rzędowice osobą uprawioną do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych jest:

Pan Jerzy Wróbel

Zam. 42-700 Lubliniec, ul Ks. Rogowskiego 15

Tel. 34/3563 348
Zainteresowani właściciele gruntów zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych szkód w uprawach lub płodach rolnych w formie pisemnej w punktach zgłoszeń w terminie 3 dni od dnia jest stwierdzenia.

 

 

 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2012