Przypominam ,że do wydania mieliśmy kwotę 16485,37 oraz ,że zdecydowaliśmy się  na wykonanie w ramach tej kwoty 4 zadań. 2 zadania – mianowicie zakup kamienia na utwardzenie dróg na Pustkowiu oraz wykonanie oświetlenia ze względu na obowiązek przeprowadzenia przetargu realizuje Gmina, zaś 2 pozostałe zadania czyli zakup lodówko- zamrażarki oraz usługę polegającą na wykonaniu 2 szt drzwi w budynku przy Dobrodzieńskiej 10 realizujemy sami.

Na razie jesteśmy na półmetku realizacji – został zakupiony kamień oraz zakupiliśmy lodówko- zamrażarkę. Powoli zaczynamy robienie drzwi, zaś jeśli chodzi o oświetlenie musi zostać przetargiem wyłoniony wykonawca i Gmina wtedy przystąpi do realizacji zadania u nas oraz jeszcze w innych sołectwach.

Co myślę należałoby zmienić ?

Otóż uważam, że dużo korzystniej sołectwa wychodziłyby na realizacji funduszu , gdyby o wszystkich zakupach mogły decydować sami bez konieczności organizowania przetargu.

Ale jak wiemy , fundusz sołecki są to zadania własne Gminy i to ona odpowiada za ich realizację, my sołtysi tylko pomagamy w realizacji wybranych przedsięwzięć.

Dlatego Gmina realizując niektóre zadania funduszu musi przystąpić do przetargu, a jak sami przekonaliśmy się w tym roku nie zawsze efekt końcowy jest taki jak byśmy sobie życzyli.


Comments are closed