W dniu 16.09. 2013 odbyło się w Rzędowicach zebranie sołeckie dotyczące przede wszystkim przegłosowania zadań do realizacji  w sołectwie w 2014 r. Zebranie rozpoczęło się o godz.  16.00 i trwało do godz.  18.30 w 1 terminie. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj.  39 osób oraz osoby z Urzędu Gminy

            Burmistrz – Róża Kożlik

            Z-ca Burmistrza – Marek Witek

Protokolantka z urzędu – Helena Kościelny

 Zebranie prowadziła p. Róża Kożlik – Burmistrz – przewodniczący zebrania, natomiast obradom dotyczącym funduszu przewodniczył sołtys.

O czym zdecydowaliśmy, jeśli chodzi o fundusz na 2014 r.?

        Zakup kosiarki spalinowej  - 3480

       Zaprojektowanie i wykonanie symboli:herbu i pieczęci sołectwa Rzędowice  - 3000

       Wymianę ogrodzenia z tyłu placu festynowego przy Dobrodzieńskiej 8- usługa – 5200

        Remont korytarza w budynku przy Dobrodzieńskiej 10 – usługa – 6 339,14

        Mapka geodezyjna potrzebna do realizacji remontu sieni  - 50 zł

                                         Razem : 18 069,14

W wyniku głosowania

za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zaplanowanie zadań z funduszu   sołeckiego na rok budżetowy 2014 było  36  uczestników zebrania,

    przeciw  2   uczestników zebrania ,   

    wstrzymał  się od głosu 1 uczestnik  zebrania.

Zgromadzeni mieszkańcy podjęli   Uchwałę Nr V/5./2013.

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom zebrania za udział , pozytywne przegłosowanie zadań do realizacji, a przede wszystkim za zaufanie, że to co będziemy robić będzie służyło dobru nas wszystkich.

Pamiętam o wszystkich terenach naszego sołectwa. Zdaję sobie sprawę ,że najbardziej potrzebne inwestycje są do zrealizowania na Pustkowiu. To co tam  jest niezbędne  czyli drogi i oświetlenie nie jesteśmy w stanie zrealizować w ramach funduszu .Gdyby była taka możliwość to gwarantuję ,że odstawilibyśmy na bok wszystkie inne małe rzeczy , które mogłyby poczekać.

Fundusz nie pokrywa nawet 1/3 projektu np. oświetlenia ,a wiadome jest co ciągle podkreślam na chwile obecną nie ma zgody i możliwości na tylko częściowe pokrycie wydatków, resztę musiałaby dołożyć Gmina –  sołectwo musi zadanie z funduszu  zrealizować w całości w ciągu jednego roku. Szkoda ,że pojedyńcze osoby pomimo posiadanej wiedzy nie potrafią tego zrozumieć.

Wszystkim mieszkańcom Pustkowia , którzy współpracują oraz wykazują dużo życzliwości a przede wszystkim   słuchają co się mówi chcę powtórzyć jeszcze raz to co powiedziałam na zebraniu,że jestem w ciagłym kontakcie z Urzędem i jeżeli tylko pojawi się zielone światło obojętnie z której strony to będzie natychmiastowa reakcja ,żeby zacząć projektować dla Was i drogę i oświetlenie. Nie wiem kiedy to będzie, mam tylko nadzieję że szybciej niż przypuszczamy. Tylko proszę nic na siłę , bo krzykiem nic nie załatwimy,skutek wierzcie mi ,że zazwyczaj jest odwrotny do tego, który chcemy wspólnie jak najszybciej osiągnąć.

 


Comments are closed