[22.01.2012] „Podsumowanie tego co działo się u nas w 2011 roku”

Styczeń
1. Wybór sołtysa i Rady sołeckiej
2. Dwie rodziny z Rzędowic: Famuła i Dylka zdobywają nagrody w Iluminacji bożonarodzeniowej
3. Zebranie OSP – zostaje powołany nowy prezes – Norbert Wildau.
4. Rusza nasza strona internetowa z zawsze nowymi wiadomościami.

Luty
1. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia i Mniejszości Niemieckiej za rok 2010. Nowym prezesem Mniejszości zostaje p. Eugeniusz Sklorz.
2. Zabawa karnawałowa zorganizowana przez OSP.

Marzec
1. Pierwsza zbiórka złomu na terenie sołectwa przez OSP.
2. Rozpoczęcie starań przez jednostkę OSP o nadanie sztandaru.

Kwiecień
1. Przez 5 dni 4 -osobowe grupy panów pracują przy pracach porządkowych na cmentarzu.
2. Zebranie wiejskie – głosujemy nad korektą zmian w funduszu sołeckim na 2011 rok.
3. Strażacy montują nową tablicę z napisem na budynku straży.
4. Na Pustkowie zostają przywiezione 2 transporty kamienia do „załatania” dziur.
5. Firma z Boronowa przystępuje do prac związanych z położeniem asfaltu na ul. Kwiatowej.
6. Wiosenne prace porządkowe oraz gruntowne sprzątanie strychu.
7. Strażacy za część pieniędzy ze złomu kupują emblematy z herbem Rzędowic na swoje mundury.

Maj
1. Remont Sali Mniejszości i Stowarzyszenia.
2. Zebranie wiejskie w sprawie mającej powstać u nas fermy wiatrowej. Mieszkańcy są na NIE.
3. Wycieczka rowerowa dla dzieci i młodzieży do „Tawerny pod Kotwicą”, potem poczęstunek i grill dla uczestników. Kwota 700 zł pochodziła z funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z kwoty tej kupiono także 2 statywy na głośniki i 2 piłki – organizator Stowarzyszenie.

Czerwiec
1. Dzieci z Szemrowic przyjeżdżają do nas wycieczką rowerową by poznać nasze ciekawe miejsca.

Lipiec
1. Zostaje zakupiony namiot 6m x 12m i 15 kpl. biesiadnych z funduszu sołeckiego.
2. Na prośbę mieszkańców zostają na ul. Kwiatowej postawione 2 znaki ograniczające prędkość do 30km/h

Sierpień
1. Osoby starsze i w trudnej sytuacji otrzymują dary z Unii Europejskiej.
2. Zostaje odnowiony zabytkowy kamień w lesie.
3. Dwudniowy festyn „Wszystko swojskie”.
4. Udział w dożynkach w Myślinie – nasz wóz „Kraina mlekiem płynąca” otrzymuje wyróżnienie.

Wrzesień
1. Wyremontowany zostaje dach naszej stodoły.
2. Zebranie sołeckie – głosowaliśmy nad statusem wsi oraz zdecydowaliśmy co chcemy zrobić w przyszłym roku z funduszu sołeckiego. Nasza kwota to 15 036,53.
3. Zakup drugiego namiotu 6m x 12m za kwotę 5800 zł.

Październik
1. Obchodzimy 60 -lecie odpustu w naszej kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej.
2. Edyta Wonsik zostaje nowym prezesem Stowarzyszenia.
3. Na prośbę mieszkańców zostają poprzycinane drzewa koło bloku, naprzeciw straży i przy posesji p. Wójcików – pozyskujemy drewno na opał i na wykonanie ławek.
4. Zebranie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami sołectwa Kocury o wyznaczenie granic sołectwa Kocury – Malichów. Efekt spotkania: sprawa rozwojowa do dalszej dyskusji.
5. Druga zbiórka złomu przez OSP.
4. Dzieci w wieku 6-11 uczęszczają na sobotnie kursy w języku niemieckim prowadzone przez p. G. Hermainski.

Listopad
1. Zbiórka darów dla seminarium.
2. Zabawa taneczna – organizator sołectwo.
3. Jesienne porządki.

Grudzień
1. Mikołaj dla dzieci – organizator Stowarzyszenie i Mniejszość Niemiecka.
2. Spotkanie opłatkowe z jasełkami – organizator Mniejszość Niemiecka i Stowarzyszenie.

Ponadto:

Mniejszość Niemiecka - zarząd na bieżąco reprezentuje nasze Koło na zebraniach organizowanych przez Mniejszość. Członkowie, bądź ich dzieci korzystają z wycieczek, sanatorium itp.

Stowarzyszenie PZRz - zarząd bierze udział w zebraniach Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów w Spóroku.

OSP - strażacy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz zarząd bierze udział w zebraniach organizowanych przez gminny i powiatowy Związek OSP.
Wszystkie te zadania zostały zrealizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców. Prosimy Was o dalszą pomoc i wsparcie, bo rok 2012 zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie. Większość zadań ,które chcemy wykonać to czasochłonna praca fizyczna. W tym roku raczej nie ma szans na światło na Pustkowiu czy ul. Bzionkowskiej, ciężko też będzie z asfaltem na ul Dolnej – i Urząd i Starostwo Powiatowe ograniczają inwestycje do niezbędnego minimum. Może w ciągu roku coś się zmieni..?A na razie . doceńmy ,że przynajmniej jest fundusz sołecki .


Comments are closed