Na prośbę mieszkańców Pustkowia interweniowałam najpierw osobiście w Urzędzie Gminy, w końcu pisemnie w Tauronie w Lublińcu w sprawie wymiany przewracającego się słupa energetycznego na trasie Rzędowice – Klekotna za jarem na Pustkowiu.

Sprawa zostanie załatwiona pozytywnie, osobiście od P. Konopki usłyszałam ,że nie w najbliższych dniach ,ale do końca roku mają być wymienione 2 przechylające się słupy na nowe.

Do wglądu dwa pisma – jedno , które ja wysłałam do Tauronu, a drugie to odpowiedź na moje pismo

WYMIANA SŁUPA ENERGETYCZNEGO <——- KLIKNIJ


Comments are closed