W sobotę 14.04.2012r. już po raz trzeci przeprowadzona była przez naszych strażaków zbiórka złomu na terenie sołectwa. Udało im się zebrać 3 przyczepy, razem 5700 kg. Pieniądze uzyskane przeznaczone będą na doposażenie jednostki.

Druhowie dziękują za kolejną udaną zbiórkę wszystkim mieszkańcom i zapraszają serdecznie na uroczystości 05.05.2012r.
Zdjęcia ze zbiórki…


Comments are closed