W sobotę 5 maja 2012r. byliśmy świadkami pięknej historycznej uroczystości – nadania naszej jednostce OSP Rzędowice sztandaru.

A wszystko zaczęło się rok temu.

Starania o nadanie sztandaru rozpoczęły się w marcu 2011r. , zostały uchwalone uchwały, napisana historia straży, udokumentowano rok założenia jednostki i powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Wtedy też została przeprowadzona pierwsza zbiórka złomu. W listopadzie druhowie pojechali do Częstochowy wybrać wzór sztandaru i ustalili datę 05.05.2012 jako dzień uroczystości. Prawdziwy wyciąg z czasem rozpoczął się pod koniec kwietnia. Strażacy przeprowadzili trzecią zbiórkę złomu podczas, której wręczyli mieszkańcom zaproszenia na ceremonię nadania sztandaru. Przez druha Szklorza został pomalowany budynek straży, rozpoczęły się prace porządkowe, kompletowanie strojów i potrzebnych do uroczystości rzeczy takich jak : gwoździe na sztandar, kronika, maszt. Tydzień przed rozpoczęły się próby. Strażaków naszych przygotowywał kapitan Wojciech Wiecha z Komendy Straży w Oleśnie.

Nadeszła sobota 05.05.2012r. Od samego ranka pięknie grzało słonko, budził się piękny dzień. Ważny dzień dla naszych druhów i całego naszego sołectwa. Od wczesnych godzin strażacy i ich rodziny przygotowywali oprawę całej uroczystości.

Pół godziny przed mszą obok straży zaczęły ustawiać się wozy strażackie, zjeżdżały się poczty sztandarowe, zaproszone jednostki, goście oraz mieszkańcy.

O godz. 14.00 wszystkie pododdziały ( a było ich 11 ) z orkiestrą szemrowicką pod batutą pana Alfonsa Witka na czele udały się pochodem od straży do kaplicy, gdzie została za wstawiennictwem św. Floriana odprawiona Msza św. w intencji strażaków z Rzędowic i całej Gminy Dobrodzień. Mszę św. celebrował i słowo Boże wygłosił kapelan OSP województwa Opolskiego ksiądz profesor dr hab. Józef Urban . Uroczyste Te Deum było podziękowaniem Bogu za opiekę strażacką.

O godz. 15.15 rozpoczęła się ceremonia nadania naszej jednostce sztandaru zgodnie z procedurą strażacką. Przed trybuną w odległości 5m. ustawione były 2 stoliki przykryte suknem koloru zielonego. Na jednym stoliku położony był rozwinięty sztandar, na drugim leżała kronika. Uroczystość rozpoczęła się od raportu -dowódcą uroczystości był druh Jerzy Mruczek z OSP Jamy. Uroczysty meldunek odbierał Prezes Andrzej Borowski z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Opolu. Prowadzącym z mównicy całą uroczystość był druh Ewald Zajonc, który zaraz po meldunku powitał zaproszonych gości :

– Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Osp RP w Opolu Andrzeja Borowskiego

– st. Bryg. w stanie spoczynku członka Prezydium zarządu Woj. W Opolu p. Zygmunta Zalewskiego

– burmistrz Dobrodzienia panią Różę Koźlik

– kapelana, księdza proboszcza, strażaków, poczty oraz mieszkańców i przybyłych gości

Następnie poczet flagowy w składzie: Martin Jośko, Martin Zając i Andrzej Macioł podeszli do masztu by podczas grania Mazurka Dąbrowskiego podnieść flagę na maszt. Potem druhna Sara Zacha odczytała historię powstania straży od roku 1930 do roku 2012. W trakcie czytania poprosiła o uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych strażaków oraz został odegrany marsz żałobny. Odczytanie aktu fundacji jednostce OSP Rzędowice sztandaru oraz uroczyste wbijanie gwoździ to kolejny punkt uroczystości. Na naszym sztandarze znajduje się 11 gwoździ. Na dziewięciu są nazwiska osób z Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru, a na dwóch pozostałych wypisani są mieszkańcy sołectwa Rzędowice oraz prezes p. Andrzej Borowski .W imieniu mieszkańców gwóżdź wbił członek Rady Sołeckiej Bernard Sczygiol. Wszystkie wyróżnione osoby wpisały się także do kroniki OSP.

Następnie sztandar został poświecony przez kapelana, który był ubrany w mundur galowy z rogatywką oraz proboszcza naszej parafii. Po poświęceniu p. burmistrz wzięła sztandar ze stolika i przekazała go prezesowi Andrzejowi Borowskiemu mówiąc, żeby wręczył go jednostce OSP Rzędowice. Prezes wręcza go naczelnikowi OSP Klaudiuszowi Kandora mówiąc:

„W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wręczam OSP w Rzędowicach, sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie”.

Druh Kandora całuje sztandar i odpowiada ” Ku chwale Ojczyzny ”

Od tej chwili sztandar jest już oficjalnie własnością OSP Rzędowice.

Naczelnik Kandora odwraca się do swoich druhów z pocztu sztandarowego w składzie: Martin Wildau. Roman Zając i Piotr Gryga. Pochyla do przodu sztandaru, który zostaje ucałowany przez sztandarowego oraz mówi

– „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka.”
– „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy.”
– odpowiada sztandarowy Wildau

Następnie zostaje odczytana uchwała prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadająca złoty medal za zasługi dla pożarnictwa OSP w Rzędowicach. Uchwałę podpisał Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, po czym prezes Borowski odznacza sztandar złotym medalem. Padają Komendy Baczność, do prezentacji sztandaru i nasz poczet dumnie rusza do prezentacji swojej chorągwi. Potem do mównicy podchodzą zaproszeni goście i składają listy gratulacyjne dla jednostki na ręce prezesa Norberta Wildau.

Kolejnym ważnym punktem jest odznaczenie strażaków medalami.

Złotym medalem odznaczeni zostali: Richard Zajontz, Rudolf Ochman i Piotr Kazior

Srebrny medal otrzymali: Norbert Wildau, Norbert Kandora, Eryk Zając, Joachim Kompała Eugeniusz Sklorz i Rajnold Zając

Brązowy medal otrzymali: Klaudiusz Matziol, Rudolf Hyla, Norbert Miozga i Erwin Dziuba

Tytuł Wzorowego Strażaka dostał: Klaudiusza Kandora, Michała Kompała, Kamil Gaida i Roman Zając

Za 35 lat służby nagrodzeni zostali: Franciszek Macioł, Eugeniusz Sklorz,Norbert Kandora I Rudolf Ochman

Za 30 lat służby nagrodzeni zostali: Norbert Gryga i Eryk Zając

Za 25 lat służby otrzymali wyróżnienia : Norbert Wildau, Rajnold Zając i Joachim Kompała

Specjalny złoty medal za 50 lat na rzecz pożarnictwa otrzymał Richard Zajontz.

Na koniec do mównicy podchodzi sam prezes OSP Rzędowice Norbert Wildau i składa podziękowania dla poszczególnych osób. Oto treść przemówienia

 

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
To przepiękne motto wybraliśmy jako nasze hasło na nasz dziś poświęcony sztandar. To my strażaccy wybrańcy w dzień, a nieraz w nocy wybudzeni wyciem syren, często bez pożegnania z rodziną pędzimy tam gdzie zaczęło zamierać życie. Naszą ideą jest pomoc, wyrzeczenie, poświęcenie dla bliźniego, bez oczekiwania na słowo dziękuję.

Jednak dziś to my druhowie z Rzędowic chcemy to magiczne słowo powiedzieć Wam tu wszystkim zgromadzonym. Na samym początku zwracam się do Was drodzy mieszkańcy sołectwa Rzędowice. Dziś stoimy tu razem uczestnicząc w tak doniosłej uroczystości dzięki Wam. To dzięki Waszej hojności, dzięki 20 tonom złomu z 3 zbiórek spełniliśmy nasze wielkie głęboko ukryte w sercu marzenie – mogliśmy zakupić własny sztandar. Z tego miejsca obiecuję Wam, że zawsze z dumą i wielką radością będziemy godnie reprezentować naszą straż i nasze sołectwo trzymając chorągiew w dłoniach.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Fundacji naszego sztandaru za objęcie patronatem tego przedsięwzięcia, pani burmistrz Róży Koźlik za osobiste zaangażowanie i okazaną pomoc, urzędnikom Gminy Dobrodzień, Radzie Miejskiej

Dziękuję Przedstawicielom Zarządu Wojewódzkiego OSP w Opolu z prezesem Andrzejem Borowskim na czele za nadanie sztandaru i odznaczenie naszej jednostki złotym medalem ,Komendzie Powiatowej w Oleśnie, kapelanowi Straży Pożarnej – księdzu profesorowi Józefowi Urbanowi, naszym duszpasterzom parafialnym oraz zaproszonym gościom .Dziękuję orkiestrze, pocztom sztandarowym, wszystkim druhom i druhnom gminy Dobrodzień oraz sąsiednich Gmin : Zębowice i Olesno

Specjalne słowa życzliwości kieruję do kapitana Wojciecha Wiechy z PSP w Oleśnie za pomoc okazaną od pierwszego dnia, a było to w marcu 2011 r. Za kompletowanie i przygotowanie całej dokumentacji tego przedsięwzięcia oraz za przygotowanie druhów do dzisiejszej uroczystości.

Zwracam się teraz do Was moi druhowie i druhny z Rzędowic. Nasza straż istnieje już 82 lata – to kawał czasu. Dziś w tym uroczystym dniu dziękuję wszystkim moim poprzednikom-Prezesom, Naczelnikom za trud kierowania jednostką. Strażakom za zawsze pełną gotowość do niesienia pomocy.

Wielu naszych strażaków nie ma już wśród nas, ale my też dzisiaj o Was pamiętamy, bo ten sztandar jest uhonorowaniem naszego wspólnego dorobku przez te 82 lata.

Na koniec dziękuję za organizację ostatnich dni : druhowi Eugeniuszowi za pomalowanie straży, strażakom za różnego rodzaju prace porządkowe ,zaś naszym strażackim rodzinom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej pięknej uroczystości.

Dziękuje w imieniu swoim i całego Zarządu OSP Rzędowice

Po tym podziękowaniu jeszcze naczelnik Klaudiusz Kandora wręczył p. burmistrz i mieszkańcom sołectwa Rzędowice na ręce p. sołtys podziękowania za pomoc i zaangażowanie dla jednostki. Był to drewniany herb na którym widniał wycięty w drewnie dębowy dąb oraz tabliczki z dedykacjami. Oficjalne uroczystości zakończyła musztra paradna wszystkich formacji i pocztów sztandarowych do straży.

Po ceremonii strażacy, goście i mieszkańcy udali się na poczęstunek do namiotu. O godz. 17.00 odbył się godzinny koncert orkiestry dętej z Szemrowic, a o godz. 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Voyager, która trwała do 2.30 w nocy

Krótkie wspomnienia w postaci filmików

DSCN3014

DSCN3016      <—— KLIKNIJ W ODNOŚNIK ABY ODTWORZYĆ

DSCN3055

 


Comments are closed