W dniu 04.03.2014 r.uczestniczyłam w Urzędzie Gminy w naradzie sołtysów zwołanej przez P. Burmistrz. Porządek narady był następujący:

 -Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Oleśnie . Prezentacja złożenia deklaracji podatkowej za rok 2013 przez internet .   

Gmina Dobrodzień jest na jednym z ostatnich miejsc pod względem składania przez internet przez podatników zeznań podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Oleśnie,pomimo tego ,że Urząd z Olesna ogółem pod względem procentowym na tle naszego województwa jest w ścisłej czołówce. Dlatego w tym roku Gmina Dobrodzień już jest i nadal będzie objęta szczególną promocją, aby przekonać jak największą ilość podatników, żeby spróbowali złożyć zeznanie przez internet. Są plakaty,będą ulotki w kościołach,będzie także możliwość w Urzędzie Gminy w trakcie jednego wyznaczonego dnia złożenia zeznania przez internet z pomocą pracownika urzędu. Jest też duża szansa ,że w tym roku w najbliższych dniach pracownik Urzędu Skarbowego zawita także do wiejskich sal Gminy Dobrodzień i tam też będzie pełnił dyżur.

-Informacja o systemie i funkcjonowaniu moblinego PSZOK-u

W ubiegłych latach nietypowe odpady były 2 razy do roku odbierane z naszych posesji, w tym roku będzie inaczej. W wioskach w wyznaczonych dniach staną kontenery i każdy mieszkaniec będzie mógł przywieść nietypowe odpady i śmieci.

W Rzędowicach taka akcja będzie przeprowadzona w dniu 29 .04 . w godz.8-17. Kontenery na odpady dla miejscowości Rzędowice, Bzionków i Klekotna staną przy parkingu w centrum wsi .

Zbierane będą następujące odpady: przeterminowane leki i chemikalia,zużyte baterie i akumulatory, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe , biodegradowalne  oraz zużyte opony z jednośladów i samochodów osobowych

Organizacja dożynek w 2014 roku

Dożynki gminne w tym roku w dniu 31.08. zorganizują sołectwa Bzinica Nowa, Bzinica Stara i Kolejka.

Fundusz sołecki

Tutaj zostały nam przypomniane terminy do przestrzegania, zasady i zmiany które nastąpiły.

-Sprawy różne – opisuję tu tylko te dotyczące naszego sołectwa.

Otrzymaliśmy „PUDEŁKA ŻYCIA”,ogólnie zostały rozdane po 2 na sołectwo, ja poprosiłam o 6, ponieważ już wcześniej zorientowałam się wśród mieszkańców i takie właśnie jest u nas zapotrzebowanie.To cieszy,że osoby szczególnie starsze,chore, samotnie mieszkające,bądź takie, które przez większa część dnia są same tak pozytywnie podeszły do tej akcji.

Na czym ona polega? Otóż dana osoba otrzymuje saszetkę w środku której znajduje się wypisana specjalna kartka z danymi o chorobach, przyjmowanych lekach, o telefonie, kogo powiadomić w razie wypadku itd. Ta saszetka ma znajdować się w lodówce, zaś na lodówce należy przykleić naklejkę z napisem „Pudełko życia”. I tak jeżeli ktoś obcy wzywa pogotowie to zespół karetki szuka lodówki, którą chyba wszyscy mamy i tak jeżeli widzi kartkę to wie ,że w środku są bardzo ważne dane o tej chorej osobie, które nie zawsze może przekazać zespołowi ratującemu osoba obca, która ich powiadomiła. Nawet jeżeli ktoś starszy sam wzywa pogotowie ,to zazwyczaj zdenerwowany przekręca nazwy leków, ich dawkowanie, dlatego tak ważna jest ta akcja i dane tam napisane. Kartka taka jest ważna przez rok, potem należy ją zaktualizować , chyba że trzeba uczynić to częściej.

Ja do końca tygodnia rozwiozę je do 6 domów ,dla 7 osób. Jeżeli ktoś z mieszkańców uważa,że też powinien takie „Okienko życia” mieć, proszę o  kontakt i na pewno pozytywnie to załatwimy. Pamiętajmy- to nic nie kosztuje,a może uratować życie.

Kolejna sprawa różna to drogi- największy problem wszystkich sołectw. Ja poprosiłam o szczególne pozytywne potraktowanie ulicy Mostowej, gdzie obecnie są największe dziury. Liczę po tym co usłyszałam,że o nas nie zapomną(a na pewno ja im nie pozwolę zapomnieć) i wiosną przynajmniej coś nam połatają. Dobre drogi i oświetlenie w całej Gminie to jest problem nie do przeskoczenia jeszcze przez kilka dobrych lat. Jest 16 sołectw i w każdym sołectwie są drogi do natychmiastowego „remontu”. Jest to najbardziej drażliwy i gorący temat wszystkich sołeckich narad.

Zgłosiłam problem ze śmieciami, które leżą w rowach wzdłuż drogi powiatowej czyli od Dobrodzienia do Rzędowic. Śmieci jednak są przy każdej drodze , niestety ludzie wyrzucają wszystko co nie wiedzą jak posegregować , byle tylko pozbyć się problemu. Odpowiedziano nam ,że przypomną odpowiednim służbom o uprzątnięciu nieczystości wzdłuż pasów drogowych.

Narada trwała 3 godziny i zakończyła się o 18.30.


 

 


Comments are closed