22 września 2012 roku nasza najstarsza mieszkanka pani Marta Bryś skończyła 90 lat.

Wszyscy mieszkańcy sołectwa Rzędowice życzą z okazji tak pięknego jubileuszu wszystkiego najlepszego, nadziei w sercu, tylko szczęśliwych i pogodnych dni, błogosławieństwa Bożego i doczekania w zdrowiu kolejnych pięknych rocznic.

Pani Marto 100 lat!!!Comments are closed