W piątek 12.10.2012 złożyłam w Urzędzie Gminy listę z podpisami, które zbieraliśmy w Rzędowicach przez ostatnie 2 tygodnie, a dotyczyła ona wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzędowice na dz. O nr Ew. 509/134 oraz 514/134.

Podpisy swoje złożyło 255 osób:

122podpisy za
133podpisy przeciw


Comments are closed