Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej  informuje, że wpłynęła jedna oferta na zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania witacza wsi dla miejscowości Rzędowice wraz z opracowaniem pod względem historycznym i graficznym 6 szt tablic edukacyjno – informacyjnych.

Ofertę złożyła Pracownia Usług Plastycznych Paweł Mrozek, za co bardzo dziękujemy.

Naszym zapytaniem ofertowym interesowały się jeszcze dwie firmy, jedna z woj. zachodniopomorskiego, druga ze Śląska, jednak żadna z nich ostatecznie nie przysłała swojej oferty.

W ciągu najbliższych dni będziemy składali kolejny projekt do LGD pt” POZNAĆ I ZAPAMIĘTAĆ ” . Jak nam pójdzie? -  nie wiemy. Jeżeli uzyskamy odpowiednią ilość punktów to  ” wyjdziemy z historią w teren sołectwa”,jeżeli nie uzyskamy dofinansowania to i tak zrobimy wszystko by tablice w wyznaczonych miejscach stanęły , jednak na pewno dłużej czasowo będzie to trwało.

 


Comments are closed