W dniu 18.06.2014 r. na posiedzeniu Rady Opiniującej w Spóroku nasz projekt , który złożyliśmy w LGD Kraina Dinozaurów w dniu 09.06.2014 otrzymał wysokie noty – zajęliśmy drugie miejsce , a tym samym co najważniejsze zakwalifikowaliśmy się  do dofinansowania tego projektu z Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt „Poznać i zapamiętać”będzie realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj.operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt złożyliśmy na kwotę 11 982,96  z tego chcemy uzyskać dofinansowanie w kwocie  9 274,20. Będzie on miał za zadanie uatrakcyjnić naszą miejscowość pod względem edukacyjnym i turystycznym. Poprzez  ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych w 6 miejscach sołectwa przekażemy ciekawe wiadomości oraz bogatą historię tego miejsca.

Projekt zakłada wykonanie – witacza wsi dla miejscowości Rzędowice oraz 6 szt tablic o tematyce: historia szkolnictwa, dzieje pożarnictwa, pomnik-głaz, historia kapliczki św. Jana oraz starej karczmy- najstarszego budynku we wsi, a także tablica największa z mapą sołectwa , na której zostaną uwzględnione historyczne nazwy miejsc i obiektów, nazwy przysiółków itp. Tablice pod względem merytorycznym i graficznym będzie wykonywała Pracownia Plastyczna P. Pawła Mrozka i właśnie na tę usługę oraz na usługę wykonania stelaży do tablic będziemy się starać o dofinansowanie. Resztę musimy wykonać we własnym zakresie, a więc zakup drewna , zaimpregnowanie w Nasycalni Pludry, obróbkę drewna na witacz zgodnie z projektem P. Mrozka oraz montaż i usadowienie w ziemi witacza i tablic.

Jest to taki szybki projekt, który musi być zrealizowany w całości  w tym roku, do końca grudnia musimy złożyć wniosek o płatność. Nie zakładaliśmy pisania w tym roku projektu, ponieważ jeszcze nie mamy (niestety poprzez opieszałość Urzędu Marszałkowskiego)wypłaty drugiej transzy ok 8200 z projektu” Kuchnia to podstawa”, ale że część beneficjentów rezygnuje z przyznanej pomocy, to żeby pieniądze te nie przepadły został ogłoszony przez LGD taki szybki nabór , ale z mocnym wskazaniem na całkowitą realizację do końca roku, więc nie było się co zastanawiać tylko szybka narada że próbujemy i robimy coś co i tak chcieliśmy w przyszłości wykonać .A pieniądze chyba w końcu na konto nasze dotrą i w okolicach września, października będziemy mogli ruszyć z zadaniami.

Projekt opiewa na kwotę , która w zupełności nam wystarcza do zrealizowania planowanego zadania,  nie musimy brać kredytu , przeliczyliśmy wszystko tak ,żeby obronić się naszymi własnymi środkami.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu, podpisywanie umów z Urzędem Marszałkowskim  i rozliczenie go to Ewa Wildau  i Marian Sacha.

Na koniec podziękowania:  dla rodziny Sacha- Pani Eli , Mariana i Gośki Dykta za wspólne trzy długie wieczory z kartkami, kalkulatorami i tysiącami pomysłów. Gośka Tobie dziękujemy najbardziej, bo nie jesteś już naszą mieszkanką a całym sercem zawsze pomagasz Rzędowicom.Jak widać cztery głowy bardzo zaangażowane mogą wymyślić coś pozytywnego. Jeszcze wiele trudności przed nami , ale nie ma mocnych….damy radę.

 

 

 

 

 


Comments are closed