W poniedziałek 22.09.2014r. odbyło się w naszym sołectwie zebranie sołeckie dotyczące przede wszystkim przegłosowania zadań do realizacji w sołectwie w 2015r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 16.00 i trwało do godz. 19.00. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 28 osób oraz osoby z Urzędu Gminy : Burmistrz – Róża Koźlik, Zastępca Burmistrza – Marek Witek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Damian Karpiński, Protokolantka z Urzędu – Helena Kościelny.

Zebranie prowadziła p. Róża Koźlik – Burmistrz – przewodniczący zebrania, natomiast obradom dotyczącym funduszu przewodniczył sołtys.

Oto co zaplanowaliśmy, jeśli chodzi o fundusz na 2015r. ?

1. Wykonanie stolarki drzwiowej w stodole przy ul. Dobrodzieńskiej 8 – usługa- 11 000zł.

2. Zaprojektowanie symboli sołeckich: flagi i banera – 1305zł.

3. Zakup kamienia na utwardzenie drogi na Bielowiec wraz z łącznikiem – 6421,58zł.

RAZEM KWOTA – 18 726,58

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zaplanowanie zadań z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 głosowało 26 uczestników zebrania, wstrzymały się od głosu 2 osoby, nie było głosów przeciw.

Zgromadzeni mieszkańcy podjęli Uchwałę Nr VI/6/2014

Podjęliśmy także większością głosów uchwałę intencyjną Nr VI/7/2014 w sprawie traktowania razem z sołectwem Klekotna i Kocury  niżej wymienionych miejsc jako dobro wspólne. A są to : zabytkowy dąb szypułkowy, krzyż przydrożny, miejsce biwakowe Hubertus, źródełko Karsonki  i „przesute górki”.

W sprawach różnych Pani Burmistrz poruszyła problem śmieci, zostały także poruszone takie nasze wewnętrzne sprawy sołeckie, które bardzo mieszkańców drażnią i wszyscy czekają na rozwiązanie spraw przez sołtysa jak : odwiedziny kolędowe czy utrzymanie przepustowości rowów. Małymi kroczkami od początku sołtysowania pozmieniałam pewne rzeczy, jest jeszcze parę spraw do zmiany, ale nie jest łatwo decydować za prawie 500 osób oraz komuś coś narzucać. Jednak w niektórych przypadkach trzeba się przełamać i zacząć zmieniać, jeżeli większość mieszkańców taką wyraża wolę. Poinformowałam także o uroczystości odpustowej, o zysku z festynu ( po zabraniu Pani Burmistrz zapytałam mnie jak to jest, że u Was taki zysk, a jest sołectwo, które jest na minusie 3000zł ) Opowiedziałam o projekcie, który będziemy realizować pt.”Poznać i zapamiętać”.

Dziękuję wszystkim uczestnikom zebrania za udział, pozytywne przegłosowanie zadań do realizacji i bardzo dobrą atmosferę – oby wszystkie zebrania były tak merytoryczne i miłe w odbiorze jak te.


Comments are closed