W dniu 16.11.2014 odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Burmistrza, radnych do Rady Gminy, radnych do Powiatu oraz do sejmiku wojewódzkiego.

Dla nas najważniejszym wyborem był wybór Burmistrza oraz radnego.

A tak wybraliśmy…

Burmistrzem na kolejną kadencję została Pani Róża Kożlik

Radną sołectw Rzędowice, Kocury, Klekotna została Pani Małgorzata Ochman- Lizurek

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dobrej współpracy ze swoimi wyborcami.

 

 


Comments are closed