W dniu 24.02.2015 o godz 18.15 w II terminie odbyło się zebranie naszego Stowarzyszenia.

Podjęta została uchwała nr 1/2015 - oto treść uchwały

1. Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2014

2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2014

3. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Zarządowi

5. Zatwierdzić wysokość składki członkowskiej na rok 2015 w kwocie 20,00

6. Zatwierdzić termin wpłaty składki członkowskiej przez członków każdego roku do dnia 30.04.

7. Brak wpłaty 2 kolejnych składek członkowskich w ustalonym terminie skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

Przypominam składkę można opłacić każdego roku do 15.03  razem z podatkiem u sołtysa lub u  skarbnika Stowarzyszenia  Grażyny  Dylka do 30.04.

 


Comments are closed