W dniu 15.04.2015 r. uczestniczyłam w zebraniu sołtysów zwołanym przez Panią Burmistrz. Każdego roku są przeważnie dwa takie spotkania, na których  omawiane są aktualne ważne sprawy dla naszej pracy. Poruszane były następujące tematy:

1.Obrona cywilna -rodzaje alarmów, komunikaty ostrzegawcze, centra zarządzania kryzysowego, ewakuacje oraz miejsca doraźnego zakwaterowania ludności na wypadek klęsk żywiołowych na terenie gminy Dobrodzień. Poproszono nas także o ewentualne podanie osób, które mogłyby mieć problem ,gdyby zaszła taka konieczność ,żeby same się ewakuować oraz o podanie gospodarstw, które mają czynne studnie kopane.

2. Przypomnienie zadań sołtysa.

3. Organizacja dożynek gminnych . 

4. Realizacja funduszu sołeckiego w 2015 r.- zasady gospodarowania środkami funduszu.

5. Inwestycje gminne na 2015 r.

6. Sprawy różne – tu jak zwykle głównie temat drogi, oświetlenie, gospodarka śmieciowa.

Z takich ciekawostek dla mieszkańców  :Ustalono ,że dożynki w dniu 30.08.2015 r. zorganizuje sołectwo Główczyce, być może wspólnie z sołectwem Gosławice – kwestia dogadania się.

Najprawdopodobniej nie unikniemy podwyżki za wywóz śmieci- niestety w Gminie są rodziny , które nie płacą, musi dopłacać Gmina i to dużo, więc za chwilę wszyscy poniesiemy koszty podwyżki właśnie za te między innymi niepłacące osoby.

Na chwilę obecną jeszcze nie ma wyłonionej firmy, która będzie ” łatała ” dziury tłuczniem na terenie Gminy. Przypominam,że my przeznaczyliśmy z funduszu sołeckiego ponad 6000zł na zakup kamienia na ul. Bielowcową+ łącznik -tu jednak musimy porównać we własnym zakresie. Zaś Urząd Gminy obiecał uzupełnić liczne ubytki na Mostowej. Będę także upominała się o wyrównanie dziur na ul. Łąkowej do Państwa Jośko oraz na ul. Długiej do zjazdu na posesję Państwa Małek, a także na ulicy Wolnej i na Dąbrowę.

Zapytałam także jakie podjąć dalej kroki,żebyśmy oficjalnie mogli wpisać do naszego statutu uchwalone symbole sołeckie. Najprawdopodobniej głosowanie przeprowadzimy we wrześniu podczas zebrania sołeckiego. Wierzę ,że będzie to tylko formalność . Zgodę na wpis będą musieli także przegłosować radni.

Kolejne zebranie sołtysów za parę miesięcy

 

 


Comments are closed