01.03.2016 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z sołtysami .

 Kilka wiadomości – ciekawostek dla mieszkańców

  • dożynki w 2016 r. organizuje sołectwo Kocury.,a odbędą się w Malichowie 04.09.2016r. i będą takim przedłużeniem  trwających od 01-03.09.2016 r. konnych zawodów międzynarodowych CEI1*, CEI2* oraz Mistrzostw Polski Seniorów, które zorganizuje Dolina Gawora Pana Marka Tula.
  • Oświetlenie na terenie Gminy w roku 2016, a więc i nasze zaplanowane lampy na ul. Bzionkowskiej wykonywać będzie firma , która wygrała przetarg , a jest to firma Elpolbud Pana Piotra Wysockiego z Dobrodzienia.
  • Jeśli chodzi o dobrodzieński rynek – jest zgoda na to,że będzie można z rynku obok sklepu rybnego skręcać w ul. Solną czyli w stronę targu. Dodatkowo na ul. opolskiej będzie wymalowana ścieżka dla rowerów i pomimo , iż jest to droga jednokierunkowa rowerem będzie można jechać pod prąd. Oczywiście czekamy, aż ukażą się odpowiednie znaki, zostanie zmienione oznakowanie poziome – i dopiero wtedy to zacznie obowiązywać.
  • W krótkim czasie rozpocznie się też remont rynku – prośba władz Gminy o wyrozumiałość wszystkich mieszkańców . Nie będzie to remont szybki i utrudnienia różnego stopnia będą około 2 lat.
  • Najprawdopodobniej w 2018 r. ruszy budowa obwodnicy Dobrodzienia.
  • W tym roku rozpocznie się też remont odcinka drogi krajowej 901 Kocury – Dobrodzień, czyli będziemy świadkami „ prostowania” niebezpiecznych zakrętów na Bzionkowie. Będzie nowe oświetlenie skrzyżowania Rzędowice- Warłów.
  • Jak tylko warunki pogodowe pozwolą, czyli liczę tak jak wzorem lat ubiegłych około kwietnia powinno się rozpocząć „ łatanie dziur” na drogach. W Rzędowicach też wskazano drogi do naprawy. Pismo złożyłam 03.03.2016 r. w sekretariacie Urzędu.

 Po za tym dyskutowaliśmy na temat inwestycji gminnych w 2016 r. , na temat realizacji funduszu sołeckiego oraz  o obronie cywilnej.


Comments are closed