Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dn. 01.12.2015r.) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

 W dniach 11-14.04.2016 r. po zakwalifikowaniu wzięłam udział w  zagranicznych warsztatach edukacyjnych w Kraju Ołomunieckim w Republice Czeskiej „Bioróżnorodność bez granic”.

Nasza grupa liczyła 25 osób , z tym że głównie byli liderzy, burmistrzowie  z okolic Krapkowic, Brzegu, Namysłowa, Głubczyc- z naszych stron byłam sama, był jeszcze nadleśniczy z Zawadzkiego. Przez cztery dni odbyliśmy kilka spotkań , prelekcji  oraz zwiedziliśmy parę ciekawych miejsc – wszystko związane z przyrodą, ekologią.

Tak wyglądał nasz program

  • Spotkanie z władzami kraju ołomunieckiego
  • Zwiedzanie jaskiń arganitowych w Zbrasowie- Wyjątkowy jaskiniowy system o znaczeniu europejskim powstał w wyniku równoczesnego działania atmosferycznych wód i ciepłych mineralnych wód wypływających z wielkich głębokości w wapiennych skałach.
  • Wizyta w ZOO w Ołomuńcu – prezentacja jego znaczenia dla ochrony bioróżnorodności Kraju Ołomunieckiego i edukacji ekologicznej społeczności lokalnej.
  • Wizyta w średniej szkole leśnictwa w Hranicach -prezentacja działań szkoły i jej znaczenia dla zachowania ekosystemu leśnego.Zwiedzanie  szkoły, wizyta w oddziale leśnym szkoły, w arboretum,  w ich lasach.
  • Wizyta w kompleksie środowiskowym Dom Natury w Slunakowie i  prezentacja działań Centrum. Jest to unikalna galeria na wsi, naturalny park rekreacji w miejscowości Horka nad Morawą oraz naturalna brama do Strefy Chronionego Krajobrazu Litovelske Pomoravi. Budynki i instalacje są tak zaprojektowane, aby zachęcić gości do sensorycznego odbioru natury . Centrum w Slunakowie to miejsce, w którym o relacjach z naturą i jej bioróżnorodnością uczą się zarówno uczniowie szkół jak i uczestnicy warsztatów i konferencji.
  • Spotkanie z władzami Wydziału Nauk Naturalnych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu –prezentacja działań wydziału i projektów związanych z ochroną bioróżnorodności w Kraju Ołomunieckim. Prezentacja możliwości współpracy w ramach wspólnych projektów na rzecz ochrony bioróżnorodności na terenie przygranicznym.

Wszystkie dni były wypełnione  intensywnym programem . Pierwszego dnia po kolacji na chwilę prywatnie zwiedziliśmy sobie w grupkach przepiękny ołomuniecki rynek i w drugim dniu na 20 min podeszliśmy zwiedzić  miejsce pielgrzymek- Svaty Kopecek

Czy warto było wziąć udział w warsztatach ?  Jak najbardziej – to co zobaczyłam, zwiedziłam na pewno gdzieś, kiedyś się przyda . Niesamowite jakie rzeczy można zrobić z prostych materiałów- trzeba mieć tylko pomysł na to coś  …  no i oczywiście pieniądze.

Co na pewno zapamiętam? Piękną szkołę w Hranicach, każde piętro, ściana obrazowała jej bogactwo .Ta szkoła żyła lasem i wszystkim co z lasem jest związane. To najstarsza taka szkoła w Czechach oraz w Europie. Ma swoje lasy, tak że uczniowie , którzy się tam uczą mają zarówno naukę jak i praktyki zapewnione na miejscu. Szkoła też w dużej mierze na siebie zarabia poprzez sprzedaż m.in. drewna, zrębek.

Zapamiętam zoo w Ołomuńcu- ładne, aczkolwiek większość stwierdziła ,że nasze zoo opolskie jest ładniejsze. Tam całe zoo położone jest w lesie , tak naturalnie i chyba właśnie  te  wysokie drzewa  przytłaczają ten ogród. Zapamiętam ,że ogród specjalizuje się w rozmnażaniu żyraf,że współpracuje z naszym opolskim zoo, że ostatnio wspólnie napisali duży projekt pozyskując fundusze europejskie i że latały nad moją głową nietoperze wielkości kury.

Zaskoczona byłam tym domem Natury w Slunakowie- to tam dzieci przyjeżdżają na zielone szkoły . Wolne terminy to 2020 r.  Patrząc na park z góry niby nic wielkiego, a już zwiedzając spacerkiem otwierają się niesamowite możliwości na zabawę, rekreację. Wszystko zrobione z naturalnych materiałów bądź z materiałów z odzysku. Tam należy włączyć wyobraźnię i jest zabawa na 102.

Wszystkim mogę polecić piękny Ołomuniec z ogromnym rynkiem , a właściwie dwoma rynkami,  miasto bardzo czyste z pięknymi parkami. Na pewno  warto je odkryć , a potem do niego wracać. Mnie już dane będzie wrócić w czwartek-21.04- na zapewne piękną wystawę kwiatów – Flora Ołomouc 2016.

Bardzo doceniam ,że mogłam wziąć udział w tak ciekawym przedsięwzięciu. Przedstawiciele z Czech bardzo profesjonalnie zorganizowali cały program warsztatów, dane nam było skosztować kilku czeskich specjałów i odwiedzić kilka regionalnych restauracji. Był to taki ” mercedes warsztatowy”pod każdym względem, a wyjazd zorganizował Opolski Urząd Marszałkowski.

DSC07336 DSC07344 DSC07347 DSC07352 DSC07356 DSC07369 DSC07374 DSC07396 DSC07409 DSC07416 DSC07418 DSC07422 DSC07439 DSC07457 DSC07462 DSC07478 DSC07484 DSC07508 DSC07510 DSC07515 DSC07516 DSC07524


Comments are closed