Wrzesień to miesiąc , kiedy odbywają się zebrania powiatowe Mniejszości Niemieckiej. Przedstawiciele kół DFK z powiatu oleskiego i kluczborskiego w środę 28.09.2016 r. dyskutowali w Zębowicach .Na zebraniu nie zabrakło też przedstawicieli naszego Koła Rzędowice.

Tematy omawiane podczas spotkań to m.in. obywatelstwo niemieckie – zmiany; nowy statut TSKN – co się zmieniło?; powiększenie miasta Opola oraz Deutschkurse.

Uzyskiwanie niemieckich dokumentów. – zaświadczenie o niemieckim obywatelstwie (tzw. Staat) traci ważność po 10 latach. Aby wyrobić taki dokument na nowo, trzeba złożyć stosowne podanie w Konsulacie Generalnym we Wrocławiu i można to załatwić tylko tam, a nie w Opolu. Jeśli komuś ów Staat wygasł, a jednocześnie utraciły ważność jego niemieckie dokumenty (np. paszport), jeden raz może je odnowić na podstawie już nieaktualnego Staatu. Zobowiązuje się jednocześnie do uzyskania go na nowo (obecnie jest to już dokument bezterminowy).

 

Druga część informacji związanych z obywatelstwem, dotyczy dzieci Niemców urodzonych poza granicami Republiki Federalnej od roku 2000. Dzieci osób urodzonych od 1 stycznia 2000 roku, a przebywających poza granicami Republiki Federalnej, nie otrzymują niemieckiego obywatelstwa automatycznie. Trzeba się o nie zwrócić do niemieckiej placówki konsularnej przed upływem pierwszego roku po urodzeniu dziecka. Ważna jest ta granica roku 2000. Dziecko rodziców urodzonych np. w 1998 roku zyskuje obywatelstwo niemieckie automatycznie. Ale jeśli urodzili się oni w roku 2001 już nie.

20161014075453338 <– KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ!

Najważniejsze zmiany statutowe to takie, które pozwolą pozyskiwać pieniądze na kolejne rodzaje mniejszościowej działalności. Zgodnie z nimi TSKN działa m.in. na rzecz ochrony przyrody, edukacji obywatelskiej, kultury fizycznej (niemieckie szkółki piłkarskie), ochrony i promocji zdrowia oraz turystyki i krajoznawstwa.

Kolejny temat to omówienie kosztów materialnych i zagrożeń wynikających dla mniejszości niemieckiej z projektu powiększenia Opola (zakłócenie proporcji narodowościowych, brak  dostępu w Opolu do języka pomocniczego oraz utrata części tablic dwujęzycznych).

20161014075714989 <– KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ!

W kołach Mniejszości rozpoczynają się także kursy językowe ( deutschkurse) dla członków  i nie tylko. U nas w Rzędowicach także od wtorku 18.10. rusza taki kurs.

 

 

 


Comments are closed