08.12.2016 na Górze św. Anny ( Annabergu), miejscu szczególnym dla wielokulturowości, bo łączącym Niemców ,Polaków i Ślązaków odbyła się piękna uroczystość tzw Mosty Dialogu .Jest to plebiscyt promujący wielokulturowość województwa opolskiego organizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Woj.Opolskiego

 W uroczystości rozdania prestiżowych nagród ,, Mosty Dialogu” wzięły udział 2 osoby z naszego Koła DFK : przewodnicząca Pani Elżbieta Sacha i skarbnik Eugeniusz Sklorz.

Nagrody przyznawane są co 3 lata, w trzech kategoriach:

– Instytucje(Institutionen)

– Organizacje pozarządowe (Nichtregierungsorganisationen)

– Ludzie (Manschen)

oraz przyznawana jest nagroda specjalna ,,Złote Mosty Dialogu”, którą w tym roku otrzymała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch – Polnische Jugendwerk).

5849b0a397821_o,size,1068x623,q,71,h,a261a2 IMG_3808


Comments are closed