Organizując loterię fantową jesteśmy zobligowani do przekazania zysku z loterii na cele statutowe Stowarzyszenia i udowodnienie,że dokonaliśmy zakupu zgodnie z celem przedstawiając dowód Naczelnikowi Izby Celnej w Opolu.

W tym roku zdecydowaliśmy się wykonać brakujące jeszcze tablice informacyjno- edukacyjne w pozostałych ciekawych miejscach naszego sołectwa, na które nie wystarczyło nam pieniędzy realizując projekt ” Poznać i zapamiętać” Tablice tak jak poprzednie wykonał dla nas Pan Paweł Mrozek.

W sobotę 17.12 dotarły już do Rzędowic.

Wykonaliśmy tablice o następujących tytułach:

-Krótka historia folwarku w Bzionkowie – 1200×1000

-Szwajcaria Rzędowicka – 1200×1000

-kapliczka Najświętszej Marii Panny i Św. Floriana w Rzędowicach – 297×420

- Z historii straży pożarnej w Rzedowicach – 1200×1000 - poprzednią zniszczyła wichura, dlatego wykonano ponownie- to jest tablica z projektu

- tabliczki strzałki z napisem Szwajcaria Rzedowicka – Kwierucie – 3 szt

- Poczet wójtów i sołtysów - tablica wisi w środku naszej sali zebraniowej

Za projekt i wykonanie zapłaciliśmy 2000 zł brutto.Zaś stelaże  do tablic wykonała  Firma Tok-Frez Martin Wildau  z Olesna na kwotę 700 zł.

Wszystkie tablice zostaną wkopane w przyszłym roku, jak tylko będą dogodne warunki pogodowe.

Razem z Panią Elą dziękujemy każdej osobie, która w jakikolwiek sposób, czy to przekazując zdjęcia czy pomagając w opisie współpracując z Panem Pawłem przyczyniła się do powstania tych tablic. Wierzymy ,że te tablice wzbogacą wizerunkowo nasze sołectwo.

Szwajcaria Rzędowicka Rzędowice-Kapliczka NMP Rzędowice-Historia folwarku w Bzionkowie Rzędowice-Poczet sołtysów

 


Comments are closed