STYCZEŃ  

Do kasy straży wpływa  959 zł za rozprowadzone kalendarze  na 2016 -ogółem nazbierano 1259 zł

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP. Zostaje wybrany nowy Zarząd na 5-letnią kadencję

Zakupiono dla strażaków kominiarki – 790 zł ( z zysku ze sprzedaży kalendarzy )

LUTY 

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zebranie sprawozdawcze Mniejszości Niemieckiej – Koło Rzędowice

MARZEC  

Biorę udział w walnym zebraniu LGD

Zebranie sołtysów w Urzędzie Gminy – plan działania na cały rok

KWIECIEŃ

Spotkanie integracyjne członków MN w Pludrach

Biorę udział w konferencji w Kocurach

Biorę udział w warsztatach w kraju ołomunieckim w Czechach „ Bioróżnorodność bez granic”

MAJ  

Pielgrzymka strażaków na Górę Św. Anny

Remont   tworzywem zniszczonych dróg w sołectwie

Wielkie mycie kostki wokół kaplicy

Dzień Matki ( Muttertag) zorganizowany przez MN

Strażacy stawiają ołtarz na Boże Ciało

CZERWIEC   

Gminne zawody sportowo – pożarnicze – MDP zajmuje II miejsce , seniorzy – IV miejsce

Spotkanie mieszkańców z policją w sprawie bezpieczeństwa

IV sołecka wycieczka do Krakowa

SIERPIEŃ

Bawiliśmy się na festynie „Wszystko swojskie”

 WRZESIEŃ 

Wyremontowany zostaje odcinek  410 m ul. Dobrodzieńskiej

Na zebraniu wiejskim uchwalamy zadania z funduszu sołeckiego do wykonania w 2017 roku – całą kwotę 20800,23 przeznaczyliśmy na oświetlenie 7 lampami ul. Dobrodzieńskiej

Wyjazd integracyjny członków MN do Czech

PAŹDZIERNIK

Obchodzimy odpust w Kaplicy

Zbieramy dary dla Seminarium w Opolu

Nasza mieszkanka Klaudia Zając wyjeżdża na 18 miesięcy na misje do Hondurasu

Rozpoczyna się kurs ( Deutschkurse) dla członków MN

Biorę udział w walnym zebraniu LGD

LISTOPAD 

Strażacy dostają w prezencie  kronikę

Zostaje wykonane oświetlenie -  10 lamp na ul. Bzionkowskiej i na Bielowiec – zadanie z funduszu sołeckiego za 19 790,72

GRUDZIEŃ

Mikołajki – paczki dla dzieci z Mniejszości Niemieckiej i Stowarzyszenia

Zarząd MN bierze udział w wydarzeniu „ Mosty Dialogu” na Górze Św. Anny

Wykonane zostaje 5 tablic informacyjno – edukacyjnych

Spotkanie opłatkowe dla członków MN i Stowarzyszenia – dzieci przedstawiają Jasełka

Strażacy rozprowadzają kalendarze na 2017 rok

 

 W 2016 roku urodziło się 5 dzieci , zmarło 4 mieszkańców.

 

Wszystkim mieszkańcom na ten Nowy Rok życzę przede wszystkim dużo ,dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, dużo miłości , radości oraz by marzenia każdego z Was stały się realne do spełnienia.

Bardzo dziękuję Radzie sołeckiej, Zarządom naszych organizacji: MN i Stowarzyszeniu , strażakom za  dobrą współpracę . A w imieniu właśnie nas rządzących dziękuję wszystkim mieszkańcom,którzy choćby w najmniejszym geście zrobili coś dobrego dla sołectwa . Prosimy  Was  dalej o pomoc , bo tylko razem możemy wiele.

 .

 


Comments are closed