Dawid Lizurek  jako jedyny z naszej wsi w tym roku zakończył kilkutygodniowy kurs przygotowujący do służby w działaniach ratowniczych OSP. Najpierw zaliczał egzamin teoretyczny (e-learning)  , a potem uczył się nauki praktycznej budowania linii gaśniczej, pracy z drabinami na wysokości a także ratownictwa drogowego. Dawid także musiał  zaliczyć test sprawności w komorze dymowej.

Swoją naukę zakończył praktycznym egzaminem umiejętności pożarniczych  wynikiem pozytywnym  i jest już pełnoprawnym członkiem naszej OSP.

Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Dawid niech Św. Florian otacza Cię swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a to trudne strażackie powołanie  będzie dla Ciebie zawsze powodem do dumy.


Comments are closed