25.09.2017 r. o godz. 16:00 odbyło się zebranie sołectwa Rzędowice.Na początku sołtys przywitała mieszkańców – 39 osób oraz władze Gminy.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel policji , który poinformował i ostrzegł o ciągle narastających zagrożeniach, podał kilka przykładów postępowań przestępców. Dalej Pan Arkadiusz Grzebiński – kierownik Placówki Krus w Oleśnie podał kilka ważnych informacji przede wszystkim dla rolników.

Kolejny punkt to prezentacje Urzędu Gminy na temat wykonanych zadań z funduszu sołeckiego w 2016 r.  przez wszystkie sołectwa oraz inwestycje gminne 2017 r.

Po prezentacji Sołtys przedstawiła sprawy różne m.in. podałam zysk z festynu i co dzieje się na chwilę obecną z pozyskaną kwotą. Podałam także informacje ,ile obecnie znajduje się na koncie.

Dalej poruszyłam sprawę psów biegających po wsi, czystości po pracach gospodarskich. Podałam rodziny , które goszczą księży na odpuście i na kolędzie. Przedstawiłam plan małych zmian tras księży podczas kolędy, by odciążyć przeładowane nadmiarem domów trasę Papiernia – Kwierucie – Pustkowie (odjęliśmy ul. Bzionkowską )

Zaproponowane będą księdzu takie trasy o ile będzie tak jak do tej pory 3 księży:

1. Ul. Długa ( Małek ) , ul. Łąkowa, ul. Leśna, ul. Kwiatowa, ul. Dobrodzieńska ( szkoła, blok) ul. na Bielowiec ( Grohs M.) – ok. 39 rodzin

2. Ul. Bzionkowska, Słoneczna, Górna do Kurca, Dobrodzieńska ( sklep, rodziny Sklorz, Grohs P. ) – ok. 36 rodzin

3. Bzionków ( od Bielawski i Picheń) dalej ul. Dolna aż do Norberta Wonsika, potem rodz. Pietruszka, Zacha Maria, powrót do Swoboda Edyta i dalej już całe Pustkowie – około 34 rodzin

Przypomniałam także o zbiórce dla rodziny Andraczek. Poprosiłam o pomoc przy sprzątaniu wsi w piątek o 16:00  na niedzielny odpust oraz na koniec przedstawiłam prezentację , którą  przygotowaliśmy i przedstawiliśmy na Gali z okazji XX-lecia programu Odnowy Wsi ( prezentacje można zobaczyć w poprzednim opisanym temacie).

Najważniejszym punktem zebrania było ustalenie zadań do wykonania z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Sołectwo miało do wydania kwotę 24 641,75 i całą tę kwotę postanowiliśmy wydać na wykonanie oświetlenia 3 lamp ( budowa nowej linii ) . Lampy staną przy wjeździe do państwa Sklorz, dalej na skręcie na ul. Górna , ale po stronie Państwa Grohs i na ul. Górnej w granicach posesji Andrzeja Macioł.

Takie krótkie uzasadnienie napisałam do Urzędu Gminy :

Lampy , które planujemy wykonać staną w centrum wsi, gdzie ruch jest bardzo duży.Pierwsza stanie w okolicach  kaplicy oraz rozwidlenia trzech sołeckich dróg , druga na skręcie na ul. Górną , a trzecia na ul. Górnej. Lampy są niezbędne przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i przejeżdżających użytkowników dróg, a także bardzo przyczynią się do podniesienia estetyki sołectwa.

Wszyscy mieszkańcy – 39 osób- przegłosowało to zadanie do realizacji w 2018 r. za co Wam z Radą Sołecką bardzo dziękuję. Zobowiązaliśmy się również ,że w przyszłym roku przedstawimy kosztorys wykonania dalszej nitki oświetlenia ul. Górnej, byśmy wiedzieli w przyszłości o jakich wydatkach mówimy. Tu najprawdopodobniej też trzeba będzie budować całą nowa linię , a to niestety już konkretne koszty… ale nie mówimy NIE.

Na koniec jak zwykle kilka pytań mieszkańców do naszych władz, czyli sprawy różne : pytano o parkingi na rynki, o tę polną drogę tzw „ łącznik”,  o autobusy do Olesna, kiedy zakończy się remont drogi do Olesna.

Zebranie trwało do godziny 18:00 , było bardzo spokojne i miłe w odbiorze za co wszystkim dziękuję.

 

 

 


Comments are closed