Od 02-11.03.2018 r. trzech druhów z naszej OSP w składzie : Piotr Gryga, Andrzej Macioł i Mateusz Wildau brali udział w kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, złożyli egzamin przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł RATOWNIKA. Są to pierwsi przeszkoleni ratownicy w naszej OSP.

Był to to 66 godzinny kurs , który przeprowadziło Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa z Dąbrowy Górniczej.Uczestniczyło w nim około 25 druhów z Gminy Dobrodzień i Zębowice. Celem kursu było przygotowanie druhów do udzielenia pomocy medycznej oraz ewakuacji w czasie akcji ratowniczych, osób poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia odbywały się w formie wykładów, pokazu w czasie rzeczywistym, zajęć praktycznych oraz symulacji, z użyciem fantomów oraz innego sprzętu szkoleniowego. Za pozytywne zaliczenie egzaminu uczestnicy otrzymali tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy potwierdzony zaświadczeniem zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenie jest ważne 3 lata od momentu wydania, po tym czasie muszą znowu przystąpić do egzaminu. 

Zakres szkolenia:

 • Organizacja systemu Państwowe Ratownictwo medyczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Wzywanie pomocy,
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego,
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego,
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Defibrylator automatyczny (AED). Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i    automatyczną,
 • Stany nagłe – wstrząs, drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucia,      podtopienie, itp.
 • Urazy  – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • Zatrucia,
 • Zagrożenia środowiskowe,
 • Badanie urazowe,
 • Oparzenia chemiczne, termiczne, elektryczne,
 • Zdarzenia masowe, katastrofy, segregacja,
 • Tlenoterapia,
 • Udzielanie wsparcia psychicznego,
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
Naszym druhom gratulujemy tytułu i dziękujemy za poświęcenie wielu godzin prywatnego czasu po to, by zdobyć wiedzę jak profesjonalnie pomagać i zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

 

28516257_2007083542947703_223883709263782397_o28616324_2007083592947698_1136652711401531990_o 28699043_2007083862947671_8018845517160379937_o 28951614_2010237339298990_3356509898160970212_n 28951030_2010237565965634_359239910333948370_n 28795964_2010237702632287_4859474497267900611_n 28701509_2007083669614357_2591468819590555102_o IMG-20180310-WA0002 IMG-20180310-WA0001 sdr sdr 28699398_2011284695860921_4936980577991168081_o IMG-20180311-WA0001


Comments are closed