W dniu 13.03.2018 r. wzięłam udział w zebraniu sołtysów w Urzędzie Gminy. Przybliżę Wam ważniejsze sprawy, które były poruszane na spotkaniu.

1.Powszechna samoobrona ludności

2.Zasady organizacji zadań w zakresie akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych

W tych tematach było przypomnienie o największych zagrożeniach, które mogą nas dotknąć każdego dnia. Przypomniano o niebezpiecznym afrykańskim pomorze świń, o przestrzeganiu higieny przy przygotowaniu żywności , o kontaktach z dziką zwierzyną , o przenoszonych chorobach zwierzęcych. Podobno do najbliższego wydania Echa Dobrodzienia Urząd postara się, by była dołączona mała ciekawa kilkustronicowa broszurka – książeczka , gdzie bardzo ciekawie opisane są między innymi te wszystkie zagrożenia. Oglądałam ją , mam ją u siebie i na pewno warto by była w każdym domu. Są tam zagadnienia bardzo oczywiste ,które można sobie przypomnieć , ale także wiele ciekawostek związanych z  innymi zagrożeniami.

 
3.Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r.
W tym punkcie zostały przedstawione zadania, które poszczególne sołectwa będą realizowały w tym roku. Dla przypomnienia – Rzędowice całą kwotę przeznaczyły na wykonanie 3 lamp ( 2 na ul. Dobrodzieńskiej, 1 na ul. Górnej )


4.Przedstawienie budżetu Gminy na 2018 rok
Przedstawiono nam najważniejsze inwestycje , które będą realizowane. Podano kwotę przychodów i wydatków Gminy.  Takie najważniejsze inwestycje:

Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu
Przebudowa ulicy Cmentarnej i E.Stein  w Dobrodzieniu
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
Zakup drugiego autobusu nisko emisyjnego
a u nas w sołectwie
Wykonanie 3 szt lamp i remont ulicy Mostowej na Pustkowiu


5. Organizacja dożynek gminnych .
Dożynki w tym roku według porządku alfabetycznego organizuje sołectwo Bzinica Nowa, Bzinica Stara i Kolejka . Termin – 09.09.2018 r.
6.Sprawy różne
Zostaliśmy poinformowani o możliwości otrzymania dotacji do ogrzewania, o możliwości rozliczenia pitu za 2017 r. w Urzędzie. Zgłosiłam ulice do remontu cząstkowego m.in. ul. Wolną, na Dąbrowę, Łąkową i Długą. Nie ma sensu wywożenia kamienia na ul. Mostową, gdyż kamień będzie rozwożony w kwietniu, a remont ul. Mostowej powinien rozpocząć się około czerwca.
Drodzy mieszkańcy tej ulicy wierzę ,że wytrzymacie jeszcze trochę , choć wiem że dojazd do Waszych posesji jest straszny i sama nie chciałabym codziennie tych dziur przemierzać. Ale wytrzymaliście już tyle, więc proszę wytrzymajcie z tymi dziurami jeszcze te 3 miesiące. Zgłosiłam też kolejny raz problem ze zniszczonym dojazdem  po remoncie  drogi do domów w Bzionkowie. Osobiste oględziny w najbliższych dniach, zresztą po raz drugi obiecał Zastępca Burmistrza Pan Marek Witek.


Comments are closed