W tym roku w sołectwie zostaną wykonane takie 2 duże inwestycje:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 1100 mb. – dotyczy ulicy Mostowej. Jest już ogłoszony przetarg. Wstępny koszt to około 500 000 zł. Remont powinien rozpocząć się w czerwcu.

 2. Wykonanie oświetlenia – 3 szt lamp z tego 2 szt na ul. Dobrodzieńskiej i 1 szt na ul.Górnej. Koszt to około 35 000 zł z tego 24 641,75 przekazaliśmy z funduszu sołeckiego , resztę pokryje Urząd Gminy.

Dodatkowo jeszcze rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej na trasie Bzionków – Dobrodzień.

O przetargach i szczegółach inwestycji można poczytać na stronie www.dobrodzien.pl  w BIP

 


Comments are closed