20.02.2019 roku odbyło się zebranie, którego głównym celem był wybór nowego sołtysa i  rady sołeckiej.

Przed wyborem nastąpiło jeszcze podsumowanie kadencji ustępującej Pani sołtys Ewy Wildau

Na początku nie było chętnych do objęcia  funkcji sołtysa. Dopiero po 45 minutach sam zgłosił się jeden mieszkaniec, który pozytywnie przy 36 głosach na TAK  i 9 na  NIE został wybrany nowym sołtysem.

Sołtysem sołectwa Rzędowice na kolejne 5 lat został wybrany TOMASZ WONSIK

Wybrana została tez całkiem nowa rada sołecka w składzie : Jolanta Krafczyk, Joanna Maleska, Grzegorz Sacha i Andrzej Macioł

Sołtysowi jak i radzie sołeckiej serdecznie gratulujemy. Życzymy dobrej współpracy z mieszkańcami, ciekawych pomysłów i dalszego dobrego rozwoju sołectwa pod ich przywództwem.


Comments are closed