W dniu 15.04.2019 r. walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej odwołało z zarządu  i komisji rewizyjnej następujące osoby:

SWOBODA EDYTA – prezes

WILDAU EWA – wiceprezes

DYLKA GRAŻYNA – skarbnik

SACHA MARIAN – sekretarz

KOMPAŁA JOACHIM – przewodniczący komisji rewizyjnej

MORAWIEC MARCIN – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej

 

W tym dniu powołano także nowy zarząd i członów komisji rewizyjnej w składzie :

KRZYSZTOF ZACHA, GRZEGORZ SACHA, JOLANTA KRAFCZYK, TOMASZ WONSIK  – członkowie zarządu , którzy z pośród siebie wyłonią poszczególne stanowiska

MALESKA JOANNA–  – przewodnicząca komisji rewizyjnej

MACIOŁ ANDRZEJ – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej

W komisji rewizyjnej są jeszcze : ZAJĄC RAJNOLD i GAIDA RUDOLF – członkowie

 

Ustępujący zarząd dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia za jakąkolwiek pomoc , dziękujemy naszym organizacjom : Mniejszości Niemieckiej i OSP za dobrą współpracę i wspólne działania oraz życzy nowo wybranym osobom wielu sukcesów w prowadzeniu organizacji 


Comments are closed