19 września 2019 r- odbyło się zebranie sołeckie z udziałem członków Rady Gminy, a także Mieszkańców Sołectwa. 
Głównym celem zebrania było ustalenie i przegłosowanie zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. 
Mieszkańcy zgodnie przegłosowali wszystkie propozycje realizacji zadań. Na przyszły rok mamy ustalone 7 głównych zadań , wśród nich : 
– zakup traktorka do wykaszania obiektów zielonych 
– Zakup i wykonanie ogrodzenia wokół boiska 
– Zakup impregnatu do pomalowania ogrodzenia przy ul. Dobrodzieńskiej 
– Organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców Rzędowic 
– Remont części budynku oraz toalet przy ul. Dobrodzieńskiej 10 
– Prowadzenie strony internetowej 
– zakup paliwa do kosiarki70791243_2462829323975881_1500848275450757120_n 70969668_2462829313975882_4041640486975307776_n 70991285_2462829177309229_5408563461569380352_n 71275172_2462829180642562_7957838693065031680_n 71325708_2462829403975873_7371688107994775552_n 72119585_2462829227309224_4366380816742219776_n

Podczas zebrania Sołtys Rzędowic Tomasz Wąsik dziękował w imieniu swoim i mieszkańców

Pani Ewie Wildau za pełnienie funkcji Sołtysa w latach 2011-2019.


Comments are closed