W niedzielę dnia 21 czerwca o godz. 15:00 odbędzie się walne zebranie zarządu i członków Stowarzyszenia, na które Prezes Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków. Podczas zebrania omówiony zostanie bilans finansowy za rok 2019, a także przedstawiony zostanie plan działania na rok biezacy.

 

Serdecznie zapraszamy.


Comments are closed