Remiza

Jednostka OSP Rzędowice TYP S-1

Adres: ul. Leśna 1a, 46-380 Rzędowice

Samochód gaśniczy: 477[O]53 – GLM 8 Mercedes Benz 609D
Motopompa: M8/8 (PO-5)
Motopompa pływająca: NIAGARA I
Wyposażenie podstawowe: Węże ssawne, tłoczne, prądownice itp.