W dniu 20.09. 2012 w Rzędowicach odbyło się zebranie wiejskie. Rozpoczęło się o godz. 16.30 i trwało do godz. 20.15. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 43 osoby + kilka osób z Szemrowic, które opuściły zebranie po 1- szym temacie, czyli elektrownie wiatrowe oraz osoby zaproszone – p. Burmistrz Róża Koźlik, Sekretarz Gminy p. Waldemar Krafczyk, przew. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu p. Damian Karpiński, pracownicy urzędu p. Mateusz Czerniak, Adrian Dylong i Liliana Adamska oraz p. Helena Kościelny, która z urzędu protokołowała przebieg zebrania. Zebranie prowadziła pani Burmistrz – przewodnicząca zebrania, która udzielała głosu poszczególnym osobom do poprowadzenia poszczególnych tematów. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne, gdyż mieszkańcy sołectwa Rzędowice zostali poinformowani o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została wywieszona na tablicach informacyjnych oraz ustnie przekazana przez sołtysa i radę sołecką.

Przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

1. Elektrownia wiatrowa
2. Ustawa śmieciowa
3. Fundusz sołecki na 2013 rok
4. Sprawy różne

Streszczenie przebiegu obrad:
Na początku sołtys Ewa Wildau przywitała p. Burmistrz, zaproszonych gości i mieszkańców sołectwa. Pierwszym tematem była prezentacja multimedialna przedstawiona przez firmę Windprojekt z Inowrocławia dotycząca mającej powstać w Rzędowicach farmy wiatrowej w ilości 4 sztuk . Temat ten zakończył się tym ,że mieszkańcy sołectwa mają jeszcze raz określić się poprzez złożenie podpisu czy są za czy przeciw powstaniu wiatraków w Rzędowicach . W drugim punkcie podinspektor Mateusz Czerniak zapoznał mieszkańców z problematyką związaną z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punkt trzeci to fundusz sołecki na 2013 r. Tutaj pani sołtys najpierw podziękowała za prace wykonane w tym roku oraz przedstawiła propozycje na rok 2013.

A oto one:
- wykonanie oświetlenia w Bzionkowie - usługa 10 000
- zakup kamienia na utwardzenie dróg na Pustkowiu w Rzędowicach - 3 500
- wykonanie 2 szt. drzwi wewnętrznych do sali przy ul. Dobrodzieńskiej 10 - usługa – 1 800
- zakup lodówko – zamrażarki do budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – 1 185,37

Razem do wydania sołectwo Rzędowice ma kwotę 16 485,37 zł.

Następnie przedstawione propozycje przedyskutowano oraz poddano pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały w sprawie zaplanowania zadań z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 było 43 uczestników zebrania
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymało się od głosu 0 uczestników zebrania
Uchwała została przyjęta.

W sprawach różnych: osoby, których dzieci muszą wnosić opłaty za przejazd busem do szkoły wyraziły swoje niezadowolenie, dalej pani sołtys rozliczyła się ze zboża jakie trafiło do sołectwa po gradobiciu. Przekazała ile ton sołectwo otrzymało, ilu rolników skorzystało z pomocy i jak dzieliła to zboże. Przekazała także, że jest jeszcze do wykorzystania kwota pieniędzy dla rolników na zakup np. paszy.

Sołtys i Rada sołecka dziękują mieszkańcom za zaufanie i przegłosowanie funduszu na 2013 rok. Każdego roku będziemy chcieli przy Waszym wsparciu zrobić coś dobrego i pożytecznego dla naszej wsi. W dalszym ciągu prosimy Was o propozycje na dalsze lata, bo rok szybko mija i za rok znów musimy coś poddać pod głosowanie (oczywiście zakładając, że dalej będzie fundusz sołecki).Po gradobiciu jakie przeszło u nas 03 lipca zwróciliśmy się poprzez prasę, radio i telewizję o pomoc. O taką samą pomoc wystąpił także Urząd Gminy. Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że niesamowita jest solidarność między rolnikami. Otrzymaliśmy kilka transportów zboża. Staram się dzielić to Więcej


To, że u nas w tym roku dużo się dzieje pod względem rozrywki, remontów to wszyscy widzimy. Ale nie wszyscy wiedzą ile wspaniałych młodych osób nam pomaga. Jest wśród nich elektryk Romek Zając, nasze chłopaki od wszystkiego; Michał, Damian i Adrian Kompała, Robert i Karol Zając, Kamil Gaida , Rafał Brzezina, Martin Wildau, Martin i Mateusz Zając, Simona i Sara Zacha, Klaudia Krafczyk z Pustkowia. Osoby, które pomagają przy utrzymaniu czystości na wsi : Karina i Kinga Kandora, Kinga Sacha, Mateusz i Jessica Wildau, Martin Krafczyk, Wiktoria i Dawid Dylka, Damian Famuła, Krystian Kompała – nasz transportowiec na zawołanie, Adrian Mrozek – wrzucający wszystkie moje teksty informatyk.

Są to młodzi, zwykli ludzie a tak bardzo otwarci na pomoc. Sami często biorą inicjatywę w swoje ręce i to mnie najbardziej cieszy. Niedawno wieczorem przyszła do mnie Klaudia Zając z zapytaniem czy mogą posadzić krzaki na skarpach w centrum wsi. Powiedziała mi, że Martyn Drozda kiedyś tam przejeżdżał, zauważył, że część roślinek jest zniszczona, są jakieś braki i on to zasponsoruje i posadzą tylko proszą o zgodę. Wierzcie mi, aż się serce uśmiecha jak widzi się takie inicjatywy młodych ludzi. Za 3 dni wieczorem jechałam zrobić zdjęcia do sali ekipie, która fugowała płytki w remontowanej sali, podjeżdżam, a tam po ciemku Martyn i Weronika Drozda oraz Klaudia i Agnieszka Zając pięknie obsadzają nasze skarpy różnymi krzaczkami i trawami. Firma Albamar nie dość, że obsadziła nam pięknie skarpy to także przeznaczyła 193 rośliny na nagrody na nasz tegoroczny festyn, pomimo iż także zostali ciężko doświadczeni przez gradobicie. Za Waszą hojność bardzo Wam dziękujemy.

Dziękuję naszej młodzieży tej bardzo młodej i trochę już starszej, że czujecie potrzebę pomagania, że mogę na was liczyć. Wszystko co robimy, robimy dla wspólnej sprawy, dla całego sołectwa, żeby nam się tu wszystkim dobrze mieszkało. Proszę was o dalszą pomoc tak jak do tej pory.


W dniach 18-19.08 odbył się kolejny nasz festyn pn. „Wszystko swojskie”. Była to już IX edycja. W sobotę o 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Arex. W niedzielę natomiast tradycyjnie rozpoczęliśmy festyn Mszą św. w kaplicy w Rzędowicach, zaś od 15:00 zaczęły się występy artystów i atrakcje festynowe. I tak o 15:00 na wesoło zostali powitani wszyscy mieszkańcy i goście przez prezes Stowarzyszenia Edytę Wonsik i panią sołtys. Potem na deski weszło kuzynostwo –> 11 – letnia Simona Bieniek i 13 – letni Denis Macioszek z Warmątowic. Ubrani w bajerskie stroje śpiewali piosenki po niemiecku i po śląsku. O 16:00 rozpoczęła się pierwsza część kabaretowego występu Tolka z Tarnowa Opolskiego. W przerwie między kolejnym występem swój obiecany taniec kankan zatańczyli dla nas strażacy – by oficjalnie zaprezentować podest taneczny, który zrobili dla nas wszystkich. Po nim śpiewało dla nas małżeństwo Celina i Mirosław Frej „Freje”. W międzyczasie dojechali do nas Claudia, Kasia i Adam Chwołka z grupą przyjaciół na pięknych motorach. Państwo Chwołka bardzo dobrze czują się w Rzędowicach, doceniają gościnność i to, że są wśród mieszkańców cenieni za śpiew „na żywo”. Miałam obiecane, że jeżeli tylko nie będą mieli koncertu przyjadą do nas prywatnie, by zrobić trochę zamieszania i dotrzymali słowa – przyjechali, zaśpiewali i z rykiem silników odjechali. Po nich drugi raz na scenie dokazywał Tolek, a o 20:00 rozpoczęła się zabawa z dziećmi. Dużo naszych kochanych maluszków z pięknie pomalowanymi buźkami bawiło się przy piosenkach ” Jedzie pociąg z daleka”, „Stary niedźwiedź”, „Kaczuszki”, „Labado”. Wieczorem odbyła się zabawa z zespołem Voyager.

Organizatorami festynu byli :

- Sołectwo Rzędowice,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej,
- OSP Rzędowice,
- Mniejszość Niemiecka „Koło Rzędowice”,
- Koło Łowieckie „Łoś” Bytom.

Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za pomoc przed, w czasie i po festynie. Paniom ze pyszne ciasta, osobom obsługującym stoiska, Klaudii Krafczyk z koleżanką za piękne malowanie dzieci, firmie Placzyński i Półtorak, Konsulatatowi Niemieckiemu w Opolu oraz Bankowi Spółdzielczemu w Dobrodzieniu oraz Agencji ubezpieczeniowej Optima za dofinansowanie festynu, wszystkim sponsorom i mieszkańcom za piękne nagrody. Zaś wszystkim uczestnikom naszego festynu dziękujemy za piękną atmosferę i super zabawę.

 

Zdjęcia z imprezy…


Od piątku do niedzieli w dniach 13-15.07.2012 byłyśmy z Edytą w podroży studyjnej dla liderów wsi w Lanckoronie w woj. małopolskim. Podróż zorganizowała LGD ” Kraina Dinozaurów”, w której także jest nasze stowarzyszenie.

Lanckorona- ten kierunek był nieprzypadkowy. To tam działa bardzo intensywnie ” Gościniec Czterech Żywiołów”, czyli współpracują ze sobą ściśle cztery gminy : Więcej


Na początku czerwca pan Zdzisław Klich postanowił zrobić dzieciom niespodziankę i pomalował plac zabaw. Mieliśmy do rozdysponowania 13l. farby ( na tyle pozwoliły nam finanse ).

Pierwsze malowanie było prawie niezauważalne, drewno momentalnie chłonęło farbę, dopiero drugie pokrycie wydobyło kolor . Pomalowane zostały te najważniejsze elementy , bo żeby pomalować wszystko musielibyśmy mieć farby jeszcze raz tyle.

Pod koniec czerwca na placu zabaw zostały także ustawiony 3 kolorowe masywne stoły i 6 ławek. Komplety te zostały zrobione z drewna, które pozyskaliśmy w zeszłym roku, a wykonał je za darmo Piotr Maroń, za co mu bardzo dziękujemy.

Pod koniec maja także nasz plac zabaw przeszedł przegląd techniczny urządzeń. Do wymiany była jedna spróchniała belka. Nowa belka także wykonana przez Piotrka już jest zamontowana, by dzieci mogły bezpiecznie korzystać ze wszystkich atrakcji.

Zapraszam do częstego odwiedzania placu zabaw, proszę tylko by po sobie zawsze pozostawiać porządek, bo wszystkim nam będzie się przyjemniej tam przebywało, jeżeli wokół będzie czysto.


Po zrobieniu cementowych posadzek w naszej sali, którą remontujemy z funduszu sołeckiego została w dalszej kolejności przez Romka Zająca z pomocą brata Roberta zrobiona cała nowa instalacja elektryczna. Sala będzie miała 4 lampy sufitowe do tego kilka bocznych. Zostały także przygotowane kable do kuli dyskotekowej wraz z rzutnikiem, który najprawdopodobniej zakupimy dopiero w przyszłym roku.

Przez kilka dni zostały zdrapane z całej farby wszystkie ściany – była to powolna żmudna praca. Tutaj pracowali po kilka godzin m.in. Adrian Mrozek, Martin i Mateusz Wildau, Rafał Brzezina, Dominik Wójcik i Rafał Polański, Karol Zając, Klaudiusz Kandora, Norbert Wildau, Mateusz Zając, Marcin Haberla. Zostały wyrwane całe drzwi z futryną. Walczył przy nich przez parę godzin Michał Kompała. Drzwi będą poszerzone o 10 cm a postanowił cały komplet ( drzwi + futryna ) zasponsorować i wykonać dla nas Romek Jeziorowski. Romek to kolejna razem z Piotrkiem Maroniem „złota rączka”, która zrobi wszystko o co się poprosi, a nawet i więcej (bo o nowych drzwiach nam się nie marzyło).

Ściany są już pogipsowane, zagruntowane i położona jest gładź. To działka murarzy Michała Kompały, Roberta Zająca i Kamila Gajdy, którzy mają tyle pomysłów i chęci, że nieważne, że jest 22, 23 w nocy, oni jak muszą to robią. My idziemy spać, a oni szlifują te ściany i prostują i tak przez kilka dni.

Położona jest także boazeria panelowa na suficie. Łaty za darmo przekazał Klaudiusz Kandora, zaś robotę sufitową w dwa popołudnia wykonali : Marcin Morawiec, Piotr Gryga, Rajnold Zacha i Zygmunt Morcinek.

Zakupione zostały także kafelki na podłogę – tu podziękowania dla Krystiana Kompały, który przywiózł je nam z Opola (gratis). Krystian poprzywoził nam również panele z Gwożdzian i transport od Hogera.

Wszystkim wspaniałym osobom, które poświęcają swój wolny czas dla dobra wszystkich mieszkańców sołectwa i zapewne jeszcze mnóstwo go poświęcą bardzo dziękuję. To niesamowite ilu ludzi chce pomóc, do kogo się zwrócimy nikt nam nie odmawia i za to Wam dziękujemy. Takie remonty jak mamy w tym roku wymagają bardzo dużego poświęcenia swojego prywatnego czasu, a Wy go pośród zabiegania znajdujecie. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni tymi tegorocznymi inwestycjami, uroczystościami, ale jesteśmy już w pracach na półmetku i musimy to razem przetrzymać. Każda robota kiedyś się kończy. Obiecuję przyszły rok będzie „lightowy”.


Trzy kable widział elektryk szalony,
Jeden
niebieski, czarny i żółto zielony.
Który z którym by zabłysło światło?
Myślał i bał się by zwarcie nie trzasło.

Jest w naszej wsi taki ktoś, kto nie musi się zastanawiać co z czym połączyć, jak i gdzie zespolić. Ten ktoś toRomek Zając – nasz wspaniały rzędowicki elektryk, który dla naszej społeczności wykonał już tyle rzeczy, że należy o nim napisać. Romek oświetlił nasze namioty, od 2 lat rozświetla nasz festyn i pilnuje cały czas, gdyby coś się działo. W ostatnim miesiącu wykonał całą nową instalację do naszej remontowanej sali, to samo zrobił z naszą kuchnią . Nigdy nie trzeba go 2 razy prosić. Romek jak zauważa, że coś się dzieje i wie że może pomóc to on się tam zjawia. Były dni, że pracował nawet po północy. Zawsze doradzi. Wszystko wykonuje za darmo. Nie robi tylko tego o co go poprosimy, on wszystko robi przyszłościowo – jak kiedyś zdecydujecie się na … – to już wystarczy tylko się podłączać.

Romek w imieniu mieszkańców dziękuję Ci za pomoc, za wszystkie Twoje nieocenione porady, za to że jesteś zawsze, kiedy Cię potrzebujemy. Jesteś wspaniałym młodym człowiekiem.