W połowie listopada zakończyliśmy ostatnie zadanie z naszego tegorocznego funduszu sołeckiego – mianowicie został wykostkowany przystanek wraz z obejściem na Pustkowiu. Miejsce to będzie służyło przez wiele lat ludziom tam mieszkającym, a i nam jest miło, że w Rzędowicach jest coraz więcej miejsc gdzie jest ładnie i czysto. Na wiosnę zostanie zrobiony nowy stół i ławki, żeby było gdzie usiąść (no chyba, że ten pan co obiecał to zrobić przyspieszy i wykona to jeszcze wcześniej ???? – tak tylko sugeruję). WięcejW piątek 12.10.2012 złożyłam w Urzędzie Gminy listę z podpisami, które zbieraliśmy w Rzędowicach przez ostatnie 2 tygodnie, a dotyczyła ona wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Rzędowice na dz. O nr Ew. 509/134 oraz 514/134.

Podpisy swoje złożyło 255 osób:

122podpisy za
133podpisy przeciw


Obchody XV-lecia odnowy wsi
19.10.2012. razem z panią Burmistrz i panem Joachimem Wloczyk miałam zaszczyt wziąść udział w uroczystej gali kończącej obchody XV-lecia odnowy wsi w Polsce.

Gala rozpoczęła się o godz. 16:00 w hotelu Arkas w Prószkowie. Razem z około 400 osobami -przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, kancelarii prezydenta RP, Ministerstwa Więcej


Nasza sala już prezentuje się bardzo dostojnie. Został na jedną ze ścian położony regips, ponieważ ściana była bardzo krzywa, Romek Jeziorowski wykonał gratisowo dla nas drzwi i futrynę. Firma Piotrka Krzenciessy położyła płytki podłogowe, Norbert Wildau pomalował górne ściany, a Waldek Jeziorek położył żwirek na dolnych częściach. Iwona Bartocha uszyła nam firanki, zapłaciliśmy tylko za materiał. Michał Kompała, Robert Zając i Kamil Gaida obłożyli kamieniem komin, a Klaudia – dziewczyna Romka Zająca namalowała drzewko na którym kiedyś zawisną zdjęcia. Jeszcze w najbliższym czasie musimy dokończyć belki na suficie. Więcej22 września 2012 roku nasza najstarsza mieszkanka pani Marta Bryś skończyła 90 lat.

Wszyscy mieszkańcy sołectwa Rzędowice życzą z okazji tak pięknego jubileuszu wszystkiego najlepszego, nadziei w sercu, tylko szczęśliwych i pogodnych dni, błogosławieństwa Bożego i doczekania w zdrowiu kolejnych pięknych rocznic.

Pani Marto 100 lat!!!W dniu 20.09. 2012 w Rzędowicach odbyło się zebranie wiejskie. Rozpoczęło się o godz. 16.30 i trwało do godz. 20.15. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zgodnie z listą obecności – tj. 43 osoby + kilka osób z Szemrowic, które opuściły zebranie po 1- szym temacie, czyli elektrownie wiatrowe oraz osoby zaproszone – p. Burmistrz Róża Koźlik, Sekretarz Gminy p. Waldemar Krafczyk, przew. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu p. Damian Karpiński, pracownicy urzędu p. Mateusz Czerniak, Adrian Dylong i Liliana Adamska oraz p. Helena Kościelny, która z urzędu protokołowała przebieg zebrania. Zebranie prowadziła pani Burmistrz – przewodnicząca zebrania, która udzielała głosu poszczególnym osobom do poprowadzenia poszczególnych tematów. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne, gdyż mieszkańcy sołectwa Rzędowice zostali poinformowani o zebraniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została wywieszona na tablicach informacyjnych oraz ustnie przekazana przez sołtysa i radę sołecką.

Przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

1. Elektrownia wiatrowa
2. Ustawa śmieciowa
3. Fundusz sołecki na 2013 rok
4. Sprawy różne

Streszczenie przebiegu obrad:
Na początku sołtys Ewa Wildau przywitała p. Burmistrz, zaproszonych gości i mieszkańców sołectwa. Pierwszym tematem była prezentacja multimedialna przedstawiona przez firmę Windprojekt z Inowrocławia dotycząca mającej powstać w Rzędowicach farmy wiatrowej w ilości 4 sztuk . Temat ten zakończył się tym ,że mieszkańcy sołectwa mają jeszcze raz określić się poprzez złożenie podpisu czy są za czy przeciw powstaniu wiatraków w Rzędowicach . W drugim punkcie podinspektor Mateusz Czerniak zapoznał mieszkańców z problematyką związaną z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punkt trzeci to fundusz sołecki na 2013 r. Tutaj pani sołtys najpierw podziękowała za prace wykonane w tym roku oraz przedstawiła propozycje na rok 2013.

A oto one:
- wykonanie oświetlenia w Bzionkowie - usługa 10 000
- zakup kamienia na utwardzenie dróg na Pustkowiu w Rzędowicach - 3 500
- wykonanie 2 szt. drzwi wewnętrznych do sali przy ul. Dobrodzieńskiej 10 - usługa – 1 800
- zakup lodówko – zamrażarki do budynku przy ul. Dobrodzieńskiej 10 – 1 185,37

Razem do wydania sołectwo Rzędowice ma kwotę 16 485,37 zł.

Następnie przedstawione propozycje przedyskutowano oraz poddano pod głosowanie.

Wyniki głosowania:
- za przyjęciem uchwały w sprawie zaplanowania zadań z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 było 43 uczestników zebrania
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymało się od głosu 0 uczestników zebrania
Uchwała została przyjęta.

W sprawach różnych: osoby, których dzieci muszą wnosić opłaty za przejazd busem do szkoły wyraziły swoje niezadowolenie, dalej pani sołtys rozliczyła się ze zboża jakie trafiło do sołectwa po gradobiciu. Przekazała ile ton sołectwo otrzymało, ilu rolników skorzystało z pomocy i jak dzieliła to zboże. Przekazała także, że jest jeszcze do wykorzystania kwota pieniędzy dla rolników na zakup np. paszy.

Sołtys i Rada sołecka dziękują mieszkańcom za zaufanie i przegłosowanie funduszu na 2013 rok. Każdego roku będziemy chcieli przy Waszym wsparciu zrobić coś dobrego i pożytecznego dla naszej wsi. W dalszym ciągu prosimy Was o propozycje na dalsze lata, bo rok szybko mija i za rok znów musimy coś poddać pod głosowanie (oczywiście zakładając, że dalej będzie fundusz sołecki).Po gradobiciu jakie przeszło u nas 03 lipca zwróciliśmy się poprzez prasę, radio i telewizję o pomoc. O taką samą pomoc wystąpił także Urząd Gminy. Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że niesamowita jest solidarność między rolnikami. Otrzymaliśmy kilka transportów zboża. Staram się dzielić to Więcej