Szanowni mieszkańcy !!!

W najbliższych dniach istnieje możliwośc złożenia wniosku o dotacje do zakupu urządzeń grzewczych .
W skrócie przybliżę na co można starać się o częściowy zwrot kosztów , dokładne wszystkie dane znajdziecie w załączniku – regulaminie poniżej . Tam też znajduje się wniosek .
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ogólna pula do rozdania to 60 000 zł  czyli około 24 wnioski.

Dotacją objęte zostają inwestycje polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z nowoczesnych wymienionych poniżej:
1) kotły na paliwo stałe, (opalane biomasą, ekogroszkiem) spełniające wymagania obowiązującego
rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
2) kocioł opalany olejem opałowym (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym);
3) kocioł gazowy;
4) kocioł elektryczny;
5) pompa ciepła

Dotację celową z budżetu gminy dla poszczególnych przedsięwzięć przyznaje się w kwocie:
1) dla podmiotów wymienionych w § 1. ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu:
a) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1. ust. 3 pkt 1-4 – 50% kosztów kwalifikowanych
zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł,
b) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1. ust. 3 pkt 5 – 50% kosztów kwalifikowanych
zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4 tys. zł,
2) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1. ust. 3 pkt 1- 5 niniejszego regulaminu:
a) dla podmiotów wymienionych w § 1. ust. 2 pkt 2 (jeżeli liczba lokali mieszkaniowych w budynku wynosi
maksymalnie siedem) 50% kosztów kwalifikowanych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż
5 tys. zł,
b) dla podmiotów wymienionych w § 1. ust. 2 pkt 2 (jeżeli liczba lokali mieszkaniowych w budynku jest
większa niż siedem) 50% kosztów kwalifikowanych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 6 tys.
zł.
Wysokość dotacji nie może być wyższa niż suma poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty zakupu kotła opalanego drewnem lub węglem nie spełniających norm 5 klasy, nie posiadających
certyfikatu, wydanego przez uprawnioną jednostkę
2) koszty wymiany pieca gazowego w już istniejących instalacjach gazowych c.o.;
3) koszt wymiany pompy ciepła w już istniejących instalacjach c.o.;
4) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
5) koszty zakupu pojedynczych elementów centralnego ogrzewania;
6) koszty zakupu pomp ciepła służących wyłącznie na potrzeby przygotowania c.w.u;
7) koszty zakupu urządzeń przenośnych;
8) koszty poniesione przed wejściem w życie niniejszej uchwały i podpisaniem umowy o udzielenie dotacji;
9) koszty dokumentacji.

Wszystkie ważne, dodatkowe szczegóły nie podane wyżej przeczytaj tutaj ( uchwała , regulamin, druki do wypełnienia)

http://bip.dobrodzien.pl/download/attachment/12499/uchwala-nr-xxxiv-284-2018.pdf <—SKOPIUJ, ABY OTWORZYĆ

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie za w/w inwestycje jest Pan Adrian Dyllong.

 


Comments are closed