Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie oraz Burmistrz Dobrodzienia zapraszają w dniu  22 marca 2018r.  od godz. 9.00 – 14.30 do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu – sala konferencyjna (I piętro, pokój nr 109,) osoby chcące złożyć zeznanie podatkowe za 2017 rok. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnie sprawdzą je rachunkowo, pomogą Państwu wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, wydadzą potwierdzenie odbioru.

Osoby chcące skorzystać z tej możliwości powinny posiadać informacje PIT-11 za 2017 r., kwotę przychodu (ogółem) wykazaną w zeznaniu za 2016 rok (najlepiej zabrać ze sobą kopię rozliczenia podatkowego za 2016 rok).

 


 

W tym roku w sołectwie zostaną wykonane takie 2 duże inwestycje:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o łącznej długości 1100 mb. – dotyczy ulicy Mostowej. Jest już ogłoszony przetarg. Wstępny koszt to około 500 000 zł. Remont powinien rozpocząć się w czerwcu.

 2. Wykonanie oświetlenia – 3 szt lamp z tego 2 szt na ul. Dobrodzieńskiej i 1 szt na ul.Górnej. Koszt to około 35 000 zł z tego 24 641,75 przekazaliśmy z funduszu sołeckiego , resztę pokryje Urząd Gminy.

Dodatkowo jeszcze rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej na trasie Bzionków – Dobrodzień.

O przetargach i szczegółach inwestycji można poczytać na stronie www.dobrodzien.pl  w BIP

 


 

Szanowni mieszkańcy !!!

W najbliższych dniach istnieje możliwośc złożenia wniosku o dotacje do zakupu urządzeń grzewczych .
W skrócie przybliżę na co można starać się o częściowy zwrot kosztów , dokładne wszystkie dane znajdziecie w załączniku – regulaminie poniżej . Tam też znajduje się wniosek .
Decyduje kolejność zgłoszeń. Ogólna pula do rozdania to 60 000 zł  czyli około 24 wnioski.

Dotacją objęte zostają inwestycje polegające na trwałej zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z nowoczesnych wymienionych poniżej:
1) kotły na paliwo stałe, (opalane biomasą, ekogroszkiem) spełniające wymagania obowiązującego
rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe;
2) kocioł opalany olejem opałowym (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym);
3) kocioł gazowy;
4) kocioł elektryczny;
5) pompa ciepła

Więcej


 

W dniu 13.03.2018 r. wzięłam udział w zebraniu sołtysów w Urzędzie Gminy. Przybliżę Wam ważniejsze sprawy, które były poruszane na spotkaniu.

1.Powszechna samoobrona ludności

2.Zasady organizacji zadań w zakresie akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych

W tych tematach było przypomnienie o największych zagrożeniach, które mogą nas dotknąć każdego dnia. Przypomniano o niebezpiecznym afrykańskim pomorze świń, o przestrzeganiu higieny przy przygotowaniu żywności , o kontaktach z dziką zwierzyną , o przenoszonych chorobach zwierzęcych. Podobno do najbliższego wydania Echa Dobrodzienia Urząd postara się, by była dołączona mała ciekawa kilkustronicowa broszurka – książeczka , gdzie bardzo ciekawie opisane są między innymi te wszystkie zagrożenia. Oglądałam ją , mam ją u siebie i na pewno warto by była w każdym domu. Są tam zagadnienia bardzo oczywiste ,które można sobie przypomnieć , ale także wiele ciekawostek związanych z  innymi zagrożeniami.

 
3.Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r.
W tym punkcie zostały przedstawione zadania, które poszczególne sołectwa będą realizowały w tym roku. Dla przypomnienia – Rzędowice całą kwotę przeznaczyły na wykonanie 3 lamp ( 2 na ul. Dobrodzieńskiej, 1 na ul. Górnej )

Więcej


 

Od 02-11.03.2018 r. trzech druhów z naszej OSP w składzie : Piotr Gryga, Andrzej Macioł i Mateusz Wildau brali udział w kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, złożyli egzamin przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł RATOWNIKA. Są to pierwsi przeszkoleni ratownicy w naszej OSP.

Był to to 66 godzinny kurs , który przeprowadziło Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa z Dąbrowy Górniczej.Uczestniczyło w nim około 25 druhów z Gminy Dobrodzień i Zębowice. Celem kursu było przygotowanie druhów do udzielenia pomocy medycznej oraz ewakuacji w czasie akcji ratowniczych, osób poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia odbywały się w formie wykładów, pokazu w czasie rzeczywistym, zajęć praktycznych oraz symulacji, z użyciem fantomów oraz innego sprzętu szkoleniowego. Za pozytywne zaliczenie egzaminu uczestnicy otrzymali tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy potwierdzony zaświadczeniem zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenie jest ważne 3 lata od momentu wydania, po tym czasie muszą znowu przystąpić do egzaminu. 

Więcej


 

Podatek płatny u Sołtysa w dniach :

wtorek     13.03 –  od 17-19

środa       14.03 –  od 18-20

czwartek 15.03 -   od 15-19

UWAGA !!!Ze względu na konieczność uczestnictwa dokładnie w tych dniach w ważnych spotkaniach  zostały zmienione godziny płacenia podatku. 
Proszę zabrać ze sobą nakaz płatniczy, będzie można także uregulować składki członkowskie
z MN i Stowarzyszenia.

 


 

W 2017 roku na niemieckich stronach internetowych podano pełną listę powołanych, poległych, zaginionych i zmarłych w wyniku odniesionych ran w I wojnie światowej.

Wśród wymienionych miejscowości były także nasze Rzędowice (Rzendowitz, Lublinitz).
Adres internetowy strony podano na jednym z zebrań Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego Dobrodzień – Zębowice, którego członkiem Zarządu jest Pani Ela Sacha. Mieliśmy wiedzę o kilku osobach, które  zaginęły lub zginęły ,nie wiedzieliśmy ,że naszych mieszkańców było aż tak dużo.
Liczba ofiar to 40 osób,  w tym 17-tu poległych, 17-tu zaginionych i 6-ciu zmarłych w wyniku odniesionych ran.

W naszej kaplicy znajduje się już tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej. Teraz ,kiedy po tylu latach mamy pełną wiedzę na temat ofiar z I wojny uważamy ,że też należy ich upamiętnić. Zostanie wykonana tablica , taka sama jak już jest w kaplicy i na niej będą wypisane wszystkie te osoby – nasi mieszkańcy

Do Waszej wiadomości podajemy listę ofiar: poległych, zaginionych i zmarłych w wyniku odniesionych ran w I wojnie światowej z Rzędowic. Te osoby będą wypisane na tablicy. 

Bez tytułu

Tablicę upamiętniającą w/w osoby planujemy wykonać z 1% podatku.

Bardzo prosimy Was o jego przekazanie na nr 

KRS 0000017757     koniecznie z dopiskiem Koło Rzędowice

Osoby, które nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym mogą złożyć dobrowolny datek na ten cel u Pani Elżbiety Sacha. Wstępny koszt wykonania tablicy to około 1500 zł

Za każdą kwotę z góry dziękujemy.

 

 

 


 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Gdyby zapytać każdego z Was począwszy od dziecka skończywszy na najstarszym mieszkańcu o miejsce najważniejsze dla naszego sołectwa zapewne zdecydowana większość wskazałaby nasz kościółek – kaplicę pw. Matki Bożej Różańcowej. I to prawda. To miejsce i ta kaplica to nasza radość i duma doceniana przez wszystkich odwiedzających i szukąjacych w niej spokoju i modlitwy.

Przez wszystkie lata jak sięgamy wstecz zawsze było to miejsce o które dbaliśmy w szczególności.
W zależności od potrzeb wykonywane w niej były większe lub mniejsze remonty , kupowano wyposażenie a wszystko po to, by było zawsze pięknie zarówno w środku jak i na zewnątrz.

Tak dla przypomnienia po dużym remoncie wnętrza kaplicy w ostatnich latach dodatkowo wyremontowany został 100- letni krzyż za 4900 zł , wykonano tablicę informacyjną, odnowioną starą podstawkę pod mszał, odświeżono wnętrze poprzez pomalowanie ścian, zakupiono obrusy,świece, stajenkę , posadzono krzewy, dwa razy remontowano sufit, który po prostu „chciał spaść” czyli jednym zdaniem ciągle coś się dzieje.

Więcej


 

W sobotę 27.01.2018 r. o godz. 19:00 odbyło się zebranie sprawozdawcze członków naszej OSP . 

Rok 2017 był bardzo dobrym rokiem dla jednostki.  Wyremontowano z zewnątrz budynek straży, pozyskano większy samochód gaśniczy, torbę ratownictwa medycznego. Pięknie udała się zbiórka złomu.

…. a przecież są jeszcze kalendarze strażackie, pielgrzymka, zawody, a przede wszystkim życzliwa pomoc dla sołectwa.

IMG-20180130-WA0009 IMG-20180130-WA0008 IMG-20180130-WA0007 IMG-20180130-WA0000

 Między innymi pysznym tortem strażacy i goście uczcili dobry 2017 rok. 

IMG-20180130-WA0006 IMG-20180130-WA0001