13.09.2011 roku o godz. 16.00 odbyło się w Rzędowicach zebranie wiejskie. W zebraniu uczestniczyła pani burmistrz Róża Kożlik i 30 mieszkańców.

Tematy zebrania:

1.Szkody łowieckie – przedstawiciel Koła Łoś Bytom p. Jerzy Wróbel stwierdził, że z tutejszymi rolnikami jest dobra współpraca i problemy są na bieżąco rozwiązywane. Mieszkańcy zgłosili tylko, żeby coś zrobić z nadmierną ilością lisów, które podchodzą pod same domy.
2. Elektrownia wiatrowa – przedstawiciel firmy Windprojekt przyjechał z 2 nowymi mapami, zresztą bardzo nieczytelnymi, gdzie mają stanąć 2 wiatraki. Z dwóch pozostałych chcą się wycofać. Sprawa elektrowni nadal jest rozwojowa.
3. Statut wsi – wszyscy uczestnicy zebrania pozytywnie głosowali za statutem wsi Rzędowice. Statut to tzw. Regulamin praw i obowiązków mieszkańców, sołtysa, rady sołeckiej itp.

Fundusz sołecki – na 2012r. mamy do zagospodarowania kwotę
15 036 zł 53 gr.

Propozycje sołtysa i Rady sołeckiej po wcześniejszym wysłuchaniu mieszkańców ze wszystkich części wsi to:

- remont sali po prawej stronie w budynku przy Dobrodzieńskiej 10 – gdzie odbywają się zabawy taneczne;
- zakup farb na pomalowanie płotu ogradzającego budynki przy Dobrodzieńskiej 8 i plac zabaw – około 80 przęseł;
- wybrukowanie kostką przystanku i obejścia wokół przystanku na Pustkowiu przy ul. Mostowej;

Mieszkańcy pozytywnie zagłosowali za wykonaniem tych zadań. Głosowało 27 osób – 26 głosów za 1 głos – wstrzymujący się. Do końca września propozycje te zostaną złożone w Urzędzie Gminy.

4. Sprawy różne – mieszkańcy zadawali p. burmistrz różne pytania min. oświetlenie na ul. Dobrodzieńskiej na Pustkowiu i Bzionkowie, przycięcie drzew przy bloku na ul. Dobrodzieńskiej, dowóz dzieci do szkoły – zgłoszono, że i szkoła podstawowa i gimnazjum wracają zbyt późno do domu, zbyt długo muszą oczekiwać na świetlicach. Pytaliśmy, czy w przyszłym roku zostanie zrobiony ostatni odcinek drogi powiatowej od Kapliczki do p. Wonsika. Pani Burmistrz odpowiedziała na pytania, ale nie obiecała, że da się wszystko w najbliższym czasie wykonać. Obiecała też przyjrzeć się dowozowi naszych dzieci do domu.

Zebranie zakończyło się około 18.00


Dwóch naszych mieszkańców pięknie odnowiło nasz stary kamień upamiętniający pobyt króla saskiego Fryderyka Augusta III na naszej ziemi.
Pani Ela Sacha z córką Kingą wyszorowała go ze mchu i innych zanieczyszczeń, zaś Pan Eugeniusz Sklorz złotą farbą odrestaurował napis który tam był wyryty, jednak od paru lat był nie do przeczytania.
Kamień nabrał świeżego wyglądu i dumnie prezentuje się w rzędowickim lesie.


W konkursie zaprezentowaliśmy pojazd pt ” Kraina mlekiem płynąca”.Otrzymaliśmy wyróżnienie.
Na pojeździe nasze młode gospodynie Edyta Wonsik, Iwona Jeziorowska, Monika Brzezina, Klaudia Krafczyk i Sara Zacha pokazywały jak w dawnych czasach działano mleko, wyrabiano masło.
W barwnych strojach i przy śpiewie prezentowały się bardzo ładnie, a wraz z nimi kierowca traktora Romek Zając.


Składamy podziękowanie p. Norbertowi Wonsik za udostępnienie przyczepy oraz Erykowi Zając za traktor, zaś całej rodzinie Kandora za to że wytrzymała ten bałagan, który zrobiliśmy na ich podwórku podczas strojenia wozu. Podziękowania także dla p.Eli Sacha za podsunięcie pomysłu co zaprezentować oraz za wypożyczenie części strojów i starych eksponatów, które prezentowaliśmy.

Zdjęcia z dożynek…


W dniach 20-21.08.2011 odbył się u nas festyn pt. „Wszystko swojskie”.
W sobotę od 20:00 bawiliśmy się razem z zespołem Gwardia. W niedzielę rozpoczęliśmy od mszy św. w naszej kapliczce o godz 14:30. Po mszy przy pięknej słoneczej pogodzie oraz tłumie gości i mieszkańców rozpoczęliśmy nasz festyn od przywitania. Następnie wystąpiła 5-osobowa grupa taneczna gimnazjalistek z Dobrodzienia, w grupie tej tańczyła także nasza Kasia Świerczok. Dalej rodzinny występ Karoliny i Adama Krawczyk, po którym wycie syreny postawiło na nogi wszystkich strażaków imprezujących na festynie. Popędzili do straży, by starym „esiokiem” przyciągnąć wóz strażacki i nieudolnie w kabaretowym stylu gasić dom, który płonął. Było dużo śmiechu i gratulacji za dobry pomysł i piękną postawę naszych strażaków.
W kabarecie brały udział także dzieci : Dawid Dylka, który ostatecznie ugasił pożar i został mianowany nowym strażakiem, oraz Wiktoria Dylka i Jessica Wildau, które razem z sołtyską Ewą prowadziły cały kabaret.
Po występie OSP na wesoło w kwadransie Młodych Talentów wystąpiła Kasia Świerczok i Jessica Wildau, oraz rodzeństwo Brzozowskich, którzy reprezentowali Koło Łowieckie Łoś Bytom. Wszyscy śpiewali piosenki, znane przeboje polskich i zagranicznych wykonawców.
Od godz 18:00 scena należała do sławnej już u nas Darii Noryńskiej, która pięknie grała na fletni Pana. Wieczorna nasza gwiazda festynu to Claudia i Katarzyna Chwołka. Podobnie jak w zeszłym roku ich koncert wszystkim bardzo się podobał.
Potem już zabawa taneczna z zespołem Contex.

Organizatorzy jeszcze raz dziękują wszystkim sponsorom, a w szczegolności Wam drodzy mieszkańcy za mobilizację, za pomoc przed, w czasie i po festynie. Pomoc Wasza była różna i każda bardzo potrzebna. Wspólnymi siłami od paru lat organizujemy festyny, które ściągają wielu gości i z których możemy być dumni. Wszyscy doceniają bogaty program, smaczne jedzenie i atmosferę. Na przyszły rok mamy nadzieję, że będzie równie bogato i na pewno kabaretowo śmiesznie.

Zdjęcia z imprezy…
Zarząd D.F.K. Rzędowice uprzejmie informuje, iż 17 września br. organizowany jest jednodniowy wyjazd autobusem do Zlotych Hor (Czechy) do sanktuarium Matki Bożej. Zachęcamy do licznego udziału w wycieczce wszystkich mieszkańców Rzędowic.

Cena wyjazdu: 45 zł od osoby.

Termin zgłoszenia do 30.08.2011.


Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się u p. Elżbiety Sacha.


Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców Rzędowic i Bzionkowa o składanie fantów na loterię „Wszystko po 5 zł” w ramach organizowanego corocznie festynu „Wszystko swojskie” w dniach 21 – 22 sierpnia 2011 r.
Fanty prosimy składać w następujących miejscach:
1. Sklep w Rzędowicach
2. Sala D.F.K. (klub)- w dniach:

* 11 sierpnia (czwartek) w godz. 16.00 – 17.00;
* 17 sierpnia (środa) w godz. 19.00 – 20.00
3. U. p. Mariana Sacha – tel. 34 3575 830W Oleśnie w biurze administracji Mienia Niezagospodarowanego w dniu 12.08.2011 o godz 10.00 odbędzie sie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej położonej w Rzędowicach. Nieruchomośc ta obejmuje grunty położone w obrębie Rzędowic oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 409/163 KM 2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1070 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29 000,00 zł, w tym 23 % VAT
Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń.